Slovensko
Data protection @BASF

Ochrana údajov @BASF

Ochrana osobných údajov má pre spoločnosť BASF najvyššiu prioritu. To so sebou obnáša aj vysokú mieru  transparentnosti. Tu nájdete všetky informácie o tom, ako BASF spracúva osobné údaje kontaktných osôb, zákazníkov a obchodných partnerov. 

Alexandra Haug

BASF Data Protection Officer

Data protection privacy concept. GDPR. EU. Cyber security network. Business man protecting his data personal information. Padlock icon and internet technology networking connection on virtual screen.; Shutterstock ID 1089540224; Jobnummer: 051905; Projekt: Präsentation; Endkunde: BASF SE, RES01 Heidrun Geis; Sonstiges: BASF SE, ESI/K Herr Baque

K dispozícii vám je prehľad koordinátorov EÚ pre ochranu údajov.