Slovensko
Kariéra

Vývoj stratégií v meniacom sa svete


Produkty, priemysel, technológie, stratégie a nový obchod – to je naša marketingová divízia. Je rovnako rozmanitá ako celá spoločnosť BASF.

Spoločnosť BASF ako popredný svetový líder v oblasti chémie vyrába nespočetné množstvo rôznych produktov pre širokú škálu spotrebiteľských odvetví – napríklad pre automobilový, stavebný či potravinársky priemysel.

To, samozrejme, ponúka obrovské množstvo príležitostí pre odborníkov v oblasti marketingu. Naše marketingové tímy pôsobia ako spojovací článok medzi spoločnosťou BASF a svetovým trhom s jeho neustále sa meniacimi požiadavkami. Rýchle a efektívne reagovanie na tieto zmeny si vyžaduje transparentnosť trhu. V oblasti marketingu budete zodpovedať za segmenty výrobkov a odvetví a upevňovanie vedúceho postavenia spoločnosti BASF na svetovom trhu v úzkej spolupráci s našimi predajnými tímami v oddeleniach obchodu.

Sila prepojneých myslí

Spoznajte Cássia, nášho marketingového manažéra pre produkt AgMusa v Južnej Amerike. Vyvinul obchodnú stratégiu projektu, jeho štruktúru a uvedenie produktu na trh.

Žiadost o zamestnanie a služby