Global Home
Kariéra

Jedinečná komplexná ponuka: vy@BASF

V spoločnosti BASF získate viac než len odmenu za prácu. Naša Komplexná ponuka obsahuje širokú škálu prvkov, ktoré potrebujete na to, aby ste mohli v každej fáze svojho života vydať zo seba to najlepšie. Tomu hovoríme vy@BASF. Aby sme vám poskytli lepší prehľad o našej Komplexnej ponuke, vytvorili sme štyri kategórie platné v celosvetovom meradle. Pozrite sa na periodickú tabuľku a nájdite si v nej to, čo vás oslovuje: atraktívne odmeny, komplexné zamestnanecké výhody, možnosti celoživotného vzdelávania a rozvoja, alebo kooperatívne, spoľahlivé a bezpečné pracovné prostredie. Popri týchto štyroch kategóriách našu Komplexnú ponuku v rámci celého sveta neustále analyzujeme a optimalizujeme. Vďaka tomu v nej naši zamestnanci nájdu tú správnu zmes globálnej konzistentnosti a lokálnej flexibility. Takýmto spôsobom zaisťujeme, aby sme boli atraktívny globálny hráč i lokálny zamestnávateľ zároveň.

benefits.jpg
learning_development.jpg
work_evironment.jpg
compensation.jpg

Zamestnanecké výhody

 

Zamestnanecké výhody sú odmeny, ktoré presahujú rámec výplatnej pásky. Ponúkame na výber viacero zamestnaneckých výhod, ktoré spĺňajú potreby a očakávania našich zamestnancov v rôznych životných etapách. Príkladom zamestnaneckých výhod v spoločnosti BASF je napríklad dôchodkové zabezpečenie, zdravotné poistenie či úrazové poistenie. 

Vzdelávanie a rozvoj

 

Od našich zamestnancov chceme, aby v práci čo najviac využívali svoje nadanie – a ponúkame množstvo spôsobov, ako to dosiahnuť, vrátane globálneho rámca pre Rozvoj zamestnancov. Našim zamestnancom poskytujeme zaujímavé a podnetné vzdelávacie príležitosti. Spoločnosť BASF je vo svete známa rozvojom talentov vďaka širokému spektru podnetných úloh, školení a profesijných odborov, ako aj možnostiam medziorganizačných presunov. 

Pracovné prostredie

 

V našom kooperatívnom, starostlivom a bezpečnom pracovnom prostredí majú zamestnanci príležitosť podávať svoje najlepšie výkony. No my vieme, že život je viac než len práca. Preto našim zamestnancom poskytujeme možnosti, ako zosúladiť svoj pracovný život s osobným. Pracovné prostredie spoločnosti BASF ponúka, okrem iného, modernú infraštruktúru a komunikačné nástroje, vybavenie, flexibilnú organizáciu práce, ako aj finančnú stabilitu a dlhodobú perspektívu zamestnávateľa. 

 

 

Odmena za prácu

 

Oceňujeme prínos každého zamestnanca a odmeňujeme ho atraktívnymi odmenami. V rámci nášho systému odmeňovania sa naši zamestnanci podieľajú na hospodárskych a finančných výsledkoch spoločnosti BASF. Príkladmi prvkov systému odmeňovania sú základná mzda, výkonnostné prémie alebo rôzne príspevky. 

Periodická tabuľka vy@BASF

Pomocou periodickej tabuľky vy@BASF získate jednoduchý prehľad o tom, čo spoločnosť BASF ponúka. Tabuľka je štruktúrovaná v rámci našej celosvetovej Komplexnej ponuky podľa štyroch kategórií – Zamestnanecké výhody, Vzdelávanie a rozvoj, Pracovné prostredie a Odmena za prácu – a obsahuje najzaujímavejšie prvky príslušnej ponuky. V periodickej tabuľke nižšie sú zobrazené – len ako ukážka niektorých prvkov Komplexnej ponuky spoločnosti BASF – tie typy ponúk, ktoré nájdete v podstate vo všetkých geografických oblastiach. Kliknutím na konkrétnu ikonu periodickej tabuľky sa dozviete viac o príslušnej ponuke. Podrobnejší popis nájdete v periodickej tabuľke danej krajiny. Napokon, konkrétna Komplexná ponuka pre konkrétnu pracovnú pozíciu závisí od príslušného zastúpenia spoločnosti BASF v danej krajine, ktorá toto miesto ponúka.