2021. március 22.

BASF Csoport: Kiugró 2020. IV. negyedévi teljesítmény a nagyobb mennyiségek és magasabb árak miatt

  • Javasolt osztalék: 3,30 euró/részvény a 2020. üzleti évre (2019: 3,30/részvény)
  • Munkavállalói bónusz – az elismerés és megbecsülés jeleként

2021. évi kilátások:

  • Árbevétel növekedése 61 milliárd és 64 milliárd euró közötti értékre (2020: 59,1 milliárd euró)
  • Rendkívüli tételek előtti EBIT: 4,1 milliárd és 5,0 milliárd euró között (2020: 3,6 milliárd euró)

“A BASF a kihívásokkal teli 2020. üzleti évben erős hajrával tudta az évet zárni” – közölte Dr. Martin Brudermüller, a BASF ügyvezető igazgatóságának elnöke a BASF 2020. évi jelentéséről tartott ismertetőjében. A 2020. teljes évre vonatkozó, rendkívüli tételek előtti üzemi eredmény (EBIT) meghaladta a vállalat októberben kiadott előrejelzését és az elemzők konszenzusos becslései felett alakult. Ennek köszönhetően a BASF már 2021. január 20-án kiadta előzetes adatait.

“Minden régióban növeltük a mennyiségeket 2020. IV. negyedévében” – mondta Brudermüller. „Kínában továbbra is kétszámjegyű a mennyiségi bővülésünk. Értékesítési mennyiségeink csaknem minden szegmensben növekedtek az év utolsó negyedévében” – tette hozzá. Néhány nyersanyag-csoportban, például az izocianátok esetében a BASF még jelentős árrés-növekedést is el tudott érni. Emellett az alacsonyabb fix költségek is hozzájárultak a 2020. IV. negyedévi jó eredményekhez.

A BASF Csoport árbevételének és bevételeinek alakulása 2020. IV. negyedévében

2020. IV. negyedévében az árbevétel 8 százalékkal 15,9 milliárd euróra nőtt. A mennyiségekben 7 százalékkal magasabb szintet sikerült elérni. Az árak is 7 százalékkal emelkedtek, amit legfőképpen a Surface Technologies [Felületi technológiák], az Agricultural Solutions [Mezőgazdasági megoldások] és a Materials [Anyagok] szegmensek idéztek elő. A portfólióhatásoknak 1 százalék tudható be és ez a Solvay poliamid üzletágának felvásárlásából származott. Az árfolyamhatások 7 százalékos negatív hatással voltak az árbevételre.

A rendkívüli tételek előtti EBITDA 15 százalékkal 2,1 milliárd euróra nőtt a IV. negyedévben. Az EBITDA 2,0 milliárd eurót tett ki a 2019. IV. negyedévi 1,6 milliárd eurós értékével szemben. A rendkívüli tételek előtti EBIT 32 százalékkal 1,1 milliárd euróra nőtt a IV. negyedévben. E növekedés hátterében legfőképpen az Anyagok, a Chemicals [Vegyi anyagok] és az Industrial Solutions [Ipari megoldások] szegmensek jelentősen nagyobb bevételei álltak. Ezek pedig bőven ellensúlyozták az egyéb szegmensek és az Other [Egyéb] visszafogottabb bevételeit. Az EBIT rendkívüli tételei mínusz 181 millió eurót tettek ki a 2019. IV. negyedévi mínusz 263 millió euróval szemben. 2020. IV. negyedévében az EBIT 61 százalékkal 932 millió euróra nőtt.

A BASF Csoport árbevételének és bevételeinek alakulása 2020-ban

A 2020. egész évi 59,1 milliárd eurós árbevétel csaknem stabilnak mondható. A negatív árfolyam- és mennyiséghatásokat csaknem teljes mértékben ellensúlyozták a magas árak és a pozitív portfólióhatások.

A rendkívüli tételek előtti EBITDA 7,4 milliárd eurót tett ki, ami az előző évi szinthez képest 11 százalékos csökkenést jelent. Az EBITDA 6,5 milliárd euró volt a 2019. évi 8,2 milliárd eurós értékéhez képest. A rendkívüli tételek előtti EBIT 3,6 milliárd eurót ért el a teljes 2020. évben, ami 23 százalékkal maradt az előző évi érték alatt. A járvány hatásai okán minden szegmens kevesebb bevételt realizált – de volt ez alól egyetlen kivétel: az Ipari megoldások szegmens rendkívüli tételek előtti EBIT-je a 2019. évi értékkel azonos szinten alakult. A BASF Csoport szintjén elszenvedett bevételkiesés főként a Vegyi anyagok és az Anyagok szegmenseken belüli upstream üzletágak meglehetősen kisebb mértékű hozzájárulásainak volt betudható. Az autóipari kereslet zuhanórepülése különösen sújtotta a Felületi technológiák szegmens bevételeinek alakulását.

Az EBIT a 2019. évi 4,2 milliárd euróról mínusz 191 millió euróra csökkent 2020-ban. Az EBIT rendkívüli tételei összességében mínusz 3,8 milliárd eurót tettek ki a 2019. évi mínusz 442 millió euróval szemben. A speciális költségek ezen növekedése elsősorban az ingatlanok, gépek és berendezések, valamint az immateriális javak 2020. III. negyedévi pénzügyileg nem hatékony értékvesztéséből származott.

A BASF Csoport készpénzforgalma 2020-ban

Az üzleti tevékenységből származó készpénzforgalom 5,4 milliárd eurót tett ki, szemben a 2019. évi 7,5 milliárd euróval. „A járvány üzleti tevékenységeinkre gyakorolt negatív hatásai ellenére stabil 2,3 milliárd eurós szabad készpénzforgalmat értünk el a 2019. évi 3,7 milliárddal szemben” – magyarázta Dr. Hans-Ulrich Engel pénzügyi igazgató. E csökkenés mögött legfőképpen az alacsonyabb nettó bevétel és a nettó működőtőkében lekötött magasabb összeg húzódik meg. Az immateriális javakra, valamint az ingatlanokra, gépekre és berendezésekre teljesített kisebb összegű kifizetések ezt némileg ellensúlyozni tudták.

Javasolt osztalék: 3,30 euró/részvény

“A megbízható osztalékkifizetés nálunk elsőbbséget élvez – még nehezebb időkben is” – mondta Brudermüller. Ennek megfelelően a BASF ügyvezető igazgatósága és felügyelő bizottsága javasolni fogja az éves közgyűlésnek, hogy az részvényenként 3,30 euró osztalék kifizetéséről határozzon. A BASF – a tavalyi évvel egyezően – összességében 3 milliárd eurót tervez a részvényeseinek kifizetni. Tehát az évvégi 64,72 eurós részvényárfolyammal számolva a BASF magas, 5,1 százalékos osztalékhozamot kínál.

A BASF a ROCE jelentős csökkenése ellenére is fizet elismerési bónuszt

A befektetett tőke megtérülése (ROCE) 1,7 százalék volt a 2019. évi 7,7 százalékkal szemben. A fenti csökkenés legfőbb okának tekinthető EBIT-re legnagyobb mértékben a 2,9 milliárd eurós, pénzügyileg nem hatékony értékvesztés volt negatív hatással.

Mindez kihat a munkavállalók teljesítmény-alapú javadalmazására is, hiszen a ROCE határozza meg a változó javadalmazásukat. 2020-ban a ROCE a bónuszkifizetési határérték alatt volt. Az ügyvezető igazgatóság ennek ellenére úgy döntött, hogy elismerése és megbecsülése jeleként mégis fog bónuszt fizetni. Brudermüller így fogalmazott: „Ezzel a bónusszal kívánjuk elismerni azt a rendkívül komoly munkát, amit a BASF csapat a járvány sújtotta és valamennyiünket nehézségek elé állító 2020. évbe befektetett.”. A vállalat összesen 360 millió eurót fog kifizetni bónuszként.

Nem pénzügyi célok teljesítése

A BASF CO2-semleges növekedést kíván elérni 2030-ig. Ezen kívül a gyártóüzemeiből származó üvegházhatású gázok kibocsátását és az energia-beszerzéseit a 2018. évi szinten szeretné tartani a gyártás bővítése mellett. 2018-ban a kibocsátások 21,9 millió tonna CO2 egyenértéket tettek ki. 2020-ban ez az érték 20,8 millió tonna CO2 egyenérték volt. Mindez az előző évhez viszonyított 3,5 százalékos növekedést jelent (2019: 20,1 millió tonna CO2 egyenérték). Az energiahatékonyság javítását, a folyamatok optimalizálását és a kisebb gyártási mennyiségeket célzó intézkedések a kibocsátások csökkenését eredményezték. Ezt azonban legfőképpen a Solvay-tól felvásárolt poliamid üzletág 2020. januári integrációja kiegyenlítette.

Ezen kívül a BASF 2025-ben már 22 milliárd eurós árbevételt kíván elérni gyorsító termékeivel. A vállalat 2020-ban 16,7 milliárd eurós forgalmat bonyolított a gyorsító termékekkel. Ez 11 százalékos növekedést jelent a 2019. évi 15,0 milliárd eurós forgalomhoz képest. E növekedés fő hajtóereje a Felületi technológiák és a Mezőgazdasági megoldások szegmensek gyorsító termék-forgalmának pozitív alakulása volt.

A fenntarthatóság terén elért pozíció további erősítése

“A fenntarthatóbbá válás felé tett utunkon fontos mérföldkövekhez érkeztünk el 2020-ban” – mondta Brudermüller. A széndioxid kezelési program egyik részeként a BASF egy kísérleti metán-pirolízis reaktort állított üzembe. „Ez egy fontos lépés a nagyüzemi, CO2 kibocsátás-mentes hidrogéntermelés, majd középtávon a víz elektrolízisének energiahatékonyabb alternatívája felé” – magyarázta Brudermüller.

A BASF két texasi telephelye (Freeport és Pasadena) is nemrég biztosította a megújuló energiákhoz való hozzáférését. A BASF – a világ különböző pontjain levő – összesen 19 telephelye már részben vagy teljesen megújuló energiával működik.

A BASF a körforgásos gazdasági programja részeként sikeresen bevezette a „Ccycled” termékek első kereskedelmi mennyiségeit. Ezek mennyisége várhatóan tovább fog növekedni idén.

A BASF Csoport kilátásai 2021-re

A BASF megítélése szerint a koronavírus-járvány okozta erőteljes hanyatlás után a világgazdaság fellendülése várható 2021-ben. Ennek ellenére továbbra is rendkívül nagy bizonytalanság övezi a helyzet jövőbeli alakulását. Emiatt a vállalati előrejelzések széles keretek között mozogva a globális ellátási láncokban ismételten jelentkező komoly fennakadások kockázatát és ezeknek az egész gazdaságra gyakorolt negatív hatásait is számításba veszik. „Mi azonban biztosak vagyunk abban, hogy ilyen negatív hatások nélkül az előrejelzéseink felső tartományába eső bevételeket fogunk tudni elérni” – mondta Brudermüller.

A BASF előrejelzései szerint növekedés várható a felhasználó iparágakban, főként az autóiparban. A világgazdaság minden valószínűség szerint jelentős, 4,3%-os növekedést fog elérni 2020-hoz viszonyítva. A világ vegyipari termelése várhatóan 4,4%-kal fog bővülni, ami jóval meghaladja az előző évi szintet. A vállalat a Brent kőolaj esetében 50 dollár/hordó átlagos olajárra és 1,18 USD/EUR árfolyamra számít.

Mindezen feltételezések alapján a BASF 61 milliárd és 64 milliárd euró közötti értékre szeretné az árbevételét növelni. A Csoport rendkívüli tételek előtti üzemi eredménye (EBIT) várhatóan 4,1 milliárd és 5,0 milliárd euró között lesz. A befektetett tőke megtérülése (ROCE) 8,0 és 9,2 százalék között várható.

2021-ben a BASF a gyorsító termékek körében 18 milliárd és 19 milliárd euró közötti árbevételre számít. A vállalat CO2 kibocsátásai várhatóan 20,5 millió és 21,5 millió tonna között fognak stabilizálódni 2021-ben.

Organikus növekedést célzó beruházások

Brudermüller röviden ismertette a jövőbeli beruházásokat is. A 2021-től 2025-ig tartó időszakban a BASF összesen 22,9 milliárd eurós tőkeberuházással tervez. A beruházások 41 százaléka az ázsiai és csendes-óceáni régióban, míg 39 százaléka Európában fog lecsapódni. A BASF összesen 3,6 milliárd euró összegű beruházást tervez megvalósítani 2021-ben.

További részletekért látogasson el a ide.

Utolsó módosítás 2021. március 22.