Hrvatska
Proizvodi i industrijske grane
Hrvatska
Proizvodi i industrijske grane

Gradimo održivu budućnost


U BASF-u stvaramo više od kemikalija – stvaramo kemiju. Već više od 50 godina usko surađujemo s dionicima u industrijskoj grani kako bismo omogućili uspješne i održive građevinske projekte. Zahvaljujući kemiji iz BASF-a zgrade mogu biti izdržljivije i zahtijevati manje resursa za održavanje. Kemija čini zgrade i energetski učinkovitijima, tako čuvajući naš okoliš.


2050. godine na Zemlji će biti više od 9 milijardi stanovnika. Od toga će tri četvrtine živjeti u gradovima. Sve veća urbanizacija zahtijevat će nove koncepte stanovanja i gradnje. Stoga je održivost ključno pitanje naše budućnosti. Kojim putem trebamo krenuti? Kako da zajedno pristupimo novim izazovima? Dobit ćete odgovore na ta pitanja i dodatnu inspiraciju ako pročitate ove autentične priče!