Home Link
Slovensko
Slovensko

Domov

Vitajte v BASF na Slovensku

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňujeme našim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti.

Zmena klímy je jedna z najdôležitejších výziev našej doby. Naše inovácie prispievajú k znižovaniu emisií. Zároveň, chemická výroba je veľmi energeticky náročná a produkuje emisie CO2. V spoločnosti BASF sme sa zaviazali k naplneniu cieľov Parížskej dohody o zmene klímy a v tomto smere konáme:

  • V porovnaní s rokom 2018 chceme do roku 2030 znížiť objem našich emisií skleníkových plynov na celom svete o 25 percent.
  • Do roku 2050 chceme byť klimaticky neutrálni. Aby sme dosiahli tento cieľ a zostali konkurencieschopní, opätovne prehodnocujeme naše procesy a technológie – je to komplexná výzva, ktorú môžeme vyriešiť len spoločne.
Bez dostupnosti dostatočného objemu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov za konkurenčné ceny nebude transformácia nášho priemyslu možná! Táto úloha je dosiahnuteľná len s inovatívnou a intenzívnou kooperáciou medzi politickým a priemyselným sektorom. Vyžaduje si to spoluprácu naprieč hodnotovými reťazcami.
Martin Brudermüller, Chairman
Dr. Martin Brudermüller
Predseda predstavenstva BASF SE
People of different origins and skin color put their hands on top of each other

Nové spôsoby myslenia – nové spôsoby riešenia

Vyriešenie výzvy spojenej s plastmi je úloha pre nás všetkých. Zistite, ako v spolupráci s našimi partnerskými organizáciami neustále inovujeme spôsoby, akými sa plasty vyrábajú, používajú a recyklujú. Spôsoby, ktoré nás približujú k dosiahnutiu hlavného cieľa obehového hospodárstva.