Global Home

Jognyilatkozat

Általános információk

A honlapot a BASF működteti, a honlappal kapcsolatos minden jog a BASF-et illeti.

Tartalmi felelősség

Honlapunk tartalmát a lehető legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze. A tartalom pontosságát, teljességét, megbízhatóságát, időszerűségét és használhatóságát a BASF azonban nem garantálhatja. Éppen ezért a mindenkori felhasználó feladata, hogy ellenőrizze vagy szakértőkkel ellenőriztesse, hogy az adott tartalom a kívánt célra használható-e.

A BASF ezen honlapokon található, saját tartalmak erejéig az általános törvények szerint felel. A BASF ugyanakkor nem köteles az átadott vagy tárolt külső (harmadik fél tulajdonát képező) információkat figyelni vagy illegális tevékenységre utaló körülményeket vizsgálni. Ez nem érinti az információk eltávolítására vagy felhasználásának blokkolására vonatkozó, általános törvényi kötelezettséget, amely továbbra is fennáll. A felelősség azonban csak az adott jogsértésről való tudomásszerzés pillanatától áll fenn. A jogsértésről való tájékoztatást követően a BASF az érintett tartalmat azonnal eltávolítja.

A honlap és a termékinformációk („Termékinformáció” vagy „Terméktartalom”) tartalmáért a BASF a törvény által lehetővé tett mértékig minden (kifejezett vagy hallgatólagos) garanciát, kötelezettséget vagy vállalást elhárít. Kivéve a szándékos kötelezettségszegés esetét, a BASF nem felelős a honlapon található információk felhasználásából eredő vagy azzal kapcsolatos veszteségekért és károkért. A BASF semmilyen esetben nem tehető felelőssé a honlap tartalmának felhasználásából fakadó vagy azzal kapcsolatos közvetett és következményes, másodlagos veszteségekért és károkért.

Külső linkek

A honlapon olyan külső weboldalakra mutató linkek is szerepelnek, amelyek nem tartoznak a BASF felügyelete alá. Ezen honlapok tartalmáért a BASF minden felelősséget elhárít. A külső honlapok tartalmáért azok tulajdonosa vagy működtetője felelős. A külső honlapokra mutató linkek elhelyezésekor az oldalak törvényességét ellenőriztük. Illegális tartalmat nem találtunk. A belinkelt honlapok folyamatos ellenőrzése jogsértésre utaló konkrét bizonyíték hiányában ésszerűtlen. Jogsértésre vonatkozó bejelentés esetén a BASF az érintett linket azonnal eltávolítja. A BASF továbbá nem vállal felelősséget a linkelt honlapok illetve tartalmuk elérhetőségéért.

Szerzői jogok

A BASF által összeállított oldalak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jogokról szóló törvény által engedélyezett mértéket meghaladó másolás, feldolgozás, sokszorosítás vagy bármely egyéb felhasználás a BASF írásos engedélyéhez kötött. A nem a BASF által létrehozott, külső tartalmak esetén a harmadik fél szerzői jogainak tiszteletben tartása kötelező.  A külső anyagoknál mindenkor fel kell tüntetni, hogy azokra harmadik fél szerzői jogai vonatkoznak. A BASF kéri a felhasználókat, hogy a tudomásukra jutó szerzői jogbitorlásról a BASF-et azonnal értesítsék. A jogsértésről való tájékoztatást követően a BASF az érintett tartalmat azonnal eltávolítja.

Termékinformációk

Harmadik féltől származó információk és dokumentumok

Amennyiben a felhasználóval közölt termékinformációk harmadik fél készletadatain alapulnak, az utolsó frissítés időpontja az adatlapon látható.

Noha a BASF mindent megtesz a harmadik fél által szolgáltatott információk pontossága, teljessége, megbízhatósága, időszerűsége és hasznossága érdekében, a BASF a törvény által lehetővé tett mértékig minden felelősséget és garanciát elhárít.

BASF információk és dokumentumok

A BASF termékekre vonatkozó információk a BASF jelenlegi ismeretein és tapasztalatain alapulnak, és megfelelnek a szabályozó hatóságok előírásainak. Mindazonáltal ez nem mentesíti a felhasználót azon felelősség alól, hogy saját vizsgálatait és próbáit is elvégezze, tekintve, hogy a termék feldolgozását és alkalmazását számos tényező befolyásolhatja. Mivel a tárolás és felhasználás a BASF-től függetlenül történik, és a BASF nem képes minden fontos körülményt előre jelezni, a BASF minden felelősséget elhárít a helytelen raktározásból és felhasználásból eredő károkért.

Jelen használati utasításban nem szereplő területeken a BASF a termék alkalmazását nem tesztelte. Ez különösen vonatkozik a szabályozó hatósági engedélyéhez kötött és a BASF által nem javasolt felhasználásokra. A BASF az ilyen felhasználással kapcsolatos minden felelősséget elhárít.

Számos, különösen helyi vagy regionális környezeti tényezők módosíthatják a termék hatását. Ezek következményeiért a BASF és a BASF termékek forgalmazói minden felelősséget elhárítanak.

A termék felhasználója köteles minden vonatkozó tulajdonjogot, törvényt, szabályt, termék-jóváhagyási előírást, és utasítást betartani. Jelen dokumentumban található információk és tájékoztatások előzetes értesítés nélkül, bármikor módosulhatnak.

Általános szerződési feltételek

Ettől eltérő tartalmú, kifejezett írásos rendelkezés hiányában a BASF Általános Szerződési Feltételeit jelen honlap, tartalma, anyagai és információi nem módosítják.

Módosítás és frissítés

A BASF nem köteles jelen Honlap tartalmának frissítésére, és mindenkor fenntartja a jogot a Honlap előzetes bejelentés nélküli módosítására és/vagy megszüntetésére, amellyel kapcsolatban minden felelősséget elhárít.

Záró rendelkezések

A Honlappal vagy használatával kapcsolatos követelésekre vagy jogvitákra nézve Németország törvényei tekintendők irányadónak, a kollíziós elvek kizárásával.