Global Home
streda, 18. júna 2014
Médiá

Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2014 má svojich víťazov

  • Občianske združenie PREVEDA slávnostne vyhlásilo víťazov VI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov
  • Finančná podpora BASF na rozvoj vedeckých cieľov bola udelená celkovému víťazovi konferencie, Ing. Tomášovi Bertókovi

Bratislava, 18. jún 2014 - Občianske združenie PREVEDA slávnostne vyhlásilo výsledky VI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Ojedinelým a inovatívnym spôsobom organizovaná konferencia, zameraná na vybrané odbory prírodných, lekárskych a chemických vied, prilákala 200 mladých vedeckých pracovníkov, PhD. študentov a študentov VŠ. OZ PREVEDA i tento rok vyhlásila víťazov jednotlivých sekcií, ako i celkového víťaza konferencie, ktorým sa stal Ing. Tomáš Bertók s prácou „Analýza glykoproteínov a glykoprofilácia reálnych vzoriek s využitím nanoštruktúrovaných elektrochemických biosenzorov“, aktuálne PhD. študent FCHPT STU v Bratislave, pôsobiaci na Chemickom ústave SAV, na oddelení glykobiotechnológie. Celkový víťaz získal tzv. cenu Prevedy, účelovo viazanú finančnú podporu chemickej spoločnosti BASF na rozvíjanie vedeckých cieľov víťaza.

„S organizátormi Konferencie máme spoločný cieľ, stáť na začiatku vývoja odbornej osobnosti talentovaného a zanieteného človeka a napomôcť mu pri jeho ďalšej vedeckej práci. Veríme, že finančná podpora poskytne priestor pre ďalšiu výskumnú činnosť a nové vedecké poznatky budú môcť byť následne využité v oblasti humanitnej medicíny,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o..

Konferencia poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu diskusiu, hodnotiť jednotlivé príspevky, ktorými sú účastníci zapojení do súťaže o zaujímavé ceny a navyše publikovať svoje štúdie v recenzovanom zborníku príspevkov.

„Tohtoroční účastníci konferencie sa opätovne prezentovali vysoko hodnotnými odbornými štúdiami a odviedli kus úctyhodnej práce. Prvýkrát sme rozhodovali o celkovom víťazovi priamo na slávnostnom ukončení konferencie. Do úzkeho finále sa dostali spomedzi celkovo 200 účastníkov dvaja mladí PhD. študenti: Ing. Tomáš Bertók z Chemického ústavu, SAV a RNDr. Lucia Lichvarová z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV. Po krátkej prezentácii a diskusii oboch kandidátov sa organizačná komisia rozhodla prideliť tzv. cenu Prevedy Ing. Tomáš Bertókovi,“ doplnil Ing. Miroslav Ferko, PhD., predseda OZ PREVEDA.

O občianskom združení PREVEDA:
Občianske združenie PREVEDA vzniklo spojením ľudí, ktorí majú snahu pretvárať spoločnosť, v ktorej žijeme a v čo najväčšej miere prispieť k jej zlepšeniu, poukázať na jej nedostatky a spoločne sa pokúsiť ich riešiť. Sme nápomocní v oblasti vzdelávania, kultúry, osvety, sociálnej výchovy. Máme ambície osloviť prevažne mladšiu generáciu, ľudí ktorí majú podobné zmýšľanie a už v rannom veku im napomôcť k ich osobnému rozvoju, k ich budúcemu úspechu, vzdelaniu a všeobecnému prehľadu, na čo najvyššej úrovni.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2013 zamestnávala 112 000 ľudí a v roku 2013 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2013 mala spoločnosť BASF na Slovensku 193 zamestnancov a v roku 2013 dosiahla obrat vo výške 163,8 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia streda, 18. júna 2014