TOP
2019. október 24.
Magyarország

A BASF csoport harmadik negyedéves, speciális tételek előtti EBIT eredménye 24%-kal csökkent az előző évhez képest; A 2019-es kilátások megerősítést nyertek

  • Árbevétel 15,2 milliárd euró (2% csökkenés); az értékesítés volumene megegyezik az előző év negyedévi szinttel
  • A speciális tételek előtti EBIT 1,1 milliárd euróra csökken, elsősorban a Kemikáliák és Anyagok szegmensek jelentősen alacsonyabb bevételei miatt
  • Felületi technológiák, Mezőgazdasági megoldások, az Ipari megoldások, valamint az Élelmezés és gondozás szegmensek jelentősen növelték bevételeiket
  • A 2019-es kilátások megerősítést nyertek: a speciális tételek előtti EBIT akár 30%-kal is elmaradhat az előző év szintjétől

A BASF Csoport árbevétele 2019 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest enyhén csökkenve 15,2 millárd eurót tett ki. Ez elsősorban az Anyagok és Kemikáliák szegmensek alacsonyabb árainak tudható be. A piaci bizonytalanságok és az ügyfelek óvatos megrendelései szintén befolyásolták az eredményt. A kereslet a kulcsfontosságú szektorokban nem állt helyre. Ennek ellenére a BASF elsősorban a Mezőgazdasági megoldások és a Felületi technológiák szegmenseiben elért magasabb volumeneknek köszönhetően meg tudta tartani értékesítési volumenét az előző negyedévi szinten.

A működésből származó bevételek (EBIT) összege a speciális tételek előtt 1,1 milliárd euró volt, ez 24%-kal kevesebb a 2018. év harmadik negyedévi szintjéhez képest. Ez elsősorban az Anyagok és Kemikáliák szegmensek jelentősen alacsonyabb hozzájárulásának tudható be. A várakozásoknak megfelelően az izocianát árak jelentősen visszaestek. Ehhez társultak még a olefinmű tervezett nagy javításai és a krakkolási termékek csökkenő haszna. Ezek a tényezők negatívan befolyásolták a két szegmens bevételeit. “A downstream üzletágainkban sikeresek voltunk a nehéz piaci környezet ellenére is, és jelentős előrelépés történt az előző évi negyedévhez képest” mondta Dr. Martin Brudermüller, BASF SE igazgatóságának elnöke a 2019. harmadik negyedév pénzügyi eredményeinek bemutatása alkalmával. Az Ipari megoldások szegmensben a speciális tételek előtti EBIT jelentősen növekedett, elsősorban az alacsonyabb állandó költségek miatt. A Felületi technológiák szegmensben a speciális tételek előtti EBIT szintén jelentősen nőtt mindhárom üzletágban. Az Élelmezés és gondozás szegmensben a speciális tételek előtti EBIT jelentősen növekedett az ápolási kemikáliák dívízió jelentősen magasabb eredménye miatt.  A Mezőgazdasági megoldások szegmensben a speciális tételek előtti EBIT jelentősen növekedett, főként a magasabb árbevétel miatt. Ennek egyik oka a jó szezonkezdés volt Dél-Amerikában. 

Az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 2,3 milliárd euróra nőtt, szemben a 2018 harmadik negyedévi 2,2 milliárd euróval. A speciálsi tételek előtti EBITDA 8%-os visszaesést mutatott, így 2,1 milliárd euróra csökkent.

Az EBIT 1,4 milliárd eurót tett ki, amely majdnem megegyezik az előző évi szinttel. Az EBIT speciális tételeinek összege 257 millió euró volt, szemben az előző éves időszakban elért mínusz 75 millió euróval. A BASF Svájcban található baseli Klybeck gyár részesedésének értékesítéséből származó jelentős nyeresége több, mint ellensúlyozza a szerkezetátalakítási intézkedések, a Bayertől megvásárolt vállalkozások integrációjának és a részesedések eladásának speciális költségeit. 

A nettó jövedelem 911 millió eurót tett ki, szemben a 2018 harmadik negyedévi 1,2 milliárd euróval.

A részvények hozama 2019 harmadik negyedévében 1,00 euróra esett az előző év azonos negyedévének 1,31 eurójához képest. A részvények korrigált hozama 0,86 euró volt, szemben az előző év azonos időszakának 1,51 eurójával.

Az üzleti tevékenyésgből származó készpénzforgalom 2,0 milliárd eurót tett ki, szemben a 2018 harmadik negyedévi 2,9 milliád euróval. A szabad készpénzforgalom 1,1 milliárd euróra csökkent az üzleti tevékenységek alacsonyabb készpénzforgalmának eredményeként.

BASF gyorsan és szisztematikusan folytatja a stratégia végrehajtását

A fennálló geopolitikai feltételek továbbra is kihívást jelentenek a BASF számára. Brudermüller: “Különösen az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus jelent terhet a tevékenységünkre nézve. Ezen kívül bizonytalanságok vannak a Brexittel kapcsolatban is. Ezek az események visszahúzó hatást gyakorolnak a gazdaságra – nem csak az exportorientált európai országokban. Az Egyesült Államokban is észrevehető lassulás tapasztalható. A növekedés Kínában folytatódik, bár lassabban. A globális autóiparban a termelés tovább esett az év első felének már akkor is alacsonynak számító szintjéhez viszonyítva is.

Brudermüller: “Nem tudjuk megváltoztatni a rajtunk kívül álló hátrányos feltételeket, de a BASF-en belül pontosan tudjuk, hogy mire kell válaszolnunk és határozottan ezen dolgozunk. Gyorsan és szisztematikusan alakítjuk át szervezetünket a nagyobb ügyfél-központúság és karcsúbb struktúrák érdekében." 

2019 egy átmeneti év a BASF számára. Brudermüller: “Ezt az időt arra használjuk, hogy a vállalati stratégiánkat lépésről lépésre minél gyorsabban, minél nagyobb odaadással és energiával megvalósítsuk. Korszerűsítjük az adminisztrációt, a szolgáltatások és a régiók szerepére összpontosítunk, és egyszerűsítjük a folyamatokat és az eljárásokat. Már eddig is jól haladtunk szervezetünk átalakításában."

A BASF körülbelül egy éve bemutatott stratégiájának végrehajtása gyorsan halad. A funkciónális szolgáltatások egy része beépült a működési részlegekbe.  Október elsejével a BASF befejezte mintegy 20 000 alkalmazottat érintő szervezeti átalakítását.

A kiválósági program felgyorsítása

“Felgyorsítottuk kiválósági programunkat és jó úton haladunk ahhoz, hogy 2021 végére elérjük a célként kitűzött 2 milliárd eurós EBITDA-hozzájárulást” -mondta Hans-Ulrich Engel, a BASF SE pénzügyi vezérigazgatója és az igazgatói tanács alelnöke. Hozzátette: "A tárgyévben elérjük az első pozitív EBITDA-hozzájárulást, amelynek összege körülbelül 500 millió euró." A BASF azonban arra számít, hogy a gyorsított végrehajtás hasonló nagyságrendű egyszeri költségeket eredményez. A társaság várakozásai szerint 2020-ra az EBITDA-hozzájárulás összege 1 milliárd és 1,3 milliárd euró között lesz. Ezt ellensúlyozzák az egyszeri költségek, amelyek becsült összege 200-300 millió euró.

A program keretében végrehajtott intézkedések által jelentett legnagyobb hozzájárulást a termelés, a logisztika és a tervezés területén érjük majd el. Engel: “Ezen felül korszerűsítjük szervezetünket és karcsúbb struktúrákat hozunk létre. 2019. szeptember végére világszerte körülbelül 1800 munkahelyet építettünk le."

A BASF Csoport kilátásai 2019-re

Martin Brudermüller megerősítette a BASF Csoport 2019-es kilátásait. Ennek megfelelően a BASF várakozásai szerint az árbevétel enyhén csökkeni fog. A speciális tételek előtti EBIT esetében a BASF jelentős, akár 30%-os csökkenést vár. A lekötött tőke megtérülése (ROCE) a 2019-es teljes évre várhatón jelentősen csökken 2018-hoz képest. 

A társaság kissé módosította a tervezés alapjául szolgáló feltételezéseket az olajárakra vonatkozóan: 2019-re vonatkozóan a BASF most arra számít, hogy a Brent keverékolaj átlagos ára 65 USA dollár/hordó (korábban 70 USA dollár) lesz.

A globális gazdasági környezetre vonatkozó egyéb feltételezések változatlanok. (a bruttó nemzeti termék növekedése: 2,5%; az ipari termelés növekedése: 1,5%; növekedés a vegyiparban: 1,5%; átlagos euró/dollár árfolyam 1,15 dollár/euró).

 

A BASF-ről

A BASF-nél kémiát alkotunk a fenntartható jövőért. A gazdasági sikert környezetvédelemmel és társadalmi felelősségvállalással egyesítjük. A BASF Csoport mintegy 122.000 munkatársa dolgozik azért, hogy ügyfeleink világszerte, szinte minden országban és iparágban sikeresen működhessenek. Portfóliónk hat szegmensbe sorolható: Chemicals (vegyi anyagok), Materials (anyagok), Industrial Solutions (ipari megoldások), Surface Technologies (felületi technológiák), Nutrition & Care (élelmezés és gondozás) és Agricultural Solutions (mezőgazdasági megoldások). A BASF árbevétele 2018-ban körülbelül 63 milliárd euró volt. A BASF részvényeket a frankfurti (BAS), londoni (BFA) és zürichi (AN) értéktőzsdén jegyzik. További információk: www.basf.com.

Előretekintő nyilatkozatok és előrejelzések

Ez a közlemény a jövőre vonatkozó előrejelzéseket tartalmaz. Ezek a megállapítások az igazgatók jelenlegi becslésein és előrejelzésein, valamint a jelenleg rendelkezésre álló információkon alapulnak. Az előretekintő nyilatkozatok nem garantálják a jövőbeni fejleményeket és az abban vázolt eredményeket. Ezek számos tényezőtől függnek; különféle kockázatokkal és bizonytalansággal járnak; és olyan feltételezéseken alapulnak, melyek nem bizonyulnak pontosnak. A BASF nem válllal  kötelezettséget a jelen közleményben szereplő előretekintő nyilatkozatok frissítésére a törvényi követelményeken kívül.

 

P-19-367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-19-367

 

News Release

Sajtóközlemény (EN)

Important Figures

Fontos adatok

Utolsó módosítás 2019. október 30.