10. januar 2019
Novice in mediji

Inovacije za podnebju prijazno kemično proizvodnjo

  • BASF izvaja ambiciozen program ravnanja z ogljikom, z R&D aktivnostmi pa odpira nove priložnosti
  • Predstavili so štiri prebojne projekte za zmanjšanje CO2 pri proizvodnih procesih v prihodnosti

 

Varovanje podnebja je trdno zasidrano v novi korporativni strategiji podjetja BASF. Osrednji cilj strategije je doseči ogljično nevtralno rast do leta 2030. BASF zato neprestano optimizira obstoječe procese, postopoma nadomešča fosilna goriva z obnovljivimi viri energije in razvija radikalno nove proizvodne procese z nizkimi emisijami. Podjetje vse to združuje v ambicioznem programu za ravnanje z ogljikom. BASF je predstavil najnovejše rezultate raziskav o novih procesih in inovativnih ter podnebju prijaznih proizvodih.

“Da bi dosegli cilje varovanja podnebja, bo treba obsežno zmanjšati emisije CO2. Kot surovina je ta primeren le v izbranih aplikacijah, zato takšna uporaba  ne bo odločilno prispevala k upočasnjevanju podnebnih sprememb,” je poudaril Dr. Martin Brudermüller, predsednik odbora izvršnih direktorjev in glavni tehnološki vodja pri podjetju BASF SE. V preteklih desetletjih se je podjetje z optimizacijo svojih proizvodnih procesov in povečevanjem učinkovitosti že izognilo znatnim emisijam CO2. Od leta 1990 je BASF zmanjšal svoje emisije toplogrednih plinov za 50 %, medtem ko je podvojil obseg proizvodnje v enakem obdobju. “Da bi spet dosegli večje zmanjšanje emisij CO2, bodo potrebne popolnoma nove tehnologije, zato je BASF predstavil ambiciozen program na področju raziskav in razvoja,” je še pojasnil Brudermüller.

Fosilna goriva so največji vir CO2 v kemični industriji, saj je za izvedbo kemičnih reakcij potrebna energija. Parni kreking podjetja BASF mora na primer doseči temperaturo 850 °C, da lahko razbije nafto v olefine in aromate za nadaljnjo procesiranje. Če bi ta energija lahko prihajala s pomočjo električne energije iz obnovljivih virov namesto iz naravnega plina, ki se uporablja zdaj, bi se lahko emisije CO2 dramatično zmanjšale tudi do 90 %. BASF zato želi razviti prvi koncept električnega gretja za parne krekerje na svetu v naslednjih petih letih. Obenem bo potrebno testiranje materialov za določitev kovinskih materialov, ki lahko vzdržijo visok električni tok in so primerni za uporabo v visokotemperaturnem reaktorju.

Pri proizvodnji vodika se prav tako sprostijo velike količine CO2, kemična industrija pa ga kot reaktant uporablja v velikih količinah. Pri podjetju BASF se na primer uporablja pri sintezi amonijaka. Vodik bo bistven pri številnih trajnostnih nosilcih energije in aplikacijah za shranjevanje energije v prihodnosti. Skupaj s partnerji BASF razvija novo procesno tehnologijo, da bi proizvedel vodik iz naravnih plinov. Ta tehnologija razdeli naravni plin neposredno na njegovi komponenti - vodik in ogljik. Trden ogljik se lahko na primer uporablja pri proizvodnji jekla ali aluminija. Ta proces pirolize metana zahteva razmeroma malo energije. Če ta energija prihaja iz obnovljivih virov, se lahko vodik proizvede na industrijski ravni brez emisij ogljikovega dioksida.

 

Razvoj novih katalizatorjev je bistvenega pomena za uspeh

Olefini, kot osrednji vmesni produkt velikih količin, predstavljajo posebno pomembno področje, na katerem si BASF prizadeva razviti nove postopke z nizkimi emisijami. Znatne emisije CO2, ki izhajajo iz sedanjih proizvodnih metod v parnem krekingu, bi se lahko bistveno zmanjšale tudi s »suhim preoblikovanjem« metana. Ta postopek ustvari sintezni plin, ki se nato pretvori v olefine prek vmesnega koraka dimetil etra. Raziskovalci družbe BASF so zdaj z novimi, visokozmogljivimi katalizatorskimi sistemi našli način, kako to storiti prvič. Ti katalizatorji nove generacije se tržijo v sodelovanju s podjetjem Linde. Odvisno od razpoložljivosti surovin in električne energije iz obnovljivih virov bi lahko bil ta inovativni proces dopolnilo ali alternativa potencialnemu električnemu ogrevanju parnih krekerjev.

BASF predstavlja tudi nov pristop za uporabo CO2 kot kemične surovine: proizvodnja natrijevega akrilata iz etilena in CO2. Natrijev akrilat je pomemben začetni material za superabsorbente, ki se pogosto uporabljajo v plenicah in drugih higienskih izdelkih. Pred nekaj leti so raziskovalci v raziskovalnem laboratoriju za katalizo pod okriljem družbe BASF (CaRLa) na Univerzi v Heidelbergu prvič uspešno zaključili katalizatorski cikel za to reakcijo. Medtem so strokovnjaki družbe BASF dosegli pomemben napredek pri implementaciji tega procesa v industriji in dokazali, da ga je mogoče uspešno izvesti v laboratoriju v majhnem obratu. V primerjavi s sedanjo metodo za proizvodnjo superabsorbentov, ki temelji na propilenu, bi v novem procesu CO2 nadomestil približno 30 % fosilnih goriv, pod pogojem, da bi bil postopek večjega obsega tudi stabilen in energetsko ugoden.

 

Zavezanost najsodobnejšim raziskavam v globalnem Know-How Verbundu 

Štirje predstavljeni projekti so reprezentativni del unikatnega portfelja tem, ki jih obravnavajo raziskovalne dejavnosti družbe BASF, vključujejo pa tudi delo z inovativnimi preskoki. BASF si prizadeva ohraniti vlaganja v raziskave in razvoj na visoki ravni prejšnjih let. Ta vlaganja so v letu 2017 znašala 1.888 milijonov evrov, medtem ko bo znesek za leto 2018 objavljen na letni novinarski konferenci konec februarja. Raziskovalni nabor družbe BASF vključuje okoli 3.000 projektov, na katerih sodeluje več kot 11.000 zaposlenih s področja raziskav in razvoja po vsem svetu. Pomembna sestavina Know-How Verbunda je mreža raziskovalnih in razvojnih sodelovanj z odličnimi univerzami, raziskovalnimi inštituti in podjetji.

 

O BASF 

V podjetju BASF ustvarjamo kemijo za trajnostno prihodnost. Združujemo gospodarski uspeh z varstvom okolja in družbeno odgovornostjo. Več kot 115.000 zaposlenih v koncernu BASF s svojim delom prispeva k uspehu naših strank v skoraj vseh sektorjih in v skoraj vseh državah na svetu. Naš portfelj je sestavljen iz šestih segmentov: kemikalije, materiali, industrijske rešitve, tehnologija obdelave površin, prehrana in nega ter rešitve za kmetijstvo. BASF je v letu 2017 ustvaril prodajo v višini več kot 60 milijard evrov. Delnice družbe BASF kotirajo na borzah v Frankfurtu (BAS), Londonu (BFA) in Zürichu (BAS). Več informacij na www.basf.com.

 

Napovedna izjava

To sporočilo vsebuje v prihodnost usmerjene izjave. Te izjave temeljijo na aktualnih ocenah in napovedih vodstva BASF ter na informacijah, ki so trenutno na voljo. Ne gre za zagotovila o poslovanju v prihodnosti, saj obstajajo določena tveganja in negotovosti, ki jih je težko predvideti in temeljijo na domnevah o prihodnjih dogodkih, ki so lahko nenatančne. Številni dejavniki lahko vplivajo na to, da bodo dejanski rezultati, poslovanje ali dosežki BASF bistveno drugačni, kot izražajo ali implicirajo te izjave. BASF ne prevzema nobene odgovornosti za posodabljanje v prihodnost usmerjenih izjav, ki jih vsebuje ta objava.

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Last Update 10. januar 2019