Global Home
Data protection @BASF

Protecția datelor @BASF

 

Protecția datelor reprezintă o prioritate pentru BASF. Acest aspect include un înalt grad de transparență. Aici puteți găsi informații despre modul în care BASF procesează datele cu caracter personal care aparțin clienților și partenerilor de afaceri.

 

Alexandra Haug

BASF Data Protection Officer

Data_Protection_051905_shutterstock_1089540224_RGB.jpg

Informații despre Coordonatorii responsabili cu Protecția Datelor în statele membre UE aici

Societatea BASF cu care sunteți în contact este responsabilă pentru prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care se specifică altfel (denumită în continuare "BASF" sau "operator" sau "noi"). Operatorul poate fi identificat, de exemplu, după cum urmează:
 

 • Dacă sunteți client, furnizor sau prestator de servicii sau furnizor al nostru sau dacă aveți orice altă relație de afaceri cu BASF, partenerul dumneavoastră contractual BASF este operatorul.
 • Pe site-urile web sau pe canalele de socializare, compania BASF menționată în politica de confidențialitate, în amprenta sau în condițiile de utilizare este operatorul.
 • Dacă sunteți un participant la un eveniment BASF, compania BASF care organizează evenimentul este operatorul. 
 • În cazul evenimentelor digitale, compania BASF care invită la evenimentul digital respectiv este operatorul.
 • În cazul în care sunteți un vizitator în incinta fabricii noastre, compania BASF cu care aveți o întâlnire și în incinta căreia intrați este operatorul.
 • Dacă faceți o rezervare la un hotel BASF sau sunteți client la un restaurant BASF, compania BASF este operatorul care operează unitatea respectivă.

Fiind un grup activ la nivel internațional, BASF are persoane de contact pentru protecția datelor pentru fiecare țară. Pentru țările din Uniunea Europeană, găsiți aici o prezentare generală cu adresele de contact.

În plus, puteți adresa oricând întrebări și preocupări privind protecția datelor Biroului nostru central de protecție a datelor:

data-protection.eu@basf.com

În cadrul Grupului BASF, BASF SE, în calitate de holding, îndeplinește funcții centrale care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal și care pot fi, de asemenea, îndeplinite și pentru alte societăți din cadrul Grupului BASF. Astfel de funcții centrale pot fi, de exemplu:
 

 • Departamentul de comunicare corporativă
 • Departamentul de resurse umane
 • Management centralizat
 • Departamentul Juridic, Conformitate, Securitate în fabrică, Audit corporativ, Protecția datelor
 • Achiziții centrale

 

În plus, anumite societăți din cadrul Grupului BASF prelucrează date cu caracter personal în calitate de furnizori de servicii intra-grup, procesarea datelor putând fi efectuată, de asemenea, în numele societăților respective din cadrul Grupului BASF. Acestea pot fi, de exemplu:
 

 • Servicii IT
 • Centre de servicii partajate

 

BASF utilizează, de asemenea, sisteme centrale de procesare a datelor care permit procese standardizate de procesare a datelor. Astfel de sisteme pot fi, de exemplu:
 

 • Baze de date centrale, cum ar fi CRM sau sisteme de gestionare a furnizorilor
 • Sisteme centrale de arhivare și de gestionare a documentelor
 • Sisteme centrale de comunicații

BASF prelucrează datele cu caracter personal exclusiv în scopuri specifice. În cursul activităților noastre comerciale, apar diverse situații de prelucrare, despre care vă vom informa, în general, în cadrul activității respective, de exemplu, sub forma unei declarații de protecție a datelor pe un site web.

În general, BASF prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
 

 • Contract

În cazul în care dumneavoastră sau compania pentru care lucrați ați încheiat un contract cu BASF, prelucrăm datele cu caracter personal dacă și în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului. Prelucrarea datelor include date de bază și de contact, precum și date relevante pentru contract, care pot conține, de asemenea, date cu caracter personal ale clienților noștri, ale partenerilor de vânzări, ale furnizorilor de servicii, ale furnizorilor, ale vânzătorilor și ale altor parteneri de afaceri. 

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 Sec. 1 lit.b) GDPR și lit. f) GDPR, cu condiția ca acest contract să fie încheiat între BASF și o altă persoană juridică.
 

 • Comunicarea cu persoanele de contact

În cazul în care ne contactați, prelucrăm datele dvs. personale furnizate în formularul de contact respectiv pentru a procesa cererea dvs. sau pentru a comunica cu dvs. Dacă este necesar, vom transmite cererea dvs. pe plan intern colegilor responsabili pentru a vă susține cererea. 

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.
 

 • Colaborarea cu partenerii de afaceri

În afara relațiilor cu clienții, furnizorii de servicii și furnizorii, lucrăm, de asemenea, cu companii și instituții în cadrul unor proiecte, societăți mixte și alte colaborări cu scopul de a progresa științific și a contribui la subiecte relevante pentru obiectivele noastre de afaceri. În special, prelucrăm datele de contact ale partenerilor noștri de colaborare și datele referitoare la cooperarea respectivă în scopul implementării proiectului și al creării de rețele. 

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.
 

 • Relații publice și reprezentarea intereselor în sectorul public și politic

BASF urmărește îndeaproape evenimentele curente și discursurile publice care afectează produsele și obiectivele noastre corporative. În acest context, colaborăm în mod regulat cu ziarele și revistele pentru a răspunde la solicitările acestora și pentru a coordona articolele. În plus, folosim listele de difuzare a presei pentru a informa reprezentanții selectați ai presei independente despre evoluțiile relevante pentru companie. În aceste scopuri, prelucrăm datele de contact ale jurnaliștilor și ale reprezentanților presei. 

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.

În plus, BASF menține și operează site-uri web pe care furnizăm informații părților interesate, clienților și altor parteneri de afaceri. În acest context, BASF prelucrează datele cu caracter personal care sunt necesare din motive tehnice pentru prezentarea site-ului web (de exemplu, adresa IP și cookie-urile strict necesare). În plus, cookie-urile sunt utilizate ocazional și pentru a măsura performanța site-ului web. Informații suplimentare privind utilizarea specifică a acestor servicii și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal pot fi găsite în politica de confidențialitate a site-ului web respectiv.
 

 • Evenimente

În cazul în care BASF organizează evenimente, prelucrăm datele de contact ale invitaților participanți pentru a desfășura evenimentul. În funcție de eveniment, acestea pot include, de asemenea, informații relevante pentru catering, de exemplu, intoleranțe sau alergii alimentare. În cazul în care în cadrul evenimentului se fac fotografii, înregistrări video sau alte înregistrări, îi vom informa separat pe oaspeții participanți, în special dacă este planificată o publicare a înregistrărilor, și vom obține toate consimțămintele necesare. 

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR, dacă nu se specifică altfel.
 

 • Marketing

Dacă avem consimțământul dumneavoastră sau dacă ni se permite altfel, vă vom furniza informații despre produsele și subiectele BASF, inclusiv informații legate de evenimente. În scopul furnizării acestor informații, prelucrăm datele dvs. de contact furnizate în formularele de înregistrare sau de solicitare respective în scopul desfășurării activității de marketing respective, de exemplu, trimiterea buletinului informativ sau a sondajului de satisfacție a clienților . Informațiile exacte privind canalul de comunicare, scopurile de procesare și datele cu caracter personal procesate pot fi găsite în cererea de consimțământ respectivă și/sau în declarația de protecție a datelor asociată.

Dacă și în măsura în care ne furnizați feedback, prelucrăm informațiile dumneavoastră pentru a îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor noastre. În acest caz, este posibil să vă contactăm pentru a discuta orice întrebări ulterioare care pot apărea în urma feedback-ului respectiv. 

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este consimțământul dumneavoastră, art. 6 Sec. 1 lit. a) GDPR sau baza legală respectivă, așa cum vă este comunicată în mod diferit și specific.
 

 • Menținerea și protejarea securității instalațiilor, produselor și serviciilor noastre

În scopul prevenirii și detectării riscurilor de securitate, a procedurilor frauduloase sau a altor acte criminale sau dăunătoare; prelucrăm datele de bază și de contact pentru a identifica persoanele vizate, de exemplu, în contextul integrării furnizorului de servicii sau în contextul acordării accesului la portalurile clienților. Prelucrarea datelor include, de asemenea, respectarea și îndeplinirea îndatoririlor de diligență și de atenție ale BASF. În astfel de cazuri, prelucrăm datele dvs. de contact pentru a vă informa cu privire la modificări importante ale formulărilor sau aprobărilor de produse. 

În cazul în care ne vizitați personal, vom elibera permise de zi pentru a vă permite accesul la sediul nostru și pentru a controla accesul din motive de securitate prin procese precum eliberarea unui permis de vizitator. În acest scop, prelucrăm informații specifice despre dvs., cum ar fi numele dvs., data nașterii, persoanele pe care le vizitați, numărul cărții de identitate, numărul de telefon și durata vizitei dvs. în zile. Dacă este necesar, trebuie să răspundeți la întrebări de testare privind comportamentul în siguranță în incinta fabricii în cadrul unui test de siguranță; în acest caz, rezultatele testului sunt salvate. În cazul șoferilor, BASF procesează și numărul de înmatriculare al vehiculului utilizat. Dacă, în calitate de șofer, transportați mărfuri periculoase, acestea sunt verificate și controlul este documentat.

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.
 

 • Conformitatea cu cerințele legale 

Dacă și în măsura în care legea o cere, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a îndeplini cerințele legale. Acestea pot fi, de exemplu, obligații fiscale și de păstrare a datelor comerciale sau reglementări pentru prevenirea infracțiunilor în afaceri, cum ar fi legile privind spălarea banilor.

Dacă sunteți acționar al BASF, vom prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal necesare pentru înscrierea dumneavoastră în registrul acționarilor BASF din motive de drept societar și de drept al societăților pe acțiuni (de exemplu, în temeiul articolului 67 din Legea germană privind acțiunile - Aktiengesetz ). Primim datele dumneavoastră cu caracter personal de la banca implicată în achiziționarea de acțiuni.

În cazul și în măsura în care este necesar, colaborăm, de asemenea, cu reprezentanții autorităților pentru a coordona cu acestea aspectele relevante din punct de vedere juridic. În acest context, prelucrăm datele de contact și datele referitoare la cooperarea respectivă în scopul coordonării juridice.

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 Sec. 1 lit.c) și f) din GDPR.
 

 • Prelucrarea datelor în contextul unor chestiuni juridice

În contextul unor litigii juridice, putem prelucra date cu caracter personal în cadrul acestor litigii. Prin urmare, prelucrăm date cu caracter personal și în cazul și în măsura în care este necesar pentru a soluționa litigii juridice; pentru a pune în aplicare contractele existente; și pentru a afirma, exercita și apăra pretenții legale. 

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.

În calitate de grup internațional, BASF se bazează pe forme de comunicare flexibile și ușor de utilizat și, în același timp, are interesul de a comunica eficient și în funcție de necesități, atât la nivel intern, cât și cu părțile externe.
 

Din aceste motive, BASF utilizează sisteme de conferințe digitale pentru implementarea evenimentelor digitale, în special:
 

 • Comunicarea cu părțile interesate interne și externe, de exemplu, în cadrul reuniunilor și al conferințelor online.
 • Implementarea evenimentelor online (de exemplu, webinarii, evenimente de informare și formare)
   

Atunci când utilizați sistemele digitale de conferință, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal din motive tehnice atunci când utilizați unul dintre sistemele noastre digitale de conferință: 
 

 • Date de comunicare (de exemplu, adresa dvs. de e-mail)
 • Fișiere de jurnal, date de jurnal (de exemplu, versiunea sistemului de conferință, adresa IP, codec audio și video) 
 • Metadate (de exemplu, ora participării, indicarea nodului media, hardware-ul utilizat, versiunea sistemului de operare etc.).
 • Datele privind profilul utilizatorului (de exemplu, numele dvs. de utilizator (dacă îl furnizați dvs. și fotografia dvs. de profil, dacă și în măsura în care este disponibilă din punct de vedere tehnic)
 • Informații despre contul BASF (atunci când sunt utilizate de angajații BASF)
   

În funcție de tipul și formatul evenimentului digital, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal, cu condiția să ni le furnizați în mod voluntar:
 

 • Transmisii audio, cu excepția cazului în care nu v-ați dezactivat microfonul
 • Introducerea textului, dacă utilizați funcția de chat respectivă
 • Transmisii video, dacă funcția de cameră este activată de dumneavoastră
 • Atașamente, atunci când le încărcați în timpul unui eveniment

Efectuăm prelucrarea datelor respective pe baza unui interes legitim în conformitate cu art. 6 Sec. 1 f) din GDPR. Interesul nostru legitim decurge din scopurile de prelucrare a datelor menționate mai sus. 

BASF utilizează în general următoarele sisteme de conferințe digitale:

Programul de conferințe Cisco Systems ne permite să vă oferim participarea video/audio la evenimentele noastre digitale. În funcție de eveniment, folosim modul Meeting Center, Event Center sau Training Center (denumit în continuare "WebEx").

WebEx este un software al companiei

Cisco Systems Inc. 
170 West Tasman Dr.
San Jose 
CA 95134 
STATELE UNITE 
(denumită în continuare "Cisco")

Prelucrarea datelor cu WebEx are loc pe serverele din centrele de date din Uniunea Europeană. În acest context, folosim acorduri de procesare a comenzilor în conformitate cu art. 28 GDPR pentru a ne asigura că sunt implementate măsuri tehnice și organizatorice extinse care corespund stadiului actual al tehnicii de securitate IT, de exemplu în ceea ce privește autorizarea accesului și conceptele de criptare end-to-end pentru liniile de date, bazele de date și serverele.

În scopul întreținerii la distanță, Cisco poate solicita accesul la servere. Acest acces va fi verificat de noi de la caz la caz și va fi acordat după aprobare. În acest caz, un astfel de acces poate fi efectuat și de către afiliații Cisco din afara Uniunii Europene. În cazul accesului din afara Uniunii Europene, în cazuri individuale aprobate de noi, am încheiat contracte standard UE (clauze contractuale standard) cu Cisco. Pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor în cazul transferului de date cu caracter personal către o țară terță, cum ar fi SUA, ca un caz specific, am implementat măsuri suplimentare sub forma unor măsuri tehnice și organizatorice de ultimă generație, cum ar fi autorizarea accesului și concepte de criptare pentru liniile de date, bazele de date și serverele.

 

Funcția de videoconferință Microsoft Teams ne permite să vă permitem să participați prin video / audio la evenimentele noastre digitale. Utilizăm Microsoft Teams pentru a organiza evenimente online. La Microsoft Teams, folosim modul Team Meetings.

Microsoft Teams face parte din Microsoft Office 365. Microsoft Teams este o platformă de productivitate, colaborare și schimb de informații pentru utilizatori individuali, echipe, comunități și rețele utilizate în cadrul BASF. MS Teams are, de asemenea, o funcție de videoconferință. 

Microsoft Office365 este un software al companiei  

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521
Irlanda
(denumită în continuare "Microsoft")
 

Microsoft Teams face parte din aplicația cloud Office 365, pentru care trebuie creat un cont de utilizator. 

Prelucrarea datelor cu Office 365 are loc pe serverele din centrele de date din Uniunea Europeană (în Irlanda și Olanda). În acest scop, am încheiat un acord de procesare a comenzilor cu Microsoft, în conformitate cu art. 28 GDPR. În consecință, am convenit cu Microsoft măsuri tehnice și organizatorice extinse pentru Office 365, care corespund stadiului actual al tehnicii în materie de securitate IT, de exemplu, în ceea ce privește autorizarea accesului și conceptele de criptare end-to-end pentru liniile de date, bazele de date și serverele.

În plus, am implementat funcționalitatea "Customer Lockbox" în Office 365. Customer Lockbox asigură faptul că Microsoft nu poate accesa conținutul dvs. în cazurile de asistență fără permisiunea prealabilă a unui administrator BASF. Acest lucru asigură că numai cererile autorizate permit accesul la conținutul dvs. Customer Lockbox este utilizat doar dacă soluțiile software convenționale pentru depanare nu mai sunt de ajutor în caz de asistență.  

În scopul întreținerii la distanță, Microsoft poate solicita accesul la servere. Acest acces va fi verificat de noi de la caz la caz și va fi acordat după aprobare. În acest caz, un astfel de acces poate fi efectuat și de către filialele Microsoft din afara Uniunii Europene. În cazul accesului din afara Uniunii Europene, în cazul individual aprobat de noi, am încheiat contracte standard UE (clauze standard de protecție a datelor) cu Microsoft. Pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor în cazul transferului de date cu caracter personal într-o țară terță, cum ar fi SUA, ca un caz specific, avem, așa cum am descris mai sus, măsuri suplimentare sub forma unor măsuri tehnice și organizatorice de ultimă generație, cum ar fi, de exemplu, Concepte de autorizare a accesului și de criptare implementate pentru liniile de date, bazele de date și serverele.

Microsoft își rezervă dreptul de a prelucra datele clienților în scopuri comerciale legitime. Nu avem nicio influență asupra acestei prelucrări de date de către Microsoft. În măsura în care Microsoft Teams procesează date cu caracter personal în legătură cu scopuri comerciale legitime, Microsoft este controlorul independent al acestor activități de procesare a datelor și, ca atare, este responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor aplicabile privind protecția datelor. Dacă aveți nevoie de informații cu privire la prelucrarea de către Microsoft, vă rugăm să consultați declarația corespunzătoare de la Microsoft.

În principiu, evenimentele online din cadrul BASF nu sunt înregistrate. Cu toate acestea, în cazuri individuale justificate, o înregistrare poate avea loc în mod excepțional. În aceste cazuri, participanții vor fi informați separat și în mod expres înainte de evenimentul digital și la începutul întâlnirii.

Informații suplimentare pot fi obținute de la persoana de contact pentru evenimentul online sau de la persoana de contact pentru protecția datelor din cadrul BASF.

În calitate de companie chimică care se ocupă, printre altele, cu substanțe periculoase și nocive, suntem interesați să asigurăm siguranța fabricilor și a angajaților noștri. Din acest motiv, BASF efectuează supraveghere video în anumite locații din incinta sa, dacă și în măsura în care este necesar pentru a asigura aspectele de siguranță la BASF. Spațiul public, precum și spațiul privat al persoanelor fizice (de exemplu, grădinile private) nu sunt monitorizate. BASF oferă informații la fața locului prin intermediul unor panouri și pictograme plasate în apropierea sistemului de supraveghere video cu privire la supravegherea video specifică efectuată în fiecare caz. 

Informații suplimentare privind protecția datelor pot fi găsite la sistemul de supraveghere video respectiv.

BASF este interesată să se prezinte pe cât mai multe canale posibile, să fie accesibilă pentru clienți, furnizori de servicii, alți parteneri de afaceri, solicitanți și părți interesate și să promoveze subiecte și produse prin intermediul rețelelor sociale.

Prelucrăm date cu caracter personal atunci când vizitați BASF pe canalele de socializare. Prin intermediul diferitelor noastre canale de social media, dorim să vă oferim o gamă largă de servicii multimedia și să facem schimb de idei cu dvs. pe teme importante pentru dvs. În plus față de furnizorul respectiv al unei rețele sociale, colectăm și prelucrăm, de asemenea, date personale ale utilizatorilor pe canalele noastre de socializare. Pentru scopurile respective de prelucrare a datelor și categoriile de date, ne referim la canalele individuale de social media, care sunt explicate mai detaliat mai jos. 

În principiu, prelucrarea datelor servește următoarelor scopuri: 
 

 • Comunicarea cu vizitatorii canalelor de socializare BASF; 
 • Gestionarea solicitărilor din partea vizitatorilor canalului nostru de social media BASF; 
 • Colectarea de informații statistice despre gradul de acoperire a canalelor de socializare ale BASF; 
 • Realizarea de sondaje de opinie, campanii de marketing, analize de piață, tombole, concursuri sau promoții sau evenimente similare; 
 • Rezolvarea litigiilor și a disputelor, stabilirea, exercitarea sau apărarea împotriva cererilor legale sau a litigiilor, aplicarea contractelor existente. 
   

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru realizarea acestor scopuri. 

Ca parte a activităților noastre de social media, folosim, de asemenea, tehnologii de așa-numita ascultare socială sau monitorizare socială (denumite în continuare "ascultare socială") pentru a ne face o idee despre percepția produselor și serviciilor noastre și pentru a identifica orice potențial de îmbunătățire. În acest sens, evaluăm comentariile și contribuțiile rețelei respective pe rețelele de socializare, în conformitate cu o cerere de căutare. Putem vizualiza doar acele contribuții care au fost puse la dispoziția unui public nelimitat în mod liber de către utilizatorii rețelei sociale.

Datele colectate și domeniul de aplicare al prelucrării datelor sunt, în general, determinate de tipul și conținutul cererii de căutare respective și de contribuții. De exemplu, poate fi afectată o postare sub formă de text sau un fișier imagine încărcat. 

În principiu, primim doar informații statistice ca rezultat al cererilor noastre de căutare. Cu toate acestea, în cazuri individuale, este posibil să ni se afișeze, de asemenea, postări și comentarii specifice ca rezultate ale căutării, care pot oferi, de asemenea, concluzii despre datele personale ale utilizatorilor individuali, de exemplu, deoarece postările sau comentariile specifice conțin numele de utilizator al utilizatorului, care poate fi și numele real al acestuia. Astfel de contribuții servesc exclusiv ca o reproducere exemplară a imaginii dorite a stării de spirit. 

Interesul nostru legitim primordial în utilizarea ascultării sociale constă în recunoașterea oricăror deficiențe ale produselor și serviciilor noastre, precum și a stării de spirit a publicului cu privire la BASF ca societate și la subiecte relevante pentru BASF în discursul public în declarații accesibile publicului și pentru a putea reacționa în mod corespunzător la acestea. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul ascultării sociale este art. 6 Sec. 1 lit. f) din RGPD. 

Atunci când efectuăm ascultarea socială, folosim în special serviciile următorilor furnizori:
 

Runtime Collective Ltd.
Casa Suverană
Church Street, etajul 1
Brighton
E Sussex
BN1 1UJ
Regatul Unit

 

Cision Germany GmbH
Westhafenplatz 1
D-60327 Frankfurt am Main

În general, BASF este reprezentată și activă pe următoarele rețele sociale:

Paginile de fan BASF pe Facebook sunt operate pe Facebook, o rețea socială de către Meta Plaforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlanda ("Facebook"). Atunci când vizitați paginile noastre de fan, Facebook prelucrează datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu politica de confidențialitate, pe care o puteți găsi aici

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal: 

 • Numele dvs. de utilizator Facebook, precum și comentariile postate pe paginile noastre de fani și mesajele pe care le-ați trimis prin intermediul paginilor noastre de fani. 
 • Activitatea dvs. pe paginile noastre de fani prin intermediul serviciului Facebook Insights, de exemplu, vizitele pe site-ul nostru, numărul de interacțiuni, vizitele și durata medie de redare a videoclipurilor, informații despre țările și orașele din care provin vizitatorii noștri și statistici despre relațiile generale ale vizitatorilor noștri. 
 • Alte informații necesare pentru a răspunde la solicitările vizitatorilor noștri sau pentru a identifica în mod unic vizitatorii noștri în sistemele noastre. 

Utilizăm informații statistice (vizitele pe site-ul nostru, numărul de interacțiuni, vizitele și durata medie a redărilor video, informații despre țările și orașele din care provin vizitatorii noștri și statistici despre raportul dintre sexe al vizitatorilor noștri) despre utilizarea paginilor de fani pe care Facebook le furnizează în formă anonimă prin intermediul serviciului "Insights" al Facebook. Nu sunt posibile concluzii privind utilizatorii individuali și accesul la profilurile individuale ale utilizatorilor de către BASF. 

Aflați mai multe despre Facebook Insights aici

Din acest motiv, BASF și Facebook sunt considerați "operatori comuni" în sensul GDPR și, prin urmare, au încheiat un așa-numit acord de responsabilitate comună pentru a îndeplini cerințele GDPR. Acest acord de responsabilitate comună poate fi găsit aici. Aici veți găsi toate informațiile relevante pentru dvs. în calitate de persoană vizată, în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor dvs. privind protecția datelor.

Pentru a atrage atenția utilizatorilor asupra prezenței noastre corporative pe Facebook și a conținutului (postărilor) și pentru a câștiga noi adepți, folosim Facebook Ads Manager. Cu ajutorul acestui serviciu, putem afișa conținutul nostru și canalul nostru ca recomandare pentru utilizatorii Facebook care nu s-au abonat la canalul nostru, pe baza intereselor și interacțiunilor acestora. Grupurile de persoane pot fi definite pe baza caracteristicilor generale de loc de reședință, vârstă, sex, limbă și interese. Nu este posibilă o selecție a utilizatorilor individuali. Baza legală pentru această prelucrare a datelor este interesul nostru legitim primordial de a ne îmbunătăți gradul de acoperire pe Facebook, Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.

În afara prelucrării datelor cu caracter personal menționate în această politică de confidențialitate, BASF nu are nicio influență asupra prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea de către dvs. a paginilor fanilor. 

Paginile BASF Instagram sunt operate pe Instagram de Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlanda. Atunci când vizitați paginile BASF Instagram, Instagram prelucrează datele dvs. personale în conformitate cu politica de confidențialitate, pe care o puteți găsi aici

Utilizăm informațiile statistice (vizitele pe site-ul nostru, numărul de interacțiuni, informații despre țările și orașele din care provin vizitatorii noștri și statistici despre sexul vizitatorilor noștri) despre utilizarea paginilor BASF Instagram, pe care Instagram le pune la dispoziție în formă anonimă prin intermediul serviciului Instagram "Insights". Nu sunt posibile concluzii despre utilizatorii individuali și accesul la profilurile individuale ale utilizatorilor de către BASF. 

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal: 

 • Numele dvs. de utilizator Instagram, precum și comentariile de pe paginile noastre BASF Instagram și mesajele pe care ni le trimiteți prin intermediul paginilor noastre BASF Instagram. 
 • Activitatea dvs. pe paginile noastre BASF Instagram prin intermediul serviciului Instagram Insights, de exemplu, vizitele pe site-ul nostru web, gama de postări, informații despre țările și orașele din care provin vizitatorii noștri și statistici privind raportul de gen al vizitatorilor noștri. 
 • Alte informații necesare pentru a răspunde la solicitările vizitatorilor noștri sau pentru a identifica în mod unic vizitatorii noștri în sistemele noastre. 

For the purpose of drawing the attention of our corporate presence on Instagram and its content (posts) to users and gaining new followers, we use the Facebook Ads Manager, which is also provided by the Meta Group for Instagram under the same product name. With this service, we can display our content and our channel as a recommendation to Instagram users who may not have subscribed to our channel based on their interests and interactions. The groups of persons can be defined on the basis of the general characteristics of place of residence, age, gender, language and interests. A selection of individual users is not possible. The legal basis for this data processing is our overriding legitimate interest in improving our reach on Instagram, Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.

Paginile BASF Twitter sunt operate pe Twitter, o rețea socială de către Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA.  Atunci când vizitați paginile Twitter ale BASF, datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate în măsura descrisă în politica de confidențialitate a acesteia. Politica de confidențialitate poate fi găsită aici

Utilizăm informații statistice (vizitele pe site-ul nostru, numărul de interacțiuni, informații despre țările și orașele din care provin vizitatorii noștri și statistici despre raportul de gen al vizitatorilor noștri) despre utilizarea paginilor BASF Twitter, pe care Twitter le pune la dispoziție în formă anonimă prin intermediul serviciului "Analytics". Nu este posibil să se tragă concluzii despre utilizatorii individuali și accesul la profilurile individuale ale utilizatorilor de către BASF. 

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal: 

 • Numele dvs. de utilizator Twitter și comentariile pe paginile noastre BASF Twitter și mesajele pe care ni le trimiteți prin intermediul paginilor noastre BASF Twitter. 
 • Activitatea dvs. pe paginile noastre BASF Twitter prin intermediul serviciului Twitter Analytics, de exemplu, vizitele pe site-ul nostru, numărul de interacțiuni, informații despre țările și orașele din care provin vizitatorii noștri și statistici privind raportul de gen al vizitatorilor noștri. 
 • Alte informații necesare pentru a răspunde la solicitările vizitatorilor noștri sau pentru a identifica în mod unic vizitatorii noștri în sistemele noastre. 

Nu stocăm și nu prelucrăm datele dvs. personale, cu excepția numelui dvs. de utilizator Twitter sau a mesajului dvs. atunci când ne scrieți direct. 

Ca parte a prezenței noastre corporative pe Twitter, Twitter ne oferă, de asemenea, Twitter Ad Manager, prin intermediul căruia putem atrage atenția asupra identității noastre corporative și a conținutului acesteia într-o manieră orientată către un grup țintă.  Grupurile țintă pot fi definite pe baza caracteristicilor generale de loc de reședință, vârstă, sex, limbă și interese. O selecție a utilizatorilor individuali nu este posibilă. Baza legală pentru această prelucrare a datelor este interesul nostru legitim primordial de a ne îmbunătăți gradul de acoperire pe Instagram, Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.

Paginile BASF pe LinkedIn sunt operate pe LinkedIn, o rețea socială de către LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda ("LinkedIn"). Atunci când vizitați paginile BASF LinkedIn, LinkedIn prelucrează datele dvs. personale în conformitate cu politica de confidențialitate a acestora, pe care o puteți găsi aici

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal: 

 • Numele dvs. de utilizator LinkedIn, precum și comentariile de pe paginile noastre BASF LinkedIn și mesajele pe care ni le trimiteți prin intermediul paginilor noastre BASF LinkedIn. 
 • Alte informații necesare pentru a răspunde la solicitările vizitatorilor noștri sau pentru a identifica în mod unic vizitatorii noștri în sistemele noastre. 

Pentru a atrage atenția asupra produselor noastre, folosim LinkedIn Campaign Manager furnizat de LinkedIn. Prin utilizarea LinkedIn Campaign Manager, definim grupuri țintă pe baza următoarelor criterii:
 

 • Locație (de exemplu, țară, regiune, oraș)
 • Societăți (de exemplu, sectoare de activitate, nume, mărime)
 • Interese (de exemplu, grupuri de membri, interese)
 • Experiența profesională (de exemplu, titluri de post, funcții, vechime, competențe)
 • Educație (de exemplu, diplome, școli, domenii de studiu)
 • Date demografice (de exemplu, sex, vârstă)


Pe baza algoritmului său, LinkedIn afișează conținutul nostru pe platforma sa pentru utilizatorii care se încadrează în grupul țintă definit. Temeiul juridic pentru acest tip de prelucrare este art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.

Afișăm conținut pe contul nostru de afaceri LinkedIn care vă este prezentat pe baza prelucrării descrise la nr. 4a din prezenta Politică de confidențialitate. În cazul în care interacționați cu conținutul respectiv, de exemplu, prin abonarea la descărcarea sau difuzarea unui videoclip sau a unui alt activ oferit, cum ar fi o carte albă, prelucrăm informațiile de contact introduse de dvs. (de exemplu, numele, adresa de e-mail și compania) în scopul de a vă oferi informații despre produsele și serviciile legate de conținutul respectiv prin trimiterea de mesaje private sau postări.

Stocăm datele dvs. personale în LinkedIn Campaign Manager. În cazul asistenței tehnice, echipele LinkedIn Inc. cu sediul la adresa 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, SUA, pot avea acces la datele dvs. personale. SUA este o țară în care nivelul de protecție a datelor nu este comparabil cu cel din UE. Prin abonarea la conținutul nostru, vă dați acordul expres pentru transferul datelor dvs. personale în SUA.

Temeiul juridic pentru prelucrarea menționată mai sus este consimțământul dumneavoastră, art. 6 Sec. 1 lit. a) din RGPD. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, trimițând un mesaj reprezentantului BASF care vă poate contacta.

Utilizăm informații statistice (vizitele pe site-ul nostru, numărul de interacțiuni, informații despre țările și orașele din care provin vizitatorii noștri și statistici despre domeniul de activitate al vizitatorilor noștri) în legătură cu utilizarea paginii noastre de companie LinkedIn, pe care LinkedIn le furnizează în formă anonimă prin intermediul serviciului LinkedIn "Analytics". Nu sunt posibile concluzii privind utilizatorii individuali și accesul la profilurile individuale ale utilizatorilor de către BASF. 

Deoarece BASF procesează și stochează datele dvs. personale așa cum este descris în paragraful anterior, BASF și LinkedIn sunt considerați "operatori comuni" în sensul GDPR și, prin urmare, au încheiat un așa-numit acord de responsabilitate comună pentru a îndeplini cerințele GDPR. Acest acord privind operatorul comun poate fi găsit aici. Aici veți găsi toate informațiile relevante pentru dvs. în calitate de persoană vizată, în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor dvs. privind protecția datelor.

În afara prelucrării datelor cu caracter personal menționate în această politică de confidențialitate, BASF nu are nicio influență asupra prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea de către dvs. a paginii noastre de companie LinkedIn.

Paginile BASF XING sunt operate pe XING, o rețea socială de către XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania ("XING"). Atunci când vizitați paginile BASF XING, XING prelucrează datele dvs. personale în conformitate cu politica sa de confidențialitate, pe care o puteți consulta aici

Utilizăm informațiile statistice (numărul de interacțiuni, statistici privind compoziția pe vârste și relațiile de muncă ale vizitatorilor noștri) despre utilizarea paginilor BASF XING, pe care XING le pune la dispoziție în formă anonimă prin intermediul serviciului său de statistică. Nu sunt posibile concluzii despre utilizatorii individuali și accesul la profilurile individuale ale utilizatorilor de către BASF.

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal: 

 • Numele dvs. de utilizator XING, precum și comentariile de pe paginile noastre BASF XING și mesajele pe care ni le trimiteți prin intermediul paginilor noastre BASF XING. 
 • Activitatea dvs. pe paginile BASF XING prin intermediul serviciului de statistică XING, de exemplu, volumul interacțiunilor, statisticile privind compoziția pe vârste și relațiile de muncă ale vizitatorilor noștri. 
 • Alte informații necesare pentru a răspunde la solicitările vizitatorilor noștri sau pentru a identifica în mod unic vizitatorii noștri în sistemele noastre. 

Canalul YouTube BASF este operat pe YouTube, o platformă video, de către Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.  Atunci când vizitați canalul YouTube BASF, YouTube colectează și prelucrează date cu caracter personal în măsura în care acest lucru este prevăzut în politica de confidențialitate a acestuia. Politica de confidențialitate poate fi găsită aici. 

Utilizăm informațiile statistice (vizitele pe site-ul nostru, numărul de interacțiuni, durata medie de redare a videoclipului, informații despre țările și orașele din care provin vizitatorii noștri și statistici despre raportul de gen al vizitatorilor noștri) despre utilizarea canalului YouTube BASF, pe care YouTube le furnizează în formă anonimă prin intermediul serviciului "Analytics". Nu sunt posibile concluzii despre utilizatorii individuali și accesul la profilurile individuale ale utilizatorilor de către BASF. 

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal: 

 • Numele dvs. de utilizator YouTube și comentariile postate pe canalul nostru BASF YouTube. 
 • Activitatea dvs. pe canalul nostru BASF YouTube prin intermediul serviciului YouTube Analytics, de exemplu, vizitele pe site-ul nostru web, volumul interacțiunilor, durata medie de redare a videoclipului, informații despre țările și orașele din care provin vizitatorii noștri și statistici privind raportul de gen al vizitatorilor noștri. 
 • Alte informații necesare pentru a răspunde la solicitările vizitatorilor noștri sau pentru a identifica în mod unic vizitatorii noștri în sistemele noastre. 


Nu stocăm și nu prelucrăm datele dvs. personale, în afară de numele dvs. de utilizator YouTube și comentariul dvs. atunci când comentați videoclipul nostru sau când ne contactați în alt mod. 

Pe canalele noastre YouTube, folosim Google Ads, un serviciu al Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA (denumită în continuare "Google"). Google Ads ne permite să difuzăm anunțuri pe YouTube prin definirea audiențelor. Utilizăm diverse criterii oferite de Google, cum ar fi locația, vârsta și interesele, pentru a determina cine vede videoclipurile noastre.

În plus, folosim remarketing pe YouTube pentru a arăta spectatorilor de pe YouTube și de pe site-urile partenere video anunțuri personalizate pe baza interacțiunilor lor anterioare cu videoclipurile noastre sau cu canalul nostru YouTube. În acest scop, creăm campanii de remarketing care ajung la persoanele care au efectuat acțiuni pe YouTube, cum ar fi:
 

- A vizionat orice videoclip al unui canal BASF
- A vizionat anumite videoclipuri BASF
- Ați vizionat un videoclip sau o previzualizare a acestuia pe un canal BASF
- Anumite videoclipuri vizionate (ca reclame)
- Abonat la un canal BASF
- Vizitați pagina de pornire a unui canal BASF
- A apreciat orice videoclip al unui canal BASF 
- A adăugat orice videoclip al unui canal BASF la o listă de redare
- Ați partajat orice videoclip al unui canal BASF 
 

Nu putem identifica niciodată un utilizator individual atunci când folosim Google Ads pe YouTube. Temeiul juridic pentru această prelucrare este art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.

Puteți vizualiza politica de confidențialitate a Google aici

În cadrul companiei noastre, numai persoanele și entitățile au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal menționate mai sus, în măsura în care au nevoie de acestea pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus.

De asemenea, lucrăm cu furnizorii de servicii. Acești furnizori de servicii acționează numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și sunt obligați prin contract să respecte cerințele aplicabile în materie de protecție a datelor. 

În caz contrar, vom transmite datele dvs. unor terțe părți numai dacă:

 • v-ați dat consimțământul expres în conformitate cu art. 6 Sec. 1 teza 1 lit. a GDPR,
 • divulgarea este necesară în conformitate cu articolul. 6 Sec. 1 teza 1 lit. f din GDPR pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale și nu există niciun motiv pentru a presupune că aveți un interes legitim superior în a nu dezvălui datele dumneavoastră,
 • există o obligație legală de transfer în temeiul art. 6 Sec. 1 teza 1 lit. c din RGPD, sau
 • acest lucru este permis din punct de vedere legal și este necesar pentru îndeplinirea relațiilor contractuale cu dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) teza 1 lit. b din GDPR.


Datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise furnizorilor de servicii dintr-o țară terță numai în cazul în care cerințele speciale prevăzute la art. 44 și urm. GDPR sunt îndeplinite. În cazul și în măsura în care furnizorii de servicii sunt localizați într-o țară terță, este posibil ca fie serverele furnizorului de servicii respectiv să fie localizate în țara terță, fie serverele să fie localizate în UE, dar în cazurile de sprijin, acestea sunt accesate dintr-o țară terță. Unele țări terțe nu au un nivel de protecție a datelor echivalent cu cel din UE, deoarece autoritățile pot avea acces simplificat la datele cu caracter personal sau că există drepturi limitate împotriva unor astfel de măsuri. Dacă și în măsura în care vă dați consimțământul, sunteți de acord în mod expres cu transferul de date cu caracter personal către țara terță respectivă.

În cazul în care nu există o declarație expresă de consimțământ în timpul perioadei de stocare a datelor colectate (de exemplu, în contextul unei declarații de consimțământ), datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi șterse în măsura în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului stocării, cu excepția cazului în care obligațiile legale de păstrare (de exemplu, obligațiile comerciale și fiscale de păstrare) împiedică ștergerea.

YAveți drepturile descrise mai jos în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor,. Exercitarea acestor drepturi este gratuită pentru dumneavoastră. Cu toate acestea, este posibil să trebuiască să vă dovediți identitatea cu ajutorul a doi factori. Vom depune eforturi rezonabile, în conformitate cu obligațiile noastre legale, pentru a vă aplica drepturile.

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați prin orice metodă Detaliile de contact pot fi găsite în secțiunea "Contactul cu responsabilul cu protecția datelor" și în pagina de amprentă sau Disclaimer.

 

Dreptul de acces: Puteți solicita informații de la operator cu privire la datele cu caracter personal stocate despre dumneavoastră (art. 15 din RGPD). În cazul în care aveți acces direct la datele dvs. prin intermediul portalurilor/self-service, se consideră că dreptul la informare a fost îndeplinit. 

Dreptul la rectificare: În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, aveți dreptul de a solicita rectificarea acestora (art. 16 din RGPD).

Dreptul de a revoca declarația de consimțământ: În cazul în care prelucrarea datelor dvs. se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a-l revoca în orice moment, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din RGPD. Revocarea nu afectează legalitatea prelucrării efectuate până atunci. Puteți declara o revocare în scris, prin e-mail și, dacă este necesar, în cadrul serviciului oferit.

Dreptul de opoziție în cazul prelucrării în vederea protejării intereselor legitime: În cazul în care prelucrăm datele dvs. pentru a proteja interesele legitime, vă puteți opune acestei prelucrări în conformitate cu articolul 21 din RGPD, din motive care decurg din situația dvs. particulară. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

Dreptul la ștergere: În condițiile prevăzute la articolul 17 din RGPD, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acesta este, de exemplu , cazul în care revocați un consimțământ dat sau dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Dreptul la restricționarea prelucrării: În condițiile articolului 18 din RGPD, aveți dreptul de a solicita o restricție a prelucrării datelor care vă privesc.

Dreptul la portabilitatea datelor: Dacă ne-ați furnizat dumneavoastră datele cu caracter personal, aveți dreptul, în conformitate cu articolul 20 din RGPD, să solicitați un transfer de la noi direct către un alt operator sau către o altă organizație. Alternativ, aveți dreptul de a solicita ca noi înșine să vă furnizăm datele într-un format care poate fi citit automat. Cu toate acestea, acest lucru se aplică numai în cazul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. sau pe baza unui contract sau în contextul negocierilor contractuale, iar prelucrarea se realizează prin intermediul unor proceduri automatizate.

Dreptul de a depune o plângere: Aveți posibilitatea de a depune o plângere la responsabilul cu protecția datelor menționat în prezenta declarație de protecție a datelor (detalii de contact, a se vedea mai sus) sau la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări.

În orice caz, puteți contacta: