Global Home
pondelok, 29. júna 2015
Médiá

Spoločnosť BASF už pozná Hrdinov budúcnosti

Bratislava, 29. jún 2015 – Vedecká súťaž Hrdinovia budúcnosti, ktorá bola vyhlásená prostredníctvom vzdelávacieho portálu CHEMGENERATION.COM, pozná víťazov. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo počas osláv 150. výročia založenia spoločnosti BASF v priestoroch brnianskej Adam Gallery.

Prvé miesto za najlepší projekt na základe hodnotenia odbornej poroty si odniesli študenti z tímu The GMAvengers z Gymnázia Matky Alexie z Bratislavy pod vedením Mgr. Andreja Janíka, ktorí si za svoju vedeckú úlohu zvolili šetrenie elektrickej energie na škole. Tím sa venoval trom problémom – neprestajné svietenie na toaletách, využiteľnosť solárnej energie na streche školy a možnosť vyrobiť si vlastnú elektrickú energiu. Študenti navrhli, zostrojili a otestovali režimy svietenia na školských toaletách a zaviedli systém, ktorý počas prestávok automaticky rozsvieti svetlá a počas vyučovania sa prepne na fotobunku reagujúcu na pohyb. Pomocou stacionárneho bicykla zároveň umožnili študentom využiť vzniknutú energiu na dobíjanie mobilného telefónu a nakoniec sa tento tím ešte pokúsil zistiť, ako sa dá využiť solárna energia na škole a koľko energie je možné takto získať.

„Naša škola sa zapojila do súťaže druhýkrát. Študenti si na začiatku premysleli problém, ktorému sa chcú venovať a pustili sa do vedeckého výskumu. Počas celej realizácie sa stretávali s rôznymi ťažkosťami a boli nútení hľadať reálne riešenia súvisiace s reálnym životom. Dôležité je, že na škole medzi spolužiakmi zvýšili povedomie a záujem o udržateľné riešenia. Týmto sa chcem poďakovať firme BASF, že v mladých ľuďoch podporuje kreativitu, prístup k inovatívnym myšlienkam a hlavne motivuje hľadať riešenia s využiteľnosťou v reálnom svete,“ zhrnul účasť v súťaži víťazného tímu Mgr. Andrej Janík.

V súťaži bol ocenený tiež tím s názvom Benztiazol zo Strednej odbornej školy chemickej pod vedením Ing. Zoltána Krascsenitsa, ktorý na základe internetového hlasovania získal Cenu divákov.

Prírodné vedy môžu byť zábavné
Vzdelávací portál CHEMGENERATION.COM funguje už štvrtý rok a jeho cieľ je predstaviť mladým ľudom chémiu a prírodné vedy zábavnou a hravou formou. Súťaž Hrdinovia budúcnosti bola spustená v januári tohto roka spolu s ďalšími deviatimi krajinami strednej Európy.

„Cieľ súťaže bol zvýšiť povedomie stredoškolských študentov o význame trvalej udržateľnosti a atraktívnosti vedy. Súťažiaci mali za úlohu zrealizovať vedecký výskum a vyvinúť inovatívne udržateľné riešenie, ktoré vyrieši zvolený problém v ich lokalite, či už je to plytvanie energie v škole, alebo nadmerná produkcia odpadov. Som veľmi rada, že sa študenti svedomite zhostili svojej úlohy a prišli so zaujímavými nápadmi. Naša súťaž jasne dokázala, že udržateľný prístup rozhodne nie je stredoškolákom cudzí,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s.r.o.

Spoločnosť BASF verí, že tieto a podobné vzdelávacie aktivity odhalia budúcich mladých novátorov, ktorí budú schopní tvorivo aplikovať svoje vedecké inovácie a vymýšľať nielen efektívne riešenia, ale aj šetrné k životnému prostrediu. Študenti majú často strach z prírodných vied. Preto je nevyhnutné mladú generáciu motivovať k tomu, aby pochopila a prijala koncepciu udržateľnosti za svoju a našla pozitívny vzťah k vede, ktorá v tomto ohľade hrá nenahraditeľnú úlohu.

Organizátor súťaže bola chemická spoločnosť BASF. Na území Slovenskej republiky projekt podporili významné odborné a vzdelávacie inštitúcie: Slovenská chemická spoločnosť, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, Združenie učiteľov chémie, Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied a nakladateľstvo RAABE.

Viac informácií o súťaži: http://chemgeneration.com/sk/futureheroes/
Prehľad súťažných projektov: http://chemgeneration.com/sk/futureheroes/hlasujte-za-tímy

O CHEMGENERATION.COM
Webový portál CHEMGENERATION.COM, existuje od roku 2011 a je výsledkom snaženia BASF zábavným spôsobom informovať mládež o histórii tejto vednej disciplíny, jej objavoch a vplyvu na vývoj dnešnej civilizácie. Web si kladie za cieľ prilákať mladých ľudí k chémii a ozrejmiť im význam trvalo udržateľnej budúcnosti, s ktorou je spojený samotný vývoj ľudstva.  Počas ostatných dvoch rokov webstránka prilákala viac ako 600 000 unikátnych návštevníkov zo 135 krajín. Webová stránka je k dispozícii v 11 jazykoch a každý rok prináša nové zaujímavé úlohy pre stredoškolských študentov. V roku 2012 spoločnosť BASF vyvinula online strategickú hru zvanú FUTURE CITY, o rok neskôr úspešnú vedeckú súťaž Reťazová reakcia, ktorá preverila študentské vedomosti z fyziky a chémie.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF tvorí chémiu – a robí tak už 150 rokov. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, produkty pre ochranu rastlín, jemnú chémiu a ropné produkty i zemný plyn. Ako popredná svetová chemická spoločnosť spája ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňuje svojim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti. Naše produkty a riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Tento prínos je zhrnutý v našom korporátnom cieli: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2014 zamestnávala 113 000 ľudí a v roku 2014 vykázala tržby viac ako 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2014 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2014 dosiahla obrat vo výške 142 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Víťazné tímy súťaže Hrdinovia budúcnosti z Českej (vpravo) a Slovenskej (vľavo) republiky na odovzdávaní cien

Víťazné tímy súťaže Hrdinovia budúcnosti z Českej (vpravo) a Slovenskej (vľavo) republiky na odovzdávaní cien

Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF v Českej a Slovenskej republike odovzdáva hlavné ceny víťazným tímom

Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF v Českej a Slovenskej republike odovzdáva hlavné ceny víťazným tímom

Posledná aktualizácia pondelok, 29. júna 2015