Slovensko
Kariéra

Inovácie pre ochranu plodín

More efficient agriculture - Effizientere Landwirtschaft

Pomôžte zabezpečovať lepšiu úrodu vo svete ako agronóm spoločnosti BASF.

Spoločnosť BASF ako spoľahlivý partner odvetvia poľnohospodárstva dodáva osvedčené a inovačné riešenia pre ochranu plodín. Naše výrobky a služby pomáhajú poľnohospodárom významne zvyšovať ziskovosť a kvalitu svojich produktov.

Preto ponúkame agronómom zaujímavé úlohy v oblasti výskumu, vývoja a registrácie, ako aj v oblasti predaja a marketingu. Naše ciele si vyžadujú nové riešenia, ktoré pokryjú celosvetový dopyt po stále väčšom množstve a vyššej kvalite potravín a krmív a prinesú hospodársky úspech v spojení s ochranou životného prostredia a spoločenskou zodpovednosťou. Máme záujem o tie najlepšie výsledky a vám ako odborníkovi v oblasti agrárnych vied bude zverená veľká zodpovednosť už od vašich prvých krokov v spoločnosti BASF.

Sila prepojených myslí

Zoznámte sa s Rogeriom, jedným z našich agronómov v Brazílii, ktorý bol zodpovedný za poloprevádzkové experimenty s produktom AgMusa.

Žiadosti o zamestnanie a služby