Global Home
pondelok, 25. augusta 2014
Médiá

Ošetrujúci prostriedok spoločnosti BASF chráni betón počas horúcich letných dní pred trhlinami

  • Vysoké letné teploty môžu počas sušenia priemyselného podlahového betónu spôsobiť trhliny. Prostriedok MasterKure 111WB od BASF tomu môže zabrániť, pretože účinkuje rýchlejšie ako konvenčné prostriedky na ošetrenie betónu.

Bratislava, 25. august 2014 – Letné stavby môžu byť zradné. To platí najmä v prípade betónových podláh vo fáze medzi liatím a následným vyhladzovaním povrchu pomocou plávajúcich líšt či hladičiek betónu. Počas tejto fázy a pri teplote prostredia 20 °C, relatívnej vlhkosti 50 % a rýchlosti vetra 20 km/h stráca čerstvý betón za hodinu približne 0,6 kilogramov vody na meter štvorcový. To môže viesť ku vzniku trhlín. Medzi ďalšie dôsledky patria dodatočné náklady na opravy, či dokonca sťažnosti zákazníkov.

Tomu však môže zabrániť prostriedok MasterKure 111WB od spoločnosti BASF. Jedná sa o vysoko účinný inhibítor odparovania na báze rozpúšťadla, ktorý možno aplikovať postrekom. Tento prostriedok sa používa počas strednej fázy zrenia piemyselného podlahového betónu. To znamená, že začne účinkovať o krok skôr ako konvenčné ošetrovacie prostriedky – tie možno obvykle aplikovať až na matný suchý povrch betónu, približne päť hodín po jeho uložení.

Princíp je jednoduchý: prostriedok MasterKure 111WB zabraňuje odparovaniu vodného filmu, ktorý sa vytvorí, keď sa betón po svojom umiestnení najskôr usadí, čo odborníci nazývajú „krvácanie“ betónu. Prostriedok MasterKure 111WB vytvára z molekúl účinnej zložky bariéru, ktorá výrazne spomaľuje odparovanie vodného filmu. To je obzvlášť dôležité v prípade moderných betónov, kde sa používajú nižšie pomery medzi vodou a cementom a taktiež pre jemnejšie cementy. Použitie prostriedku MasterKure 111WB zníži odparovanie vody počas prvých štyroch hodín približne o 80 % v porovnaní s neošetreným betónom, čím do značnej miery zabraňuje vzniku trhlín zo zmrštenia u mladého betónu.

Veľmi tenká vrstva prostriedku MasterKure 111WB na povrchu betónu prináša taktiež ďalšiu výhodu – napomáha pri vyhladzovaniu betónu. Keď je neskôr betón upravený hladičkou betónu, prostriedok MasterKure 111WB pôsobí ako mazivo, a celý proces vyhladzovania tak uľahčuje. Tento produkt nie je teda len vynikajúci inhibítor odparovania, ale taktiež účinná pomôcka pre získanie dokonalo hladkej plochy. Vďaka tomu MasterKure 111WB optimálne podporuje typický proces finálnej úpravy betónových podláh.

Viac informácií o prímesiach do betónu od spoločnosti BASF nájdete na www.master-builders-solutions.basf.co.uk/en-gb

Master Builders Solutions spoločnosti BASF
Pod značkou Master Builders Solutions® spoločnost BASF spája pokročilé chemické riešenia pre novú výstavbu, údržbu, opravy a renovácie stavieb. Master Builders Solutions stojí na skúsenostiach nadobnutých v priebehu viac ako 100 rokov v stavebníctve. Komplexné portfólio pod touto značkou zahŕňa prísady do betónu, prísady do cementu, chemické riešenia pre podzemné stavby, hydroizolácie, riešenia pre opravy a ochranu, realizácie škárovacích hmôt a podlahových riešení.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2013 zamestnávala 112 000 ľudí a v roku 2013 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2013 mala spoločnosť BASF na Slovensku 193 zamestnancov a v roku 2013 dosiahla obrat vo výške 163,8 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia pondelok, 25. augusta 2014