Slovensko
Kariéra

Profesionálni agronómovia

More efficient agriculture - Effizientere Landwirtschaft

Profesionálni agronómovia

Inovácie pre ochranu rastlín: prispejte k zabezpečovaniu lepšej úrody vo svete ako agronóm spoločnosti BASF.