July 29, 2020
Media

BASF laskee kaikkien tuotteidensa hiilijalanjäljen

- BASF laskee ensimmäisenä kemianalan yrityksenä maailmassa kaikkien noin 45 000 tuotteensa hiilijalanjäljen

- Panostus auttaa asiakkaita laskemaan hiilijalanjälkensä ja pienentämään sitä digitaalisen sovelluksen avulla

- BASF tarjoaa jo tuotteita, joissa on tavallista pienempi hiilijalanjälki, koska ne on valmistettu uusiutuvan energian avulla tai kierrätetyistä raaka-aineista

 

BASF tarjoaa asiakkailleen tietoa noin 45 000 tuotteensa hiilijalanjäljestä. Hiilijalanjälki kattaa kaikki tuotteeseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät ennen kuin tuote lähtee BASFin tehtaalta: aina ostetuista raaka-aineista tuotantoprosessissa käytettyyn energiaan.

"Laskemalla hiilijalanjäljen luomme enemmän avoimuutta asiakkaillemme. Ja sen avulla meillä on mahdollisuus kehittää yhteisiä suunnitelmia asiakkaidemme kanssa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussa siihen saakka, kun valmis tuote on kuluttajalla", sanoo Ruotsin BASFin toimitusjohtaja, tohtori Martin Brudermüller.

BASF on laskenut yksittäisten tuotteiden hiilijalanjälkeä vuodesta 2007 saakka. BASFin kehittämän uuden digitaalisen ratkaisun myötä yritys pystyy laskemaan globaalisti myynnissä olevien noin 45 000 tuotteen hiilijalanjäljen. BASF aloittaa valituilla tuotteilla ja asiakassegmenteillä lähikuukausina, ja tavoitteena on saada tiedot valmiiksi vuoden 2021 aikana.

"Ilmastohaasteesta tulee asiakkaillemme entistä tärkeämpää. Tulevaisuudessa voimme auttaa heitä tarjoamalla luotettavaa tietoa, jotta he voivat täyttää ilmastotavoitteensa", sanoo Head of Corporate Sustainability Christoph Jäkel. "Hiilijalanjälkilaskelmamme voivat auttaa asiakkaita tunnistamaan kohdat, joissa he voivat välttää kasvihuonekaasupäästöjä. Me tarjoamme mahdollisuuden vähentää hiilijalanjälkeä valittujen tuotteiden avulla, koska käytämme vaihtoehtoisia raaka-aineita ja uusiutuvaa energiaa."

Yksi esimerkki on BASFin biomassatase-menetelmä, jossa fossiiliset luonnonvarat korvataan tuotannossa osittain uusiutuvilla raaka-aineilla, kuten orgaanisella jätteellä ja kasviöljyillä. Toinen esimerkki on BASFin aloite kemiallisesta kierrätyksestä, joka on otettu kaupalliseen käyttöön tänä vuonna. Sen myötä BASFin asiakkaat ostavat tuotteita, jotka on valmistettu kierrätysmuovista. Tuotteilla on samat ominaisuudet kuin fossiilisista raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla – mutta niillä on pienempi hiilijalanjälki.

Ilmastonsuojelu on tärkeä osa BASFin strategiaa. BASFin tavoitteena on pitää koko tuotannon hiilijalanjälki samana vuoteen 2030 saakka, vaikka liiketoiminta kasvaisi. BASFilla on myös kolmiosainen lähestymistapa, jonka tavoitteena on lisätä tuotannon ja prosessien tehokkuutta, ostaa sähköä uusiutuvista energialähteistä ja kehittää uusia menetelmiä, joilla on pieni hiilijalanjälki.

Yhteisiä standardeja tarvitaan

BASF on käyttänyt kestävän kehityksen arviointimenetelmiä 25 vuotta. Siihen kuuluu tietojen kerääminen ja käsittely, jotta voidaan arvioida kestävyyttä koskevia panostuksia, joita parhaillaan käytetään hankkeissa SEEBalance® ja Sustainable Solution Steering. BASFin laskelmat hiilijalanjäljestä perustuvat oman tuotannon päästöjen rekisteröintiin sekä ostettujen raaka-aineiden ja energian laatutietoihin. Menetelmä noudattaa yleisiä standardeja koskien analyysiä tuotteen elinkaaresta, kuten ISO 14044 ja ISO 14067 sekä Greenhouse Gas Protocol Product Standard.

BASF pyrkii luomaan alan standardin tuotteiden hiilijalanjäljen tuotekohtaisesta laskemisesta, jolloin eri valmistajien tuotteiden hiilijalanjälkeä on helppo vertailla. "Teemme yhteistyötä useiden kumppaneiden kanssa saavuttaaksemme yhteisen standardin", Christoph Jäkel sanoo.

 

Tietoa BASF:stä

BASF:llä luomme kemiaa kestävää tulevaisuutta varten. Yhdistämme taloudellisen menestyksen ympäristön suojeluun ja yhteiskuntavastuuseen. BASF-konsernin noin 117 000 työntekijää työskentelevät auttaakseen asiakkaita menestymään lähes kaikilla sektoreilla ja melkein kaikissa maissa. Tuotevalikoimamme on jaettu kuuteen segmenttiin: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care ja Agricultural Solutions. Suomessa BASF on aktiivinen teollisuuden kumppani, joka tuottaa laaja-alaisesti eri kemikaaleja ja ratkaisuja. BASF:n liikevaihto vuonna 2019 oli 59 miljardia euroa. BASF:n osakkeilla käydään kauppaa Frankfurtin pörssissä (BAS) sekä Yhdysvalloissa amerikkalaisina osaketalletustodistuksina (BASFY). Lisätietoa verkkosivuiltamme www.basf.com.

Hanna Loyche
Hanna Loyche
Head of Public Affairs & Communication
Last Update July 29, 2020