Slovensko
Kariéra

Spájanie

evp-principles_connecting_K0A5346.jpg

Spájanie ľudí: Zameriavame sa na prepojenosť

V spoločnosti BASF máme šťastie, pretože v našej firemnej kultúre už máme zavedené určité hodnoty, ktoré nás odlišujú od našej konkurencie. Hodnoty, s ktorými sa všetci zamestnanci každodenne stretávajú a ktorými žijú – a jednou z nich je prepojenosť.

Prepojenosť, to znamená dobré vzťahy: a to rovnako medzi sebou navzájom, ako aj s našimi zákazníkmi a partnermi. Odráža sa v interdisciplinárnych a medzinárodných projektoch, na akciách pre zákazníkov, v spoločenských záväzkoch a ďalších iniciatívach, ktorých ústredným bodom je vždy len jedno: spájať jednotlivcov so všetkými ich znalosťami s cieľom riešiť celosvetové problémy a vytvárať trvalo udržateľnú budúcnosť pre nás všetkých.

Hovoríme tomu:
Sila prepojených myslí.

Sila prepojených myslí

Vývoj materiálu Infinergy™ v spolupráci s naším zákazníkom, spoločnosťou adidas, bol v spoločnosti BASF výsledok tímovej práce. Na tomto obchodnom projekte pracovali spoločnými silami zamestnanci z rôznych pracovných oblastí a odborných disciplín. Armin Nöthe, inžinier a pracovník rozvoja nového obchodu spoločnosti BASF, rozpráva svoj príbeh o tom, ako si podal žiadosť o zamestnanie v spoločnosti BASF.