Médiá

Šťastní až naveky?

O tom, ako držať spolu a nakoniec sa pustiť. A kedy prichádzajú na rad obaly na syr.

Sú dobré na vytváranie spojení a pre ich trvácnosť, ale na konci je to s nimi ťažké – lepidlá. Tu sa dozviete, prečo je pre šťastný koniec dôležitý rozpad. Či už ide o elektronické zariadenia, nábytok, etikety na fľaše alebo obaly na potraviny, lepidlá používame takmer v každej oblasti nášho každodenného života. Moderné lepidlá sa zvyčajne vyrábajú z prírodných alebo syntetických polymérov, ktoré im dodávajú vysokú priľnavosť. Keď sa raz materiály „spoja“ lepidlom, aby sme použili odborný výraz, môže byť neskôr ťažké ich od seba oddeliť. Čo je síce výhoda z hľadiska trvanlivosti výrobku, ale problém pri jeho následnej recyklácii. Ak chceme rozličné materiály opätovne použiť, musíme ich najprv od seba oddeliť. Týka sa to najmä plastových obalov, ako sú napríklad obaly na syr alebo vrecká na zemiakové lupienky či krmivo pre domáce zvieratá, pretože sa skladajú z rôznych spojených materiálov ako je papier, plastová fólia či hliníková fólia (alobal). Preto často končia na skládkach odpadu alebo sa namiesto recyklácie spaľujú. Udržiavanie obalových materiálov v obehu je hnacím motorom politikov aj priemyslu: napríklad podľa Zelenej dohody EÚ musia byť obaly v EÚ v budúcnosti recyklovateľné. Ak sa táto skutočnosť zohľadní ešte v priebehu vývoja produktu a vo fáze jeho návrhu, riešením môžu byť lepidlá. Výskumníci vyvíjajú inovatívne lepidlá, ktoré je možné odstrániť v procese recyklácie takmer „na povel“. Spoločnosť BASF v spolupráci s dodávateľmi obalov, prevádzkovateľmi recyklačných liniek a výrobcami triediacich zariadení vyvinula nové lepidlo na obaly na syry: je na báze vody a zabezpečuje ľahké oddeľovanie zložených typov plastových fólií. To umožňuje triedenie a opätovné použitie jednotlivých zložiek.

 

recycling-packaging-sk_2.png
mobil-recycling-packaging-en.png

Podobné články