Global Home
Kariéra

Inovácie pre ochranu plodín

Gus C. Zimmerman and Lei Cai, both senior associate scientists, grow corn from seed to harvest under controlled conditions in the greenhouse. Everyday, they assess the plants for watering, fertilizing and insect control. The aim is to produce high-quality plants that, for instance, provide higher yields or are more resistant to environmental stress like drought. 

Im Gewächshaus züchten Pflanzenforscher Gus C. Zimmerman and Lei Cai Maispflanzen vom Saatkorn bis zur Ernte unter kontrollierten Bedingungen. Täglich prüfen sie Kriterien wie Bewässerung, Düngung und Insektenbefall. Ziel ist es, Pflanzen herzustellen, die zum Beispiel einen höheren Ertrag erzielen oder gegenüber Trockenheit und anderen Umweltstress tolerant sind., Gus C. Zimmerman and Lei Cai, both senior associate scientists, grow corn from seed to harvest under controlled conditions in the greenhouse. Everyday, they assess the plants for watering, fertilizing and insect control. The aim is to produce high-quality plants that, for instance, provide higher yields or are more resistant to environmental stress like drought. 

Im Gewächshaus züchten Pflanzenforscher Gus C. Zimmerman and Lei Cai Maispflanzen vom Saatkorn bis zur Ernte unter kontrollierten Bedingungen. Täglich prüfen sie Kriterien wie Bewässerung, Düngung und Insektenbefall. Ziel ist es, Pflanzen herzustellen, die zum Beispiel einen höheren Ertrag erzielen oder gegenüber Trockenheit und anderen Umweltstress tolerant sind.

Pomôžte zabezpečovať lepšiu úrodu vo svete ako agronóm spoločnosti BASF.

Spoločnosť BASF ako spoľahlivý partner odvetvia poľnohospodárstva dodáva osvedčené a inovačné riešenia pre ochranu plodín. Naše výrobky a služby pomáhajú poľnohospodárom významne zvyšovať ziskovosť a kvalitu svojich produktov.

Preto ponúkame agronómom zaujímavé úlohy v oblasti výskumu, vývoja a registrácie, ako aj v oblasti predaja a marketingu. Naše ciele si vyžadujú nové riešenia, ktoré pokryjú celosvetový dopyt po stále väčšom množstve a vyššej kvalite potravín a krmív a prinesú hospodársky úspech v spojení s ochranou životného prostredia a spoločenskou zodpovednosťou. Máme záujem o tie najlepšie výsledky a vám ako odborníkovi v oblasti agrárnych vied bude zverená veľká zodpovednosť už od vašich prvých krokov v spoločnosti BASF.