Kémiával értéket teremtünk a társadalomnak

A fenntartható fejlődést a gazdasági siker, az ökológia védelme és a társadalmi felelősségvállalás egyensúlyaként szokták meghatározni. A fenntarthatóság hatékony kezeléséhez fontos, hogy egy vállalat mindezen pillérek mentén mérni vagy egyébiránt számszerűsíteni tudja a fenntarthatóságot.

BASF’s strategy in agriculture is aiming for innovation-driven growth in specific markets and for finding the right balance for success – for farmers, for agriculture and for future generations.

Bár több különböző mérési és értékelési módszer is létezik, legtöbbjük kizárólag az ökológiai szempontokkal (pl. a klímára, erdőpusztulásra vagy vizekre gyakorolt hatással) foglalkozik. Ám az ilyen alapokon kidolgozott módszerek csak csekély részét ölelik fel mindannak, amit a fenntarthatóság jelent: a környezet, a társadalom és a gazdaság egyensúlyának fenntartását. Ebből következően a BASF elemzési módszereinek célja, hogy számszerűsíteni tudja az ehhez kapcsolódó szempontokat.

Ahogy céljainkban is megfogalmazzuk, „Kémiát alkotunk egy fenntartható jövőért” és hozzá kívánunk járulni egy olyan világhoz, ami jobb életminőséggel együtt járó élhető jövőt biztosít valamennyiünk számára. De lehet ezt valahogy mérni?

Értéket teremtünk

A BASF külső szakértőkkel karöltve kidolgozott egy olyan új módszert, amivel el lehet végezni üzleti tevékenységeink gazdasági, ökológiai és társadalmi hatásainak – az értékteremtési lánc mentén igényelt – első pénzügyi értékelését. Ez a „Társadalmi értékteremtés” módszerünk. Az egész értéklánc mentén kívánjuk mérni eljárásaink értékajánlatát, hiszen jól tudjuk, hogy üzleti tevékenységeink mind pozitív, mind negatív hatással vannak a környezetre és a társadalomra. Arra törekszünk, hogy növelni tudjuk a társadalomhoz való pozitív hozzájárulásunkat és a legjobban visszafogni üzleti tevékenységeink negatív hatásait.

Aerial images are the basis for detailed evaluations of the condition of agricultural fields. An innovative technology platform developed by Hummingbird Technologies uses proprietary algorithms driven by aerial images captured from satellites, planes and unmanned aerial vehicles. It processes image data to create precise harvest forecasts or accurately calculate how much fertilizer is needed. BASF Venture Capital and Canada’s TELUS Ventures are among the lead investors in a series B investment round for British startup Hummingbird Technologies, a global leader in advanced crop analytics. Copyright: ThinkstockPhotos

Társadalmi értékteremtés

„Társadalmi értékteremtés”-típusú értékelésünk az értéklánc mentén vett pénzügyi szempontból hűen tükrözi a BASF gazdasági, társadalmi és környezeti hozzájárulását a társadalom egészéhez. Rámutatunk arra, hogy a vegyipar hogyan nyújt lehetőséget a vállalkozásoknak a fenntartható növekedés megvalósítására. Pragmatikus, hatékony, ellenőrizhető és átadható módszerünk segítségével érdekeltjeinkkel és a normákat meghatározó közösségekkel tudjuk megosztani tapasztalatainkat és a tanulságokat.

Fenntarthatóság

Társadalmi értékteremtés