Global Home
Kariéra

Spoločnosť BASF v skratke

_K0A6367_LA_low.jpg

Hľadíme do budúcnosti

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu – a robíme to už 150 rokov. Naše portfólio siaha od chemikálií, plastov, zušľachťovacích výrobkov a prostriedkov na ochranu plodín až po ropu a plyn. Keďže sme popredná chemická spoločnosť na svete, hospodársky úspech sa u nás snúbi s ochranou životného prostredia a spoločenskou zodpovednosťou. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňujeme našim zákazníkom takmer v každom odvetví spĺňať aktuálne i budúce potreby spoločnosti. Naše produkty a riešenia prispievajú k zachovaniu zdrojov, zabezpečovaniu výživy a zlepšovaniu kvality života. Tento prínos sme zhrnuli do hlavného cieľa našej spoločnosti, ktorý vyjadruje motto: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť.

Členovia nášho tímu denne pracujú na vývoji novátorských riešení pre zákazníkov po celom svete. Pre náš úspech ako lídra na trhu je rozhodujúce zanietenie, predstavivosť a odhodlanie našich zamestnancov. Či už ste čerstvý absolvent vysokej školy alebo skúsený profesionál, ak máte skvelé nápady a schopnosti, môžete ich prejaviť práve v spoločnosti BASF! Hoci v celej spoločnosti zamestnávame vyše 100 000 ľudí, venujeme sa mentorstvu a vedeniu každého jednotlivca, aby našiel správnu cestu k svojmu úspechu.