Slovensko

Budovy odolné voči
budúcnosti v časoch
klimatických zmien

Ako robíme inteligentné budovy

Slovensko

Domov

Vitajte v BASF na Slovensku

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňujeme našim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti.

Magazín Creating Chemistry #9

Prečítajte si podrobné informácie o problémoch a výzvach, ktoré formujú svet dneška a zajtrajška a o tom, ako chémia pomáha pri riešení týchto globálnych výziev. Aktuálna téma: Diéta pre zem.