Slovensko
Kariéra

Vzdelávanie a rozvoj

evp_principles_learning_K0A6668.jpg

Motivovanie ľudí: Neustále premýšľame

Ak si chceme na trhu udržať svoje vedúce postavenie, musíme byť stále o niečo lepší než naši konkurenti. S naším tímom sa nám to darí. Prečo sme si takí istí? Nuž, pretože za naším úspechom je jedno tajomstvo. A tým je: Vzdelávanie a rozvoj.

Každý deň. Spoločne. Znova a znova. Chceme našim zamestnancom umožniť rozvinúť svoj plný potenciál. Pre nich samotných, pre ich tím, a pre našu spoločnosť. Preto ich podporujeme a povzbudzujeme. Kladieme dôraz na nezávislé, individuálne vzdelávanie každého zamestnanca počas riešenia každodenných pracovných problémov a podporujeme zamestnancov prostredníctvom rôznych príležitostí pre rozvoj, ako sú kvalifikačné opatrenia, mentorstvo či proces štruktúrovaného rozvoja. Iba ďalším rozvojom môžeme zaistiť, že budeme vždy o krok vpred pred budúcimi výzvami trhu.

Sila prepojených myslí

ecovio® – biologicky rozložiteľný plastový materiál od spoločnosti BASF, ktorý bol súčasť revolučného systému hospodárenia s odpadom na štadióne amerického baseballového tímu Seattle Mariners. Chris Bradlee, riaditeľ pre rozvoj trhu v Severnej Amerike, rozpráva o tom, ako vznikol materiál ecovio, od výstavby výrobného závodu až po projekt s klubom Seattle Mariners. Vysvetľuje, že trvalo udržateľný rozvoj je silný hnací motor podnikania – a že tím, ktorý sa na projekte podieľal, pracoval prostredníctvom sily prepojených myslí.