A kémia hozzájárul a fenntartható jövőhöz

A világ egyre növekvő lakosságának élelmiszer-, energia- és tiszta víz szükséglete, folyamatosan szűkülő források és klímavédelem – a kémiára épülő innovációk meghatározó szerepet játszanak az ilyen kihívások kezelésében. Mi a BASF-ben egy olyan világ kialakításában szeretnénk részt vállalni, ami mindannyiunk számára jobb életminőséggel együtt járó élhető jövőt tud biztosítani. Mindehhez pedig kémiát alkotunk ügyfeleink és a társadalom javát szolgálva és az elérhető erőforrások legjobb hasznosításával. A fenntarthatóság minden tevékenységünk szerves része, hiszen mi a BASF-nél kémiát alkotunk egy fenntartható jövőért.

Biomass_balance_photo 1.jpeg

Körforgásos gazdaság

A körforgásos gazdaság a BASF berkeiben jóval túlmutat a hulladékgazdálkodás területén. Célunk az, hogy teljes körforgás alakuljon ki, így a termékek és források a lehető legjobban legyenek hasznosíthatók az egész értéklánc mentén. A vegyipar és az ott elért újítások mutathatják az utat az ilyen változások tükrében. A BASF már most is számos módon és módszerrel alkalmazza a körforgásos gazdálkodást.

Anyagmérlegre épülő módszer

A vegyipar csekély számú nyersanyagból állít elő több tízezer különböző terméket. A vegyipari termelés oroszlánrésze abban a gőzkrakkolóban kezdődik, ahol gőz segítségével kisebb molekulákra bontják szét, illetve „krakkolják” a hosszú láncú szénhidrogént, a naftát. Ezek a molekulák jelentik majd az ezt követő termelés építőelemeit. Említésre méltó közülük példának okáért a hidrogén, metán, etilén és propilén, hiszen ezek – feldolgozás után – legfőképpen műanyagokban, burkoló- és színezőanyagokban, oldószerekben és növényvédőszerekben öltenek testet.

Biomass_balance_photo 2.jpeg

A vegyiparban a megújuló ill. újrahasznosított alapanyagokat a termelés kezdetekor adják a folyamathoz úgy, hogy azok végül a végtermékben is megjelennek. Ez a számításokra épített elv több előnnyel is jár: csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását és a fosszilis nyersanyagok szükségességét, miközben a termék minősége és tulajdonságai változatlanok maradnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a termékek a hagyományos előállítású anyagokkal pontosan egyezően dolgozhatók fel. Így hát a formulációkat, üzemeket és folyamatokat se szükséges átalakítani.

Biomassza-mérlegre épülő módszer

A BASF a biomassza egyensúlyra épülő folyamat kifejlesztésével új utat nyitott a megújuló nyersanyagok vegyipari hasznosításának. Ezzel a módszerrel a fosszilis tüzelőanyagok megújuló nyersanyagokra cserélhetők le a BASF Verbund-elvű termelő üzemében. A BASF a biomassza-mérleg figyelembevételével előállított termékeivel a kiváló minőség fenntartása mellett is hozzájárul a környezet- és klímavédelemhez.

A biomassza-mérlegre épülő módszernek különféle előnyei vannak: fosszilis erőforrásokat lehet megtakarítani, csökkenteni lehet az üvegházhatású gázok kibocsátását, elő lehet segíteni a megújuló erőforrások felhasználását, azonos termékminőséget és -tulajdonságokat lehet biztosítani stb. Ezt a módszert igen sok BASF termék (pl. szuperabszorbensek, diszperziók, műanyagok és intermedierek) előállításánál alkalmazzuk. A biomassza-mérleg alapján ekként előállított termékek pedig lehetőséget nyújtanak a BASF ügyfeleinek arra, hogy megkülönböztethessék magukat – például mérhetően jobb CO2 lábnyom és a fosszilis erőforrások megtakarítása terén.

 

Fenntarthatóság

Körforgásos gazdaság

Anyagmérlegre épülő módszer

Biomassza-mérlegre épülő módszer