Slovensko
Kariéra

Bezpečnosť je pre nás prvoradá

Podporte spoločnosť BASF v oblasti bezpečnosti a znižovania rizík.

V našej stratégii trvalo udržateľného rozvoja je pevne zakotvená zásada, že „v oblasti bezpečnosti nikdy nerobíme kompromisy“. Naše služby siahajú od bezpečnosti výrobných zariadení cez bezpečnosť pri práci, ochranu pred nebezpečenstvom a bezpečnosť dopravy až po ochranu zamestnancov, ochranu znalostí a ochranu lokalít. Prechod od prevencie a praktických rád k poskytovaniu konkrétnych služieb si vyžaduje odborné znalosti, prezieravosť a operačnú pripravenosť. Prostredníctvom našich centier odborných znalostí pomáhame odborníkom v našich regionálnych sieťach formou celosvetovo platných noriem, smerníc a osvedčených postupov, ktoré zároveň realizujeme aj kontrolujeme.

Žiadosti o zamestnanie a služby