Slovensko

Domov

Vitajte v BASF na Slovensku

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňujeme našim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti.

Zmena klímy je jedna z najdôležitejších výziev našej doby. Naše inovácie prispievajú k znižovaniu emisií. Zároveň, chemická výroba je veľmi energeticky náročná a produkuje emisie CO2. V spoločnosti BASF sme sa zaviazali k naplneniu cieľov Parížskej dohody o zmene klímy a v tomto smere konáme:

  • V porovnaní s rokom 2018 chceme do roku 2030 znížiť objem našich emisií skleníkových plynov na celom svete o 25 percent.
  • Do roku 2050 chceme byť klimaticky neutrálni. Aby sme dosiahli tento cieľ a zostali konkurencieschopní, opätovne prehodnocujeme naše procesy a technológie – je to komplexná výzva, ktorú môžeme vyriešiť len spoločne.
Bez dostupnosti dostatočného objemu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov za konkurenčné ceny nebude transformácia nášho priemyslu možná! Táto úloha je dosiahnuteľná len s inovatívnou a intenzívnou kooperáciou medzi politickým a priemyselným sektorom. Vyžaduje si to spoluprácu naprieč hodnotovými reťazcami.
Martin Brudermüller, Chairman

Dr. Martin Brudermüller

Predseda predstavenstva BASF SE