Global Home
utorok, 10. marca 2015
Médiá

Múdra energia pre udržateľnú budúcnosť

  • Dvojdenné vedecké sympózium za účasti medzinárodných expertov ako súčasť výročného programu v Ludwigshafene
  • Systémové chemické riešenia umožňujú ekologicky efektívne dodávky energie a jej zodpovedné využitie
  • Spoločnosť BASF navýšila v roku 2014 výdaje na výskum a vývoj na 1,9 miliárd eur

Ludwigshafen, Nemecko – 10. marec 2015 – V týchto dňoch sa koná prvý z troch plánovaných vedeckých sympózií realizovaných pri príležitosti 150. výročia spoločnosti BASF. V Ludwigshafene diskutuje na tému „Múdra energie pre udržateľnú budúcnosť“ viac ako 600 úspešných vedcov z akademickej obce a svetového biznisu. Približne 40 rečníkov bude prednášať o inovatívnych prístupoch v riešení pre skladovanie a udržateľné využívanie energie a taktiež vysvetlí možnosti energeticky efektívnej výroby v chemickom priemysle. Ďalšie témy budú napríklad budúcnosť udržateľnej dopravy, budúcnosť dodávok energie či nové materiály pre energetické technológie. Sympózium je súčasťou celosvetového programu Creator Space™, ktorý sa koná v jubilejnom roku spoločnosti BASF. Takmer tretina zúčastnených vedcov pochádza priamo z BASF, ďalšie dve tretiny tvoria odborníci z akademického sveta a spolupracujúci partneri.

„Inovatívna chémia je kľúčovým predpokladom pre udržateľné využívanie energie. To je zrejmé napríklad pri získavaní cenovo dostupnej energie z obnoviteľných zdrojov,“ zdôraznil vo svojom úvodnom prejave Dr. Andreas Kreimeyer, člen predstavenstva výkonných riaditeľov BASF a výkonný riaditeľ pre výskum. „Sme viac ako dodávateľ nových materiálov. Naši experti integrujú materiály do komplexných systémových riešení a zaisťujú, že tieto systémy sú šité na mieru najrôznejším aplikáciám,“ vysvetľuje ďalej Kreimeyer a dodáva: „Spolupráca v rámci celého hodnotového reťazca je dôležitým predpokladom pre realizáciu kreatívnych riešení v oblasti energetiky.“

Nositeľ Nobelovej ceny ukazuje globálnu perspektívu
Držiteľ Nobelovej ceny profesor Steven Chu zo Stanfordskej univerzity nazval svoju prednášku „Energie, zmeny klímy a prechod k trvale udržateľnému svetu“. Inšpiráciou pre túto ambicióznu tému mu nepochybne boli jeho rozsiahle politické skúsenosti, ktoré získal v úlohe ministra energetiky Spojených štátov v rokoch 2009 až 2013. Na základe vlastného posúdenia rizík spojených so zmenou klímy bude profesor Chu diskutovať o možnosti zmiernenia týchto rizík prostredníctvom technického pokroku. Inovatívne riešenia pre udržateľné využívanie energie bude prezentovať taktiež profesor Ekkes Brück z Technickej univerzity v Delfte, ktorý bude hovoriť o magnetokalorických materiáloch pre energeticky efektívne tepelné čerpadlá. Prototyp chladiaceho systému s touto inovatívnou technológiou bol predstavený spoločnosťami BASF, Haier a Astronautics  v januári tohto roka.

Tri veľké sympózia v rámci globálneho programu Creator Space™
Okrem prebiehajúcej konferencie v Ludwigshafene na tému múdra energia, sa v jubilejnom roku 150. výročia spoločnosti BASF budú konať ďalšie dve vedecké sympóziá. V Chicagu bude 23. a 24. júna prezentovaná téma udržateľného potravinového reťazca a 9.-10. novembra sa v Šanghaji uskutoční konferencia na tému budúcnosť života v meste. Globálny program Creator Space™ tak v rámci troch ústredných tém ponúkne vysoko kvalifikovaným vedcom z celého sveta jedinečnú príležitosť k výmene svojich odborných znalostí.

Výskum a vývoj v roku 2014
Spoločnosť BASF navýšila v roku 2014 výdaje na výskum a vývoj o 35 miliónov eur na 1,884 miliárd eur (v roku 2013 to bolo 1,849 miliárd eur). Za 79 % celkových výdajov na výskum boli zodpovedná prevádzkové divízie. Ostatných 21 % bolo vyčlenených na prieskum medzi jednotlivými podnikovými divíziami. Spoločnosť BASF mala v roku 2014 takmer 3 000 výskumných projektov. Počet zamestnancov vo výskume a vývoji vzrástol v roku 2014 na 10 700 (v roku 2013 to bolo 10 650). Z nich pracuje takmer 6 750 v Nemecku (2013: 6 750), 7 800 v Európe (2013: 7 700), 2 150 v Amerike (2013: 2 250) a 750 v oblasti Ázia - Tichomorie (2013: 700).

Vedecké sympózium na internete:
Viac informácií o programe a rečníkoch, ako aj abstrakty ich prednášok sú k dispozícii na internetovej stránke: https://creator-space.basf.com/energy-symposium

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF tvorí chémiu – a robí tak už 150 rokov. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, produkty pre ochranu rastlín, jemnú chémiu a ropné produkty i zemný plyn. Ako popredná svetová chemická spoločnosť spája ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňuje svojim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti. Naše produkty a riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Tento prínos je zhrnutý v našom korporátnom cieli: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2014 zamestnávala 113 000 ľudí a v roku 2014 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2014 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2014 dosiahla obrat vo výške 142 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia utorok, 10. marca 2015