Home Link
Česká republika
Energie a zdroje
Česká republika
Energie a zdroje

Dláždíme cestu k jasnější a bezpečnější budoucnosti

Neustále rostoucí poptávka po energii a zdrojích vyžaduje, abychom pracovali na rozvoji udržitelnějších energetických řešení a zabývali se potřebou účinného a úsporného využívání energie. S využitím našich znalostí v odvětví chemie a odborných zkušeností z oblasti ropných polí, rafinerií, těžby, ale i vodní, větrné a sluneční energie spolupracujeme s různými zákazníky a sdílíme jejich oddanost zdravější, přirozenější a cenově dostupnější budoucnosti v oblasti energií a zdrojů.

Oil production building in the middle of the water

Chemikálie pro ropné pole

Zintenzivněte svou produkci! Společnost BASF dodává širokou paletu produktů pro každou oblast využití na ropných polích: tedy pro vrtání, tmelení, stimulaci, produkci a intenzifikaci těžby ropy (EOR, z angl. Enhanced Oil Recovery). Naše řešení slouží jako aktivátory, které umožňují našim zákazníkům dosahovat při práci na ropných polích ty nejlepší výsledky.
Burner with with blue flame

Zpracování plynu

Čistý plyn, jistý plyn! Se svými více než čtyřicetiletými zkušenostmi nabízí společnost BASF zákazníkům efektivní řešení pro zpracování různých druhů plynu, jako je zemní plyn, syntetický plyn a bioplyn. Tato řešení se již osvědčila a prokázala ve více než 350 referenčních zařízeních po celém světě. Společnost BASF nabízí na trhu své technologie, přípravky na zpracování plynu a komplexní technické služby pod značkou OASE – Excelentní zpracování plynu od společnosti BASF.
utility-scale solar power plant surrounded by mountains

Tepelná energie

Efektivitu sluneční energie vynášíme do nových výšin! Společnost BASF je dodavatelem inovativních systémů pro přenos tepla a uskladnění tepelné energie, které mají zvýšit konkurenceschopnost solárních elektráren.
hand holding blue square

Fotovoltaika

Vytěžte více ze své fotovoltaiky! Inovativní řešení od společnosti BASF zajišťují, aby solární panely zůstaly plné energie i v případech, kdy slunce na chvíli přestane svítit. Naše řešení a odborné znalosti pokrývají celý proces výroby solárních článků, od řezání plátů přes rámování solárních modulů až po montáž. Sluneční světlo tak lze přeměnit na energii ještě účinněji.
underview of refinery and silver pipes

Přísady pro rafinerie

Přední řešení pro rafinerie! Poptávka, environmentální legislativa a zdroje: Rafinérie stojí před řadou problémů – a naše přísady nabízejí skvělé řešení.