Global Home

Precizări legale

Informaţii generale

Site-ul este dezvoltat de BASF, toate drepturile care decurg din acesta fiind rezervate companiei BASF.

Răspunderea pentru Conţinut

Conţinutul furnizat a fost creat cu cea mai mare grijă. Pentru acurateţea, caracterul complet, exactitatea, aplicabilitatea şi caracterul oportun al conţinutului, BASF nu poate emite garanţii. Utilizatorul respectiv al site-ului are prin urmare obligaţia generală de verifica sau de a solicita verificarea de către un profesionist a caracterului corespunzător al întregului conţinut pentru domeniul de utilizare.

BASF este responsabil doar pentru conţinutul propriu pe aceste site-uri web, conform legislaţiei generale. Cu toate acestea, BASF nu este obligat să monitorizeze informaţiile transmise sau stocate de către terţe părţi sau să investigheze circumstanţele care indică o activitate ilegală. Obligaţia de a îndepărta sau bloca utilizarea informaţiei conform legislaţiei în materie rămâne neafectată. Totuşi, responsabilitatea este atrasă numai începând cu data la care s-a raportat o anumită încălcare. La notificarea unor astfel de încălcări ale legii, BASF va îndepărta conţinutul fără întârziere.

Prezentul site web şi orice informaţii privind produsul (denumite în continuare „Informaţii privind Produsul” sau „Conţinutul produsului”) sunt furnizate ca atare şi în măsura permisă de lege, fără niciun fel de garanţie (expresă sau implicită), angajament sau răspundere. Exceptând cazul de conduită ilicită intenţionată, BASF nu este responsabil pentru daune cauzate de sau în legătură cu utilizarea acestor informaţii. În orice situaţie, BASF nu este responsabil şi nu îşi asumă răspunderea pentru daune indirecte, accesorii sau de consecinţă care sunt cauzate de sau în legătură cu utilizarea unui astfel de conţinut.

Răspunderea pentru Link-uri

Conţinutul acestui site web conţine, de asemenea, link-uri către site-uri externe asupra cărora BASF nu deţine niciun control. Prin urmare, BASF nu îşi poate asuma răspunderea pentru conţinutul acestora. Furnizorul sau operatorul site-urilor externe este întotdeauna responsabil pentru conţinutul acestora. Site-urile la care se face trimitere prin link-uri au fost verificate în momentul în care s-a făcut trimiterea pentru a fi depistate posibile încălcări ale legii. Nu a fost identificat un conţinut ilegal. Un control permanent asupra paginilor la care se fac trimiteri nu poate intra în discuţie fără dovezi concrete ale încălcării legii. La notificarea unei încălcări, BASF va îndepărta fără întârziere link-ul în cauză. BASF nu îşi asumă responsabilitatea ulterioară pentru existenţa unor astfel de site-uri şi pentru conţinutul acestora.

Legea privind Drepturile de Autor

Conţinutul şi lucrările prezentate în aceste pagini puse laolaltă de BASF se află sub incidenţa legii privind drepturile de autor. Copierea, procesarea, distribuirea şi orice fel de utilizare în afara limitelor legii privind drepturile de autor impun obţinerea consimţământului scris din partea BASF. În cazul în care conţinutul nu este creat de BASF, drepturile de autor ale terţelor părţi vor fi respectate. Conţinutul aparţinând unor terţe părţi va fi marcat în consecinţă. Dacă totuşi un utilizator devine conştient de încălcarea unui drept de autor, BASF va solicita o notificare din partea utilizatorului. În urma notificării unor astfel de încălcări, BASF va îndepărta conţinutul fără întârziere.

Informaţiile privind Produsul

Informaţii şi documente de la terţe părţi

Cât priveşte faptul că Informaţiile legate de Produs, furnizate utilizatorului, sunt bazate pe inventarierea datelor unor terţe părţi, data ultimei actualizări poate fi extrasă din foaia de date.

Deşi BASF a depus toate eforturile pentru a garanta acurateţea, caracterul complet, exactitatea, caracterul oportun şi caracterul util al informaţiei pentru terţe părţi, BASF renunţă, în măsura permisă de lege, la orice garanţie sau responsabilitate.

Informaţiile şi Documentele BASF

Informaţiile privind Produsele BASF se bazează pe cunoştinţele şi experienţa actuale ale Grupului BASF şi sunt conforme cu obiectivele autorităţii de licenţiere. Totuşi, acest lucru nu exonerează utilizatorul de a efectua propriile examinări şi teste, datorită numărului de factori care pot afecta procesarea şi domeniul de aplicare a produsului. Întrucât stocarea şi utilizarea se află în afara puterii de control a BASF, iar BASF nu poate să prevadă toate circumstanţele relevante, BASF exclude asumarea oricărei responsabilităţi pentru daune care rezultă din stocarea şi utilizarea necorespunzătoare.

Aplicarea produsului în domenii care nu sunt descrise în acest manual nu a fost verificată de către BASF. Aceasta se referă în mod special la aplicaţii care sunt acoperite de o autorizaţie sau licenţă emisă de autoritatea de licenţiere, dar care nu sunt recomandate de BASF. BASF exclude prin urmare asumarea oricărei răspunderi pentru daune care rezultă din astfel de aplicaţii.

Factori de mediu diverşi, în mod special locali sau regionali, pot influenţa efectul produsului. Pentru astfel de consecinţe, BASF sau partenerii de distribuţie ai BASF nu pot accepta asumarea răspunderii.

Existenţa unor drepturi de proprietate, legi sau regulamente şi stipulările pentru aprobarea produsului, precum şi instrucţiunile trebuie respectate de către utilizatorul produsului. Toate declaraţiile şi informaţiile din prezentul sunt supuse modificării fără informare prealabilă.

Termeni şi Condiţii Comerciale Generale

Exceptând cazul în care se stipulează altfel în scris, Termenii şi Condiţiile Comerciale Generale ale BASF nu vor fi afectate de acest site web, sau de conţinutul, materialele şi informaţiile incluse.

Modificări şi Actualizări

Fără niciun fel de responsabilitate, BASF poate modifica şi/sau întrerupe funcţionarea, fără notificare prealabilă, a oricărei secţiuni a acestui Site, în orice moment, la propria discreţie, fără a-şi asuma răspunderea pentru actualizarea Site-ului.

Prevederi Finale

Orice plângeri înaintate sau litigii asociate cu prezentul Site sau cu utilizarea acestuia vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia Germaniei, excluzând conflictul principiilor juridice.