Slovensko
Tiráž

Tiráž

V prípade otázok prosím kontaktujte:

BASF Slovensko spol. s r.o.
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Managing Director: Edita Hippová

Editorial:

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej a Českej republike

Tento server spravuje:

BASF Digital Solutions GmbH
Information Processing and Network Services
Pfalzgrafenstr. 1, D-67061 Ludwigshafen, Germany