Neue Acetylen-Anlage am Standort Ludwigshafen
Slovensko

BASF Report 2020
 

Prečítať Online Report

Slovensko

Domov

Vitajte v BASF na Slovensku

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňujeme našim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti.

Vďaka solídnemu výkonu koncom roka vykazuje skupina BASF za celý rok 2020 obstojné výsledky. V štvrtom kvartáli sme zvýšili objemy vo všetkých regiónoch.
Dr. Martin Brudermüller
Predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE