Kariéra

Angažovanosť

evp-principles_engaging_K0A5702.jpg

Podnecovanie jednotlivcov: Podporujeme angažovanosť

Nikto nechce hrať dokola stále tú istú hru. Ak sa chcete odlíšiť a vytvoriť niečo nové, musíte preskúmať nové spôsoby. Vyskúšajte to hneď teraz. Odvážte sa niečo urobiť. Buďte tvoriví. Priekopníci potrebujú pracovné prostredie, ktoré ich inšpiruje. A charakterizuje ich niečo podstatné. Angažovanosť.

Zaviazali sme sa, že našim zamestnancom budeme poskytovať možnosť plne sa angažovať. Chceme, aby sa postavili za svoje úlohy a projekty a presadzovali vlastné návrhy. Podporujeme odvahu premieňať nápady na novú skutočnosť. Napríklad prostredníctvom nášho ocenenia za najlepšie osvedčené postupy alebo nášho programu nápadov, ako aj rôznych podujatí či možnosti podieľať sa na interdisciplinárnych projektoch. Pretože inovačné riešenia pre dnešné i zajtrajšie potreby spoločnosti môžeme nájsť len ako tím. A vytvárať tak partnerstvá s pridanou hodnotou.