O nas

Kemija za varstvo podnebja

Podnebne spremembe so eden ključnih izzivov današnje družbe.

BASF podpira cilj Pariškega sporazuma, da se globalno segrevanje omeji na manj kot 2 stopinji Celzija. V boju proti podnebnim spremembam želimo uporabiti vse svoje znanje in veščine na področju inovativnih rešitev za obvladovanje novih izzivov. Za BASF je varstvo podnebja ključna naloga in bistven del strategije.

Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der BASF-Strategie. Bereits seit vielen Jahren reduziert das Unternehmen kontinuierlich seine CO2 Emissionen. Zur weiteren signifikanten Reduktion werden in der Forschung innovative Verfahren entwickelt wie zum Beispiel die Synthesegasdirektumwandlung als Baustein der Olefinsynthese. Olefine sind Zwischenprodukte beispielsweise bei der Produktion von Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction innovative processes, such as the synthesis gas direct conversion for the synthesis of olefins, our research is developing. Olefins are intermediate substances, for the production of cleaning materials, aroma chemicals or superabsorbents. New process technologies and catalysts can reduce the carbon footprint of olefin production by up to 50 percent. Chemical laboratory technician Oliver Secosan controls the new plant for synthesis gas direct conversion.

Naš cilj na področju varstva podnebja

BASF želi doseči ogljično nevtralno rast do leta 2030. Naš cilj je ohraniti skupne emisije toplogrednih plinov iz naših proizvodnih obratov (brez emisij iz prodaje energije tretjim osebam) in nabave energije na ravni iz leta 2018 (21,9 milijona ton ekvivalentov CO2 ) ob istočasnem povečevanju proizvodnje.

Poleg tega želimo tudi naprej, z ukrepi za optimizacijo tovarn, z odkupom nizkoogljične energije ter z raziskovalnim in razvojnim programom omogočati dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Te ukrepe smo združili v naš globalni »Carbon Management«. 

Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction, innovative processes such as methane pyrolyse are being developed in research. BASF researchers have developed a new reactor concept so that hydrogen can be produced without CO2 emissions. Hydrogen is needed by the chemical industry in large quantities, for example for ammonia synthesis.In the new process, high-purity, granular carbon is produced as a by-product (photo). The implementation of the process on pilot scale is the next challenge for the BASF experts.

Zmanjšanje emisij CO2

V zadnjih desetletjih je BASF že dosegel znatno zmanjšanje emisij CO2 z optimizacijo procesov pridobivanja energije in proizvodnje ter s sistematičnim zmanjševanjem emisij dušikovega oksida. Še naprej si bomo prizadevali za to ter postopoma tudi nadomestili odkupljeno električno energijo iz fosilnih goriv s tisto iz obnovljivih virov. Poleg tega naši raziskovalci že intenzivno delajo na povsem novih proizvodnih procesih z nizkimi emisijami CO2  za še bolj dramatično zmanjšanje emisih toplogrednih plinov.

Upravljanje z ogljikom

Prepričani smo, da bo mogoče te procese izvajati od leta 2030 naprej. Naš glavni cilj pa je preprečiti, da bi se emisije CO2 sploh pojavljale. Nadaljnje možnosti, kot je uporaba biomase, CO2 ali odpadkov kot surovine za kemično proizvodnjo, bodo vse pomembnejše. A potencial trajnostno dostopne biomase je omejen.

Za zdaj obstajajo omejitve glede uporabe CO2 zaradi (pre)velike količine potrebne energije.

 

Energija in varstvo podnebja

Naš cilj na področju varstva podnebja

Naš “Carbon Management”