Global Home
Kariéra

Controlling v spoločnosti BASF – Podnecovanie mysle. Vytváranie hodnôt.

_K0A7283_LA_low.jpg

Staňte sa partnerom a rozhodujúcou oporou vedenia.

Prostredníctvom medzirezortných úloh i konkrétnych úloh jednotlivých oddelení ponúkame rozmanité a podnetné príležitosti v rôznych riadiacich jednotkách spoločnosti BASF – v oblasti obchodu, regiónov a funkcií, ako aj v oblasti firemného riadenia. Vaším vkladom bude podpora vedenia v oblasti rozhodovania, presadzovanie vzájomnej výmeny s inými funkciami a zabezpečovanie súladu s príslušnými smernicami. Na základe vašich vedomostí o metódach riadenia prevezmete zodpovednosť a budete pôsobiť ako spoľahlivý partner, ktorý kriticky posudzuje rozhodnutia. Získate pohľad na našu spoločnosť „z vtáčej perspektívy“ a budete prispievať k hodnotovému manažmentu, a tým sa aktívne podieľať na vytváraní budúcnosti spoločnosti BASF.

Pošlite nám vyplnenú žiadosť s príslušnou dokumentáciou prostredníctvom nášho online kariérneho portálu.