Global Home
Domov

Oddaní vašemu úspěchu

Segment Chemikálií se zaměřuje na udržování a rozvíjení Výrobního Verbundu společnosti BASF. Unikátní systém Verbundů, vysoce integrovaných výrobních zařízení společnosti BASF, nabízí značné konkurenční výhody. Hlavními faktory úspěchu tohoto segmentu jsou špičková provozní a technologická kvalita, jednotná kalibrace měřítek, integrace a dostupnost surovin, spolehlivá logistika s nízkými náklady a také snadnější komunikace a jednodušší pracovní postupy.