Global Home
Tiráž

Tiráž

V prípade otázok prosím kontaktujte:

BASF Slovensko spol. s r.o.
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČ DPH: SK2020297642
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 4634/B

Managing Director: Edita Hippová

Editorial:

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike

Tento server spravuje:

BASF Digital Solutions GmbH
Information Processing and Network Services
Pfalzgrafenstr. 1, D-67061 Ludwigshafen, Germany

Orgán dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave.