Üzleti szegmensek

Az alábbi hat szegmensbe csoportosítva összesen 11 divíziónk van: Vegyi anyagok [Chemicals], Anyagok [Materials], Ipari megoldások [Industrial Solutions], Felületi technológiák [Surface Technologies], Élelmezés és ápolás [Nutrition & Care], Mezőgazdasági megoldások [Agricultural Solutions].

A piacok és a fogyasztói magatartási formák minden eddiginél gyorsabban változnak, ami a legkülönbözőbb iparágakban és régiókban működő ügyfeleinket a kihívások széles skálája elé állítja. Az ilyen kihívások közé tartozik a növekvő kereslet és a fenntartható termékek irányába mutató tendencia mellett a korlátozott természeti erőforrásokkal való gazdálkodás. Szegmenseink üzleti modelljei segítséget nyújtanak az ilyen kihívások megoldásában, és pontosan bemutatják, hogyan tudjuk a vállalati stratégiánkat a gyakorlatban megvalósítani.

Chemicals

Vegyi anyagok

A vegyi anyagokra szakosodott szegmensbe a Petrolkémiai anyagok és az Intermedierek divíziója tartozik. A többi szegmenset alapvető vegyi anyagokkal és intermedierekkel látja el, így ezzel hozzájárul legfontosabb értékláncaink szerves növekedéséhez. A vállalaton belüli termék-átadások mellett ügyfeleink elsősorban a vegyiparban és a műanyagiparban tevékenykednek. Célunk, hogy a technológiai vezető szerep és a működési kiválóság segítségével tovább növeljük versenyképességünket.

  Termékek Vevői iparágak és alkalmazások
Petrolkémiai anyagok Etilén, propilén, butadién, benzol, alkoholok, oldószerek, lágyítószerek, alkilén-oxidok, glikolok, akril monomerek, sztirol és polisztirol, sztirolhabok, szuperabszorbensek

Vegyipar, műanyag-, építő-, mosószer-, higiéniai-, autó-, csomagoló- és textilipar. Festékek, bevonatok, kozmetikumok, olajipari- és papíripari kémiai termékek gyártása

 

Felhasználás a BASF Verbund keretein belül

Intermedierek

Alaptermékek: butándiol és származékai, alkil-aminok és alkanol-aminok, neopentil-glikol, hangyasav és propionsav.

 

Különlegességek: speciális aminok, mint például terc-butil-amin és poliéter-amin, gázkezelési vegyszerek, vinil-monomerek, savas kloridok, kloroformátok, királis intermedierek

Vegyipar, műanyag-, bevonat-, építő-, autó-, szélenergia-, gyógyszeripar és mezőgazdaság. Mosó- és tisztítószerek, textilszálak, kozmetikumok, olajipari- és papíripari kémiai termékek gyártása

 

Felhasználás a BASF Verbund keretein belül

Materials

Anyagok

Az anyagokra szakosodott szegmensbe a Különleges műszaki anyagok és a Monomerek divíziója tartozik. A szegmens portfóliójában a különböző új alkalmazásokhoz és rendszerekhez kifejlesztett olyan alapanyagok és azok prekurzorai találhatók, mint az izocianátok, poliamidok és szervetlen alaptermékek, valamint a műanyag- és műanyag-feldolgozó ipar számára készült speciális termékek. Különleges technológiai szakértelemmel, iparági ismeretekkel és ügyfélközelséggel különböztetjük meg magunkat, és maximális értéket teremtünk az izocianát és poliamid értékláncban.

  Termékek Vevői iparágak és alkalmazások

Különleges műszaki anyagok

Műszaki műanyagok, biológiailag lebomló műanyagok, habkülönlegességek, poliuretánok

Autóipar, elektrotechnika, csomagolás-, cipő-, sport és szabadidő-, bútoripar, háztartás, gépészet, építőipar, hőszigetelés, mezőgazdaság, orvostechnológia, megújuló energiák

Monomerek

Izocianátok (MDI, TDI), ammónia, kaprolaktám, adipinsav, klór, karbamid, ragasztók és impregnáló gyanták, nátronlúg, 6 és 6.6 poliamidok, standard alkoholátok, kén- és salétromsav.

Iparágak, mint pl. műanyagipar, fafeldolgozás, bútor-, csomagoló-, textil-, építő- és autóipar.

 

Felhasználás a BASF Verbund keretein belül

Industrial Solution

Ipari megoldások

Az ipari megoldásokat összegyűjtő szegmensbe a Diszperziók és gyanták, valamint a Különleges vegyi anyagok divíziója tartozik. Ipari alkalmazásokhoz fejleszt és forgalmaz összetevőket és adalékanyagokat, például polimer diszperziókat, gyantákat, adalékanyagokat, elektronikai anyagokat és antioxidánsokat. Célunk, hogy organikusan növekedjünk az olyan kulcsfontosságú iparágakban, mint az autóipar, a műanyag-, a festék és bevonat-, az elektronikai ipar, az energetika és az erőforrások területe, valamint tovább szeretnénk erősíteni pozícióinkat szerteágazó ipari szakértelmünk és az alkalmazások területén kifejlesztett know-how felhasználásával.

  Termékek Vevői iparágak és alkalmazások
Diszperziók és gyanták Polimer diszperziók, gyanták, adalékanyagok, elektronikai anyagok

Festékek és bevonatok, építőipar, papír-, nyomda-, csomagoló-, ragasztó- és elektronikai ipar

Különleges vegyi anyagok

Antioxidánsok, fénystabilizátorok és égésgátlók műanyag alkalmazásokhoz

 

Üzemanyag- és finomítói adalékanyagok, poliizobutén, fékfolyadékok és motor-hűtőfolyadékok, kenőanyag-adalékok és alapanyagok, fémfeldolgozási folyadékok és összetett kenőanyagok összetevői

 

Olaj, gáz, fémek és ásványok kitermeléséhez használt technológiai vegyszerek, a megnövelt hatékonyságú kőolaj-kitermeléshez használt kémiai anyagok

 

Kaolin ásványoka

Vegyipar, műanyagipar, fogyasztási cikkek, autóipar és közlekedés, valamint energetika és erőforrások

a A kaolin ásványokkal foglalkozó üzletág eladása 2022. szeptember 30-án lezárult.

Surface Technologies

Felületi technológiák

A felületi technológiákkal foglalkozó szegmensbe a különböző felületekre kémiai megoldásokat kínáló Katalizátorok és a Bevonatok divízió tartozik. A portfólió olyan iparágakat szolgál ki, mint az autóipar és a vegyipar, és magában foglalja az autóipari OEM bevonatokat és javítófestékeket, a felületkezelést, a katalizátorokat, az akkumulátor-alapanyagokat, valamint a nemes- és alapfémekkel kapcsolatos szolgáltatásokat. Ügyfeleink alkalmazásait és folyamatait rájuk szabott termékekkel, technológiákkal és megoldásokkal javítjuk, és minden régióban földrajzi közelségünkkel támogatjuk őket. Célunk, hogy a BASF növekedését a technológiai portfóliónk maximális kihasználásával és az akkumulátor-alapanyagok és felületi bevonat-megoldások vezető és innovatív szolgáltatójaként elért pozíciónk bővítésével ösztönözzük.

  Termékek Vevői iparágak és alkalmazások
Katalizátorok Autóipari katalizátorok, technológiai katalizátorok és technológiák, akkumulátor-anyagok, nemes- és alapfémekkel kapcsolatos szolgáltatások

Autóipar, vegyipar és gyógyszeripar, finomítók, akkumulátor gyártók

 

Megoldások a levegőminőség védelmére, az üzemanyagok, vegyi anyagok, műanyagok és akkumulátor-anyagok gyártására és az akkumulátor-anyagok újrahasznosítására

Bevonatok Autóipari bevonat-megoldások, technológiai és rendszermegoldások felületkezelésekhez, dekorfestékekhez Autóipar, karosszéria műhelyek, acélipar, légi közlekedés, alumíniumipari alkalmazások az építészetben és az építőiparban, háztartási gépek, festő vállalkozások és magánfogyasztók.
Nutrition & Care

Élelmezés és ápolás

Az Ápolási vegyianyagok, valamint az Élelmezés és egészség divíziót magába foglaló Élelmezési és ápolási szegmens az élelmiszer- és takarmánygyártók, valamint a gyógyszer-, kozmetikai-, mosó- és tisztítószer-ipar növekvő igényeit szolgálja ki. Megoldásokat kínálunk a gyorsan forgó fogyasztási cikkek terén jelentkező egyre kifinomultabb igényekre, valamint a műszaki alkalmazásokra, a növényvédelemre és a tápanyag-ellátásra. Arra törekszünk, hogy a fogyasztási cikkek összetevőinek vezető szállítójaként bővítsük pozíciónkat az élelmezés, az otthoni- és a testápolás területén. Célunk az erőteljes szerves növekedés végrehajtása. A fogyasztói piacokon jellemző növekedési piacokat, fenntarthatósági tendenciákat és digitális üzleti modelleket helyezzük a középpontba.

  Termékek Vevői iparágak és alkalmazások
Ápolási vegyi anyagok

Bőrtisztító, hajmosó és -ápoló termékek összetevői, például bőrápolók, kozmetikai hatóanyagok, polimerek és UV-szűrők

 

Háztartási, intézményi vagy ipari mosó- és tisztítószerekhez használt oldatok és összetevők, például felületaktív anyagok, enzimek, kelátképző anyagok, vízben oldódó polimerek, biocidek és optikai hatású termékek

 

Kémiai összetevők és feldolgozás során használt adalékanyagok például növényvédelemhez, segédanyagok olyan kémiai folyamatokhoz, mint az emulziós polimerizáció, a fémfelület-kezelés vagy a textilfeldolgozás, valamint betonadalékokhoz, bioüzemanyagokhoz és egyéb ipari alkalmazásokhoz használt termékek

Kozmetikai-, mosó- és tisztítószer-ipar, agrokémiai ipar, műszaki alkalmazások különböző iparágak számára
Élelmezés és egészség

Adalékanyagok az élelmiszer- és takarmányipar számára, például vitaminok, karotinoidok, szterolok, enzimek, emulgeálószerek, omega-3 zsírsavak

 

Ipari enzimek bioetanol- és élelmiszer-előállításhoz, természetes és szintetikus íz- és illatanyagok, mint például citrál, geraniol, citronellol, L-mentol és linalool, Isobionics® Santalol, valencén és nootkaton

 

Gyógyszeripari segédanyagok és egyes nagy mennyiségben gyártott gyógyszerhatóanyagok, mint például ibuprofén és omega-3 

Élelmiszer- és takarmányipar, aroma- és illatanyagipar, gyógyszeripar és bioetanol-ipar
Agricultural Solutions

Mezőgazdasági megoldások

A Mezőgazdasági megoldások szegmensben a célunk az, hogy integrált szolgáltatóként tovább erősítsük piaci pozíciónkat. Kínálatunkban vetőmagok és csávázószerek, gombaölő-, gyomirtó- és rovarölő szerek, valamint biológiai megoldások szerepelnek. Ezeket digitális gazdálkodási megoldások egészítik ki, melyekkel a gazdákat jobb terméshozam eléréséhez tudjuk hozzájuttatni. Stratégiánk az innováció-vezérelt szerves növekedésen és a portfólió – felvásárlásokkal történő – célzott bővítésén alapul. Az ügyfelek igényei, a társadalmi elvárások és a környezeti hatások csökkentése ösztönöz minket az innovációra.

Indikációk és szakterületek

Alkalmazások Termékkör
Gombaölőszerek

A kultúrnövények védelme a kártékony gombabetegségekkel szemben, a növényegészség javítása, a terméshozam és a betakarítás minőségének biztosítása kémiai és biológiai megoldásokkal

Boscalid, dimetomorf, F500®, Initium®, metiram, metrafenon, Revysol®, Serifel®, Xemium®
Gyomirtószerek A gyomok okozta, tápanyagokért, vízért és napfényért folytatott verseny csökkentése a terméshozam és a betakarítás minőségének biztosítása érdekében Dicamba, dimetenamid-p, glufozinát, imazamox, Kixor®, Luximo®, pendimetalin, Tirexor®, topramezon
Rovarölőszerek Kémiai és biológiai megoldások a rovarkártevők elleni küzdelemre a mezőgazdaságban és azon túl, például a közegészségügy, a szakemberrel végzett kártevőirtás és a tájgondozás területén Alfa-cipermetrin, Broflanilide, chlorfenapyr, fipronil, Inscalis®, Interceptor®, Nealta®, teflubenzuron, Termidor®
Csávázás A vetőmagok potenciáljának javítása kémiai és biológiai védelemmel, valamint oltóanyagokkal ILEVO®, Integral® Pro, Poncho Votivo®, Relenya®, Seperit®, Systiva®, Teraxxa™, Vault® HP
Magok és trait-ek A legfőbb szántóföldi kultúrnövények (például canola (repce), gyapot, szója és búza) vetőmagjai és trait-jei, valamint zöldség-vetőmagok Credenz®, FiberMax®, InVigor®, LibertyLink®, Nunhems®, Stoneville®