Slovensko
Médiá

Videá

Vzrušujúce témy zo sveta chémie, zaujímavo prezentované a ľahko pochopiteľné.

Biodiverzita - funguje na modernej farme

Výživné, zdravé a dostupné jedlo si zaslúži každý muž, žena i dieťa. Je to výzva už aj dnes – vo svete s viac ako 7 miliardami ľudí. Táto výzva sa však bude ešte zväčšovať – zabezpečiť potraviny pre stále väčší počet ľudí s limitovanými zdrojmi. A čo príroda? Ako môžu farmári uspokojiť základné požiadavky každej ľudskej bytosti, a zároveň chrániť vodné zdroje, včely a vtáky?

Sieť farmárov, partnerstvo iniciované BASF, pracuje na odpovediach. Poľnohospodári, experti na poľnohospodárstvo a ochrancovia prírody v siedmych európskych krajinách spojili svoje know-how, vytvárajú opatrenia, ktoré zvyšujú udržateľné poľnohospodárstvo a testujú ich. Výsledky ukazujú, že vysoký výnos poľnohospodárstva a prosperujúce prostredie môže ísť ruka v ruke.

Pozrite si príklad: Kooperácia siete farmárov v Grange, UK.