Global Home
utorok, 3. marca 2015
Médiá

Spoločnosť BASF zvyšuje svoje zisky v štvrtom kvartáli i za celý rok 2014

 • 4. kvartál 2014:
  • Tržby na úrovni 18,0 miliárd eur (pokles o 0,6 %)
  • EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vo výške 1,5 miliárd eur (nárast o 2,8 %)
  • Značný nárast ziskov v segmentoch Chemicals a Agricultural Solutions, významný pokles ziskov v segmente Oil & Gas z dôvodu nižšej ceny ropy
 • Celý rok 2014:
  • Tržby vo výške 74,3 miliardy eur (plus 0,5 %)
  • EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek na úrovni 7,4 miliárd eur (nárast o 4,0 %)
  • Výnos na akciu vo výške 5,61 eur (nárast o 7,5 %)
  • Návrh na výplatu dividend: 2,80 eur (v roku 2013: 2,70 eur)
 • Výhľad na rok 2015: Očakávame mierny nárast tržieb a hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek bude pravdepodobne odpovedať úrovni roku 2014.

Ludwigshafen, Nemecko, 3. marec 2015 – Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE na výročnej tlačovej konferencie v Ludwigshafene uviedol: „Dosiahli sme náš cieľ pre rok 2014: Napriek neuspokojivému hospodárskemu vývoju v Európe sme zvýšili svoje zisky a náš rast bol ziskový. Naďalej sme posilnili naše odvetvie chemických látok, čo zvýšilo naše marže. Náklady máme pevne pod kontrolou. To je vynikajúci úspech celého tímu spoločnosti BASF.“

Tržby skupiny BASF v štvrtom kvartáli 2014 na úrovni 18,0 miliárd eur sú takmer zhodné s úrovňou predchádzajúceho roku (tržby v poslednom štvrťroku 2013: 18,1 miliárd eur). Objemy predaja vzrástli o 1 %.

K tomuto nárastu prispeli hlavne divízia Catalysts a segmenty Agricultural Solutions a Oil & Gas. Pozitívne vplyvy meny (plus 2 %) nedokázali kompenzovať najmä pokles predajných cien súvisiacich s cenou ropy (mínus 4 %). Výsledok hospodárenia (EBIT) pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástol o 40 miliónov eur na 1,5 miliardy eur (rovnaké obdobie roku 2013: 1,4 miliardy eur). Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku významne vzrástla v segmentoch Chemicals a Agricultural Solutions.

Tržby vo výške 74,3 miliárd eur v roku 2014 odpovedajú úrovni predchádzajúceho roka (2013: 74,0 miliárd eur). Objemy predaja sa v roku 2014 navýšili vo všetkých segmentoch. Celkové objemy vzrástli o 4 %. Ceny poklesli o 3 %, a to prevažne v dôsledku významného poklesu cien ropy a zemného plynu. Negatívne vplyvy meny utlmili tržby v takmer všetkých divíziách.

Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek zaznamenala nárast v roku 2014 o 280 miliónov eur na 7,4 miliardy eur. Išlo predovšetkým o dôsledok väčšieho prínosu z odvetvia chemických látok, ktoré zahŕňa segmenty Chemicals, Performance Products a Functional Materials & Solutions. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek prekonala úroveň predchádzajúceho roku o 466 miliónov eur a dosiahla úroveň 7,6 miliárd eur. Čistý zisk činil 5,2 miliárd eur, čo prekračuje úroveň predchádzajúceho roku (4,8 miliárd eur). Výnos na akciu vzrástol z 5,22 eur na 5,61 eur. Upravený výnos na akciu tvorí 5,44 eur, v roku 2013 bol na úrovni 5,31 eur.

„Stojíme si za svojou dividendovou politikou a na výročnom valnom zhromaždení akcionárov navrhneme výplatu dividend vo výške 2,80 eur na akciu,“ uviedol Kurt Bock. To je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 3,7 %. Akcie spoločnosti BASF ponúknu na základe ceny za akciu ku koncu roka 2014 opäť vysoký dividendový výnos na úrovni 4,0 %.

Výhľad na celý rok 2015
„Výhľad na obchodný rok 2015 je značne neistý. Ceny ropy a surovín sú nestále rovnako ako meny. Rozvíjajúce sa trhy rastú pomalšie a svetovú ekonomiku tlmia geopolitické konflikty. Pre rok 2015 však očakávame trochu silnejší rast svetového hospodárstva, priemyselnej výroby a chemického priemyslu, ako bol v roku 2014,“ poznamenal ďalej Bock. Jeden dôvod je nižšia cena ropy.

V roku 2015 spoločnosť predpokladá nasledujúcu hospodárskou situáciu (čísla predchádzajúceho roku sú uvedené v zátvorkách):

 • Svetový hospodársky rast: +2,8 % (+2,5 %).
 • Rast svetovej chemickej výroby (okrem liečiv): +4,2 % (+4,0 %).
 • Priemerný výmenný kurz 1,20 dolára za euro (1,33 dolára za euro).
 • Priemerná cena ropy (Brent) 60 až 70 dolárov za barel (99 dolárov za barel).

„Svetové hospodárstvo bude i naďalej čeliť značným rizikám. V tomto nestabilnom a náročnom prostredí si v roku 2015 chceme viesť dobre a mierne navýšiť tržby,“ dodal Bock. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek bude v roku  2015 pravdepodobne odpovedať úrovni minulého roku. Spoločnosť očakáva značne vyšší príspevok segmentov Performance Products, Functional Materials & Solutions a Agricultural Solutions. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek sa vzhľadom na výdavky súvisiace so spustením niekoľkých závodov pravdepodobne mierne znížia. Očakáva sa, že segment Oil & Gas prispeje svojimi ziskami významne menej z dôvodu nižšej ceny ropy.

„Náš veľmi rozsiahly investičný program v predchádzajúcich desaťročiach položil základy pre budúci rast. V posledných dvoch rokoch sme posilnili náš Production Verbund. Investujeme do rozvíjajúcich sa trhov. Investujeme, aby sme využili bridlicový plyn v Spojených štátoch amerických, a investujeme do konkurencieschopnosti našich európskych pracovísk. V roku 2015 bude spustená prevádzka celého radu nových závodov – závodov, ktoré budú udržiavať výrobu pre nasledujúcich 10, 20 či 30 rokov,“ vysvetlil Bock. Ako príklady menoval závody pre polyuretánové základné chemické látky v Ludwigshafene (TDI) a v Chongqingu v Číne (MDI), či výrobný komplex pre kyselinu akrylovú a superabsorpčné polyméry v Camaçari v Brazílii. Po uzatvorení hlavných projektov bude spoločnosť v roku 2015 investovať podstatne menej. V segmente Oil & Gas budú úrovne investícií nižšie ako v minulom roku. Spoločnosť BASF plánuje celkové investičné výdaje vo výške 4,0 miliárd eur, v roku 2014 to bola čiastka 5,1 miliárd eur.

Vývoj jednotlivých segmentov
Tržby v segmente Chemicals poklesli v štvrtom štvrťroku o 3 % na 4,1 miliardy eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástla vďaka vyšším príspevkom divízie Petrochemicals o 70 miliónov eur na 580 miliónov eur. Tržby za celý rok v segmente Chemicals tvorili 17,0 miliárd eur a odpovedali úrovni minulého roka. Klesajúce ceny vo všetkých divíziách boli kompenzované vyššími objemami predaja, a to najmä v divízii Petrochemicals. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek na úrovni 2,4 miliardy eur presiahla úroveň roku 2013 o 185 miliónov eur. To možno pripočítať najmä podstatne vyšším príspevkom divízie Petrochemicals a Intermediates. Divízia Monomers však vykázala podstatný pokles ziskov spojený s maržami.

Tržby v segmente Performance Products v poslednom kvartáli 2014 zaznamenali úroveň 3,7 miliárd eur a boli o niečo vyššie než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek bola 217 miliónov eur, a bola teda na rovnakej úrovni štvrtého štvrťroku 2013. Tržby za celý rok zaznamenali pokles o 1 %, a to na 15,4 miliárd eur. Navzdory stále viac neradostnému trhovému prostrediu v priebehu celého roka, bola spoločnosť BASF schopná zvýšiť objemy predaja so stabilnými cenami, a teda celkom kompenzovať negatívne vplyvy meny. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástla o 90 miliónov eur na 1,5 miliardy eur. To bolo spôsobené predovšetkým znížením fixných nákladov reštrukturalizácie a inými opatreniami.

Tržby v segmente Functional Materials & Solutions v štvrtom kvartáli vzrástli o 8 % na úroveň 4,4 miliardy eur, a to vďaka vyšším objemom a pozitívnym vplyvom meny. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 18 miliónov eur na 220 miliónov eur. Tržby za celý rok vyrástli o 3 % na 17,7 miliárd eur, a to vďaka významne vyšším objemom predaja – najmä pri produktoch pre automobilový priemysel. Nárast brzdili negatívne vplyvy meny. Ceny boli celkovo stabilné. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek vzrástla vďaka podstatnému nárastu v divíziách Catalysts a Coatings o 127 miliónov eur na 1,2 miliardy eur.

Tržby v segmente Agricultural Solutions vzrástli v poslednom štvrťroku najmä vďaka vyšším objemom predaja o 25 % na 1,1 miliardy eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek zaznamenala nárast o 56 miliónov eur na 123 miliónov eur. Tržby za celý rok tvorili 5,4 miliardy eur a presiahli úroveň roku 2013 o 4 %, a to aj napriek negatívnym vplyvom meny. To spôsobilo hlavne robustné podnikanie v Európe a Severnej Amerike a taktiež vyšší dopyt po fungicídoch a herbicídoch. Pokles cien poľnohospodárskych produktov, ktorý vyplynul z úspešných zberoch minulého roka, však vyvíjal značný tlak na toto odvetvie. Negatívne vplyvy meny, pokles marže v dôsledku menej priaznivej skladby sortimentu a vyššie výdavky na výskum a vývoj, ako aj na výrobu a distribúciu viedli k poklesu hodnoty EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek o 113 miliónov eur na 1,1 miliardy eur. Spoločnosť BASF však dosiahla v segmente Agricultural Solutions v poradí druhé najlepšie zisky za celý rok.

Výrazne vyššie objemy predaja v segmente Oil & Gas v štvrtom kvartáli nedokázali kompenzovať významne nižšie ceny ropy a plynu. Tržby klesli o 3 % na 4,0 miliardy eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek na úrovni 347 miliónov eur bola o 155 miliónov eur nižšia ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku. Tržby za celý rok 2014 zaznamenali nárast o 2 % na 15,1 miliardy eur, a to hlavne prostredníctvom vyšších objemov predaja v oblasti obchodovania so zemným plynom. Prudko klesajúce ceny ropy a plynu oslabili rast tržieb. V obchodných odvetviach Exploration a Production viedli aktivity spoločnosti Statoil v Nórsku k pozitívnym vplyvom portfólia. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek poklesla o 61 miliónov eur na 1,8 miliardy eur ako výsledok mierne nižších príspevkov z oboch obchodných odvetví. Čistý príjem sa znížil o 266 miliónov eur na 1,5 miliardy eur.

Tržby v segmente Other v poslednom štvrťroku klesli o 37 % na 700 miliónov eur. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek sa zvýšili o 86 miliónov eur na mínus 28 miliónov eur. Tržby za celý rok zaznamenali pokles o 14 % na 3,6 miliardy eur. Príčinou bola prevažne nižšia dostupnosť závodov po výpadku závodu v spojenej prevádzke Ellba C. V. v Moerdijku v Holandsku. Hodnota EBIT pred započítaním mimoriadnych položiek sa zvýšila o 52 miliónov eur na mínus 566 miliónov eur.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF tvorí chémiu – a robí tak už 150 rokov. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, produkty pre ochranu rastlín, jemnú chémiu a ropné produkty i zemný plyn. Ako popredná svetová chemická spoločnosť spája ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia.
Prostredníctvom vedy a inovácií umožňuje svojim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti. Naše produkty a riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Tento prínos je zhrnutý v našom korporátnom cieli: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2014 zamestnávala 113 000 ľudí a v roku 2014 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2014 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2014 dosiahla obrat vo výške 142 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenie
Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenie, ktoré je založené na súčasných odhadoch a predpokladoch manažmentu spoločnosti BASF a na informáciách, ktoré sú teraz dostupné. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, keďže v sebe zahŕňajú i určitú mieru rizika a neistoty, ktorú je náročné predvídať. Taktiež sú založené na predpokladoch budúcich udalostí, ktoré nemusia byť presné. Skutočné výsledky, výkon, či úspechy spoločnosti BASF môže ovplyvniť mnoho faktorov, a tie sa následne môžu líšiť od výsledkov, výkonov, či úspechov, ktoré môžu byť v takýchto vyhláseniach vyjadrené alebo naznačené. Spoločnosť BASF nemá žiadnu povinnosť výhľadové vyhlásenie obsiahnuté v tejto správe aktualizovať.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia utorok, 3. marca 2015