Global Home
utorok, 3. mája 2016
Médiá

BASF s mierne nižšími ziskami pred zaúčtovaním špeciálnych položiek; potvrdený výhľad na rok 2016

1. štvrťrok 2016:

 • Tržby vo výške 14,2 miliárd eur (mínus 29 %)
 • EBIT pred zaúčtovaním špeciálnych položiek 1,9 miliárd eur (mínus 8 %)
 • Vyšší EBIT pred zaúčtovaním špeciálnych položiek v segmentoch Performance Products, Functional Materials & Solutions a Agricultural Solutions
 • Segmenty Chemicals a Oil & Gas s výrazne nižšími ziskami

Výhľad na rok 2016 potvrdený:

 • Významný pokles tržieb z dôvodu divestície v odvetví obchodovania so zemným plynom a skladovaním
 • EBIT pred zaúčtovaním špeciálnych položiek sa očakáva na mierne nižšej úrovni ako v roku 2015 a to na základe priemernej ceny ropy na úrovni 40 dolárov za barel

Ludwigshafen, Nemecko – 3. máj 2016 – V prvom štvrťroku 2016 tržby skupiny BASF poklesli o 29 % na 14,2 miliárd eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku. Do značnej miery to spôsobila divestícia v odvetví obchodovania so zemným plynom a skladovaním, čo prispelo 4,2 miliardami eur k tržbám v prvom kvartáli roku 2015.

Nižšia cena ropy viedla ku klesajúcim predajným cenám, obzvlášť v segmente Chemicals. Celkové objemy tržieb odpovedali úrovni prvého kvartálu minulého roka. Objemy sa mierne zvýšili v segmentoch Functional Materials & Solutions, Oil & Gas a Performance Products, kým objemy v segmentoch Agricultural Solutions a Chemicals sa mierne znížili.

„Boli sme schopní mierne zvýšiť EBIT pred zaúčtovaním špeciálnych položiek v segmentoch Performance Products, Functional Materials & Solutions a Agricultural Solutions,” povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva na výročnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti BASF SE v Kongresovom centre Rosengarten v Mannheime, Nemecko. Výrazne menšie príspevky z odvetvia Oil & Gas a Chemicals znížili výsledok hospodárenia (EBIT) pred zaúčtovaním špeciálnych položiek o 164 miliónov eur na 1,9 miliárd eur.

V porovnaní s prvým kvartálom 2015 poklesla hodnota EBIT o 129 miliónov eur na 1,9 miliárd eur. EBITDA poklesla o 78 miliónov eur na 2,8 miliárd eur. Pri mínus 188 miliónoch eur bol finančný výsledok hospodárenia pod úrovňou prvého štvrťroku 2015 (mínus 164 miliónov eur).

Príjem pred zdanením a menšinové podiely klesli o 153 miliónov eur na 1,7 miliárd eur. Daňová sadzba činila 15,4 % (v prvom kvartáli 2015: 29,7 %). Tento pokles bolo možné prisudzovať hlavne daniam v segmente Oil & Gas.

Čistý príjem po zdanení vzrástol o 213 miliónov eur na 1,4 miliárd eur. Výnos na akciu v prvom kvartáli roku 2016 tvoril 1,51 eur v porovnaní s 1,28 eur v rovnakom období minulého roka. Výnos na akciu upravený o mimoriadne položky a odpis nehmotného majetku činil 1,64 eur (v 1Q 2015: 1,43 eur).

Návrh dividendy vo výške 2,90 eur na jednu akciu
BASF si stojí za svojou ambicióznou dividendovou politikou a navrhuje dividendu vo výške 2,90 eur na jednu akciu pre hospodársky rok 2015 (predchádzajúci rok: 2,80 eur). Spoločnosť by tak vyplatila svojim akcionárom cca 2,7 miliárd eur. „Zameriavame sa na to, aby naša dividenda každý rok rástla, alebo si zachovala minimálne úroveň z predchádzajúceho roka. Dnešný návrh dividendy na výročnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti tiež dokazuje našu dôveru v budúci rozvoj spoločnosti BASF – dokonca aj s vedomím, že ani rok 2016 nebude ľahký,” povedal Bock.

Výhľad na rok 2016 potvrdený
V roku 2016 spoločnosť BASF predpokladá, že súčasné náročné podmienky budú pokračovať i naďalej spolu s podstatnými rizikami. Očakávania týkajúce sa globálneho ekonomického prostredia v roku 2016 ostávajú nezmenené:

 • Rast hrubého domáceho produktu: 2,3 %
 • Rast svetovej priemyselnej výroby: 2,0 %
 • Rast chemickej výroby: 3,4 %
 • Priemerný výmenný kurz euro/dolár na úrovni 1,10 dolárov za euro
 • Priemerná cena zmiešanej ropy Brent pre tento rok: 40 dolárov za barel

Kurt Bock k tomu dodáva: „Potvrdzujeme náš výhľad na celý rok: Zameriavame sa na zvýšenie objemov tržieb vo všetkých segmentoch. Tržby skupiny BASF budú výrazne klesať, avšak najmä v dôsledku divestície v odvetví obchodovania s plynom a skladovaním, ako aj nižšie ceny ropy a plynu. Očakávame, že EBIT pred zaúčtovaním špeciálnych položiek bude mierne pod úrovňou roku 2015. Ide o ambiciózny cieľ pri súčasne nestálom a náročnom prostredí, ktorý bude obzvlášť závislý na vývoji ceny ropy.”

Zameranie na obchody s veľkým rastovým potenciálom
„V roku 2016 budeme naďalej zlepšovať naše portfólio. Naším cieľom je sústrediť sa na obchod s veľkým rastovým potenciálom,” povedal Bock. Koncom februára spoločnosť BASF dosiahla dohodu s firmou AkzoNobel o predaji ich výroby priemyslových náterových hmôt. To umožní spoločnosti BASF sa ešte viac zamerať na svoj hlavný biznis s automobilovými nátermi. V apríli bola podpísaná zmluva o akvizícii výroby opravárenských lakov pre automobilový priemysel od spoločnosti Guangdong Yinfan Chemistry Co. Ltd. v Číne. Akvizícia posilňuje postavenie spoločnosti BASF na rýchlo rastúcom trhu krycích náterov v Číne. Pred týždňom sa spoločnosť BASF dohodla na predaji svojej výroby polyolefinových katalyzátorov americkej spoločnosti W.R. Grace & Co. Touto divestíciou bude spoločnosť BASF ďalej cieliť svoj zámer v oblasti procesných katalyzátorov na kľúčové rastové oblasti, vrátane výroby chemických katalyzátorov a rafinačných katalyzátorov.

Kompletnú predbežnú správu si môžete prečítať tu: http://report.basf.com/2016/q1/en/

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 112 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2015 dosiahla BASF obrat viac ako 70 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2015 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2015 dosiahla obrat vo výške 142 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenie
Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenie, ktoré je založené na súčasných odhadoch a predpokladoch manažmentu spoločnosti BASF a na informáciách, ktoré sú teraz dostupné. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, keďže v sebe zahŕňajú i určitú mieru rizika a neistoty, ktorú je náročné predvídať. Taktiež sú založené na predpokladoch budúcich udalostí, ktoré nemusia byť presné. Skutočné výsledky, výkon, či úspechy spoločnosti BASF môže ovplyvniť mnoho faktorov, a tie sa následne môžu líšiť od výsledkov, výkonov, či úspechov, ktoré môžu byť v takýchto vyhláseniach vyjadrené alebo naznačené. Spoločnosť BASF nemá žiadnu povinnosť výhľadové vyhlásenie obsiahnuté v tejto správe aktualizovať.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Výročné valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti BASF SE v Kongresovom centre Rosengarten v Mannheime, Nemecko

Výročné valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti BASF SE v Kongresovom centre Rosengarten v Mannheime, Nemecko

Posledná aktualizácia utorok, 3. mája 2016