2021. július 28.

A magasabb árak és mennyiségek is támogatták a II. negyedévben rendkívül erős teljesítményt felmutató BASF-et

 • Árbevétel 56 százalékos növekedése 19,8 milliárd €-ra
 • Rendkívüli tételek előtti EBIT jelentős növekedése 2,4 milliárd €-ra
 • Működési cash flow: 2,5 milliárd €, ami 295 millió €-val több az előző év azonos negyedévéhez képest
 • 2021. évi kilátások megerősödése: árbevétel 74 milliárd € és 77 milliárd € között, rendkívüli tételek előtti EBIT 7,0 milliárd € és 7,5 milliárd € között

“Az elmúlt két negyedév erőteljes növekedési lehetőségei tovább folytatódtak: a magas áraknak és a nagyobb mennyiségeknek köszönhetően rendkívül erős II. negyedévi eredményekről számolhatunk ma be” – jelentette ki Dr. Martin Brudermüller, a BASF SE igazgatótanácsának elnöke, aki a II. negyedévi eredményeket Dr. Hans-Ulrich Engel pénzügyi igazgatóval együtt ismertette. A BASF már július 9-én közölte a II. negyedévi előzetes adatait és megemelte a 2021. egész évre vonatkozó kilátásait.

“2020. II. negyedévéhez képest mennyiségi növekedést és magasabb árakat tudtunk elérni minden régiónkban és minden szegmensünkben” – mondta Brudermüller.

Az árbevétel 2020. II. negyedévéhez képest 7,1 milliárd €-val 19,8 milliárd €-ra nőtt.

Ez az 56%-os árbevétel növekedés nagyrészt az összes szegmensben jellemző magasabb áraknak és nagyobb mennyiségeknek volt tulajdonítható. Az árszintek főként a Surface Technologies [Felületi technológiák], a Chemicals [Vegyszerek] és a Materials [Anyagok] szegmensben emelkedtek, míg a mennyiségek elsősorban a Surface Technologies, a Materials és az Industrial Solutions [Ipari megoldások] szegmensben nőttek. Az árfolyam negatív alakulása kiegyenlítő hatást gyakorolt.

 

A rendkívüli tételek előtti működési bevétel (EBIT) 2021. II. negyedévében jelentősen magasabb volt a 2019. II. negyedévében jegyzett, tehát a járvány előtti 1 milliárd €-hoz képest, és az előző év azonos negyedévével összehasonlítva több, mint 2 milliárd €-val nőtt, és így elérte a 2,4 milliárd €-t. Ez főképp a Chemicals és a Materials szegmensben a rendkívüli tételek előtti EBIT jelentős növekedésének volt betudható. A bevételek a Surface Technologies és az Industrial Solutions szegmensben hasonlóan nagyon nagy mértékben növekedtek. Ezzel szemben a rendkívüli tételek előtti EBIT tetemesen csökkent az Other [Egyéb], a Nutrition & Care [Élelmezés és gondozás] és az Agricultural Solutions [Mezőgazdasági megoldások] szegmensben. Az EBIT a 2020. II. negyedévi 59 millió €-ról 2,3 milliárd €-ra nőtt. Az értékcsökkenés, amortizáció és rendkívüli tételek előtti működési bevétel (rendkívüli tételek előtti EBITDA) a 2020. II. negyedévéhez mért 2,0 milliárd € növekedésével 3,2 milliárd €-t ért el. Az EBITDA 2,1 milliárd €-val nőtt, és így elérte a 3,2 milliárd € összeget.

“Upstream üzletágainkban – a magasabb árakkal és nagyobb mennyiségekkel – elért meghatározóan nagyobb bevételek jelentették a legfőbb húzóerőt a bevételeink összességében vett erőteljes növekedésében” – mondta Brudermüller. „A downstream szegmensekben a komoly kereslet is hozzásegített bennünket a mennyiségek és árak növeléséhez.”

 

Cash flow alakulása 2021. II. negyedévében

A működési cash flow 2,5 milliárd €-t tett ki 2021. II. negyedévében, ami 295 millió €-val haladja meg az előző évi azonos negyedév adatait. Az emelkedés hátterében legfőképpen az 1,7 milliárd €-t kitevő jelentősen nagyobb nettó bevétel áll. Az 1,8 milliárd € szintet elérő szabad cash flow 254 millió €-val nőtt 2020. II. negyedévével összehasonlítva.

 

Eredmények alakulása a BASF egyes szegmenseiben 2021. II. negyedévében

A Chemicals [Vegyszerek] szegmens árbevétele az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva jelentősen, 91 százalékkal 3,4 milliárd €-ra nőtt. Az árbevétel növekedése elsősorban a – főként a visszafogottabb termék elérhetőséggel együtt járó fokozott kereslet miatti – lényegesen magasabb árszintek következménye volt. A rendkívüli tételek előtti, 990 millió €-t kitevő EBIT számottevően meghaladta a 2020. II. negyedévi szintet. Ennek legfőbb oka a Petrochemicals [Petrolkémiai anyagok] divízióban elért jelentősen magasabb, rendkívüli tételek előtti EBIT volt. A rendkívüli tételek előtti EBIT az Intermediates [Intermedierek] divízióban is meglehetősen növekedett.

A Materials [Anyagok] szegmensben az árbevétel a 2020. II. negyedévi adatokkal összevetve 75 százalékkal 3,7 milliárd €-ra nőtt. Az árbevétel itt jelzett alakulása elsődlegesen a kereslettel összefüggő jelentős mennyiségi növekedés eredményeként következett be. Az összesen 792 millió €-t kitevő, rendkívüli tételek előtti EBIT mindkét divízióban nagy mértékben növekedett.

Az Industrial Solutions [Ipari megoldások] szegmens 2,4 milliárd €-t kitevő 2021. II. negyedévi árbevétele számottevően meghaladta az előző év azonos negyedévének eredményeit, főként a Dispersions & Pigments [Diszperziók és pigmentek] divízióban. Az árbevétel növekedése nagyrészt a mindkét divízió csaknem minden üzletágában elért nagyobb mennyiségeknek volt tulajdonítható. A rendkívüli tételek előtti, 307 millió € összegű EBIT 2020. II. negyedévéhez képest kiugróan nőtt mindkét divízióban. A Dispersions & Pigments divízió elnevezése – a BASF globális Pigments [Pigmentek] üzletágának lezáródó leépítésével – 2021. július 1-vel kezdődően Dispersions & Resins [Diszperziók és gyanták] névre változott.

A Surface Technologies [Felületi technológiák] szegmens árbevétele 2020. II. negyedévével összehasonlítva meglehetősen növekedett, mégpedig főként a Catalysts [Katalizátorok] divízióban. A 90 százalékos ütemben 5,9 milliárd €-ra növekvő árbevétel indokaként az összességében jelentősen magasabb árak és nagyobb mennyiségek szolgáltak. A rendkívüli tételek előtti EBIT elérte a 289 millió €-t és elsősorban a forgalmi mennyiségeknek köszönhetően mindkét divízióban tetemesen meghaladta az előző év azonos negyedévi szintet. Emellett a Catalysts divízió bevételtermelő képességét a nemesfém-kereskedelem jóval nagyobb részaránya is elősegítette.

A Nutrition & Care [Élelmezés és gondozás] szegmens árbevétele az előző év azonos negyedévéhez képest 2 százalékkal nőtt és 1,6 milliárd €-t tett ki. Ezt a Care Chemicals [Ápolási vegyi anyagok] divízió árbevételének tetemes növekedése idézte elő, miközben a Nutrition & Health [Élelmezés- és egészség] divízió árbevétel-szintje számottevően csökkent. A rendkívüli tételek előtti, 138 millió €-t kitevő EBIT nagy mértékben csökkent 2020. II. negyedévéhez képest, aminek legfőbb okai a mindkét divízióra jellemző alacsonyabb árrések és magasabb állandó költségek voltak.

Az Agricultural Solutions [Mezőgazdasági megoldások] szegmens 2,0 milliárd € összegű árbevétele jócskán a 2020. II. negyedévi szint fölé magasodott. Ez elsősorban az összes régióban elért jelentősen nagyobb mennyiségek és a magasabb árak miatt tudott így alakulni. Az árfolyamok negatív változása – főként Dél- és Észak-Amerikában – meglehetősen csillapította az árbevétel szintjét. A nagyobb árbevétel ellenére a rendkívüli tételek előtti, 75 millió € összegű EBIT igencsak az előző év azonos negyedévi szintje alatt maradt. Ennek alapjául legfőképpen az árfolyam hatások és a magasabb állandó költségek szolgáltak.

Az Other [Egyéb] árbevétele az előző évi azonos negyedévhez képest nagyban növekedett és elérte a 793 millió €-t. Ez főként az árukereskedelemben elért forgalmi növekedést tükrözte. A rendkívüli tételek előtti EBIT jelentős mértékben az előző év azonos negyedévének adatai alatt maradt. Ennek meghatározó oka – a 2021. év erőteljes II. negyedévének eredményeként – a változó kompenzációs elemekre (bónusz) képzett céltartalékok nagyobb összegű kiegészítése volt.

 

A BASF csoport kilátásai 2021-ben

A 2021. évet jellemző globális gazdasági környezet értékelése során az alábbi korrekciókat kellett végrehajtani (zárójelben a 2021. I. negyedévére vonatkozó ’BASF negyedéves jelentés’-ben foglalt korábbi előrejelzés):

 • Bruttó hazai termék növekedése: +5,5 százalék (+5,0 százalék)
 • Ipari termelés növekedése: +6,5 százalék (+5,0 százalék)
 •  Vegyipari gyártás növekedése: +6,5 százalék (+5,0 százalék)
 • Átlagos euró/dollár árfolyam: 1,20 $/euró (1,18 $/euró)
 • Átlagos éves olajár (Brent nyersolaj): 65 $/hordó (60 $/hordó)

 

A 2021. üzleti évre készített előrejelzés a 2021. I. félévében elért erőteljes üzleti fejlődés, a világgazdaság jelenlegi folyamatos fellendülése, valamint a Chemicals [Vegyszerek] és a Materials [Anyagok] szegmensben az eredmények várhatóan jelentős növekedése okán az alábbiak szerint módosult (zárójelben a 2021. I. negyedévére vonatkozó ’BASF negyedéves jelentés’-ben foglalt korábbi előrejelzés):

 • Árbevétel növekedése: 74 milliárd € és 77 milliárd € közötti összegre (68 milliárd € és 71 milliárd € között)
 • Rendkívüli tételek előtti EBIT: 7,0 milliárd € és 7,5 milliárd € között (5,0 milliárd € és 5,8 milliárd € között)
 • Befektetett tőke megtérülése (ROCE): 12,1 százalék és 12,9 százalék között (9,2 százalék és 11,0 százalék között)
 • Accelerator [Gyorsító] árbevétel növekedése: 21,0 milliárd € és 22,0 milliárd € közötti összegre (19,0 milliárd € és 20,0 milliárd € között)
 • CO2 kibocsátások stabilizálása 20,5 millió metrikus tonna és 21,5 millió metrikus tonna között (változatlan).

A BASF nagyrészt stabil ipari-gazdasági fejlődésre számít 2021. II. félévében. A BASF előrejelzése arra a feltételezésre épül, hogy 2021. II. félévében a koronavírus járvány leküzdése során tett intézkedések kapcsán a gazdasági tevékenységek komolyabb korlátozására nem kell számítani.

További információk online a BASF 2021. évi ’Féléves pénzügyi jelentés’-ében találhatók itt: basf.com/halfyearfinancialreport.ere

Utolsó módosítás 2021. július 28.