Global Home
streda, 12. februára 2014
Médiá

Spoločnosť BASF uvádza na európsky trh globálnu značku pre stavebníctvo Master Builders Solutions®

  • Nová značka vyjadruje záväzok spoločnosti BASF voči stavebnému priemyslu
  • Spojenie odborných znalostí v stavebníctve s chemickým know-how

Dnes spoločnosť BASF oznámila uvedenie svojej globálnej značky pre stavebníctvo, Master Builders Solutions, na európsky trh. Táto globálna značka posilňuje zameranie spoločnosti BASF na toto odvetvie a vyjadruje svoj záväzok poskytovať stavebnému priemyslu na mieru upravené výrobky a riešenia z jediného zdroja.

Značka Master Builders Solutions vychádza z množstva úspešných špeciálnych značiek, ako je Master Builders®, Glenium® a Ucrete®. „Táto globálna značka je ďalšou kapitolou vo viac ako storočnej histórii progresívneho vývoja riešení pre stavebníctvo. Značka Master Builders Solutions predstavuje prepojený prístup, ktorý nám umožňuje lepšie plniť jednotlivé stavebné výzvy našich zákazníkov a partnerov,” povedal Dr. Tilman Krauch, prezident divízie Stavebná chémia v spoločnosti BASF.

Jedna značka pre akúkoľvek úlohu v stavebníctve
Ponuka výrobkov a služieb značky Master Builders Solutions obsahuje najrôznejšie chemické riešenia pre nové stavby, údržbu, opravy a modernizáciu budov a infraštruktúry. Pokrýva rôzne produktové segmenty, ako sú napríklad prísady do betónu, cementové prímesi, riešenia pre ťažbu a stavbu tunelov, izolovanie proti vlhkosti, ochrana a opravy betónu, zálievková malta a vysoko odolné podlahové krytiny.

Rad výrobkov a služieb predávaných pod značkou Master Builders Solutions predstavuje nový, globálny systém pomenovania. Globálne zjednotená terminológia prezentuje produktové portfólio jasne a zrozumiteľne, vďaka čomu môže spoločnosť BASF podporovať zákazníkov a partnerov na celom svete kvalitnými výrobkami a službami. „Celková konzistentnosť značky Master Builders Solutions ponúka väčšiu transparentnosť a optimálnu orientáciu smerom k našim zákazníkom na celom svete. Umožňuje nám stavebnému priemyslu lepšie komunikovať naše schopnosti, know-how a skúsenosti s chemickými riešeniami,” povedal Philipp Kley, riaditeľ divízie Stavebná chémia spoločnosti BASF pre Európu, a dodal: „Počas viacerých podujatí, ktoré sa uskutočnia v Európe vo februári a marci, ukážeme naše jedinečné prepojenie s našimi zákazníkmi a partnermi, ako aj naše nadšenie posunúť sa vpred.”

Prostredníctvom tejto globálnej značky spája spoločnosť BASF svoju celosvetovú odbornosť, pričom ponúka najmodernejšie riešenia pri podpore lokálnych partnerov. Situácia na trhu stavebného priemyslu v Slovenskej republike prešla počas uplynulých rokov výraznými zmenami. Prostredníctvom značky Master Builders Solutions spoločnosť BASF zaisťuje globálnu orientáciu a konzistentnosť.

O divízii Stavebná chémia
Divízia Stavebná chémia spoločnosti BASF ponúka vyspelé chemické riešenia pre nové stavby, údržbu, opravu a modernizáciu stavieb. Naše komplexné portfólio obsahuje prísady do betónu, cementové prímesi, chemické riešenia pre podzemné stavby, vodotesné systémy, tesniace materiály, systémy na opravu a ochranu betónu, zálievkovú maltu pre profesionálne použitie, dlaždicové systémy pre profesionálne použitie, systémy na upevnenie dlaždíc, systémy na kontrolu rozpínania a riešenia na ochranu dreva.

Divíziu Stavebná chémia tvorí 6 400 zamestnancov, ktorí predstavujú globálnu komunitu odborníkov v stavebníctve. Pri riešení konkrétnych stavebných úloh našich zákazníkov od koncepcie až po dokončenie projektu kombinujeme naše know-how naprieč odbornými oblasťami i regiónmi a využívame skúsenosti získané v nespočetných stavebných projektoch na celom svete. Využívame globálne technológie BASF i svoje hlboké vedomosti lokálnych potrieb v oblasti stavebníctva k vytváraniu inovácií, ktoré pomáhajú našim zákazníkom byť úspešnejšími a usilovať o trvalo udržateľné stavby. Divízia prevádzkuje výrobné pracoviská a predajné miesta vo viac ako 60 krajinách a v roku 2012 dosiahla tržby vo výške zhruba 2,3 miliardy eur.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu roka 2012 zamestnávala 110 000 ľudí a v roku 2012 vykázala tržby vo výške 72,1 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2012 mala spoločnosť BASF na Slovensku 194 zamestnancov a v roku 2012 dosiahla obrat vo výške 104 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia streda, 12. februára 2014