Global Home
pondelok, 16. mája 2016
Médiá

VIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov pokračuje s podporou spoločnosti BASF

  • Občianske združenie Preveda organizuje v dňoch 5.5. - 6.6.2016 v poradí VIII. ročník unikátnej konferencie pod názvom „Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov“.
  • 10. výročie OZ Preveda v znamení ocenenia tímových hráčov.
  • Globálna chemická spoločnosť BASF už po piatykrát poskytuje absolútnemu víťazovi konferencie finančnú podporu na rozvoj jeho vedeckých cieľov.

Bratislava, 16.5.2016 - Občianske združenie Preveda usporadúva v máji 2016 v poradí už VIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Jedinečným a inovatívnym spôsobom organizovaná konferencia zameraná na vybrané obory prírodných, lekárskych a chemických vied je určená mladým vedeckým pracovníkom, PhD. študentom a študentom VŠ.

Konferencia poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu diskusiu, hodnotiť jednotlivé príspevky a navyše publikovať svoje štúdie v recenzovanom zborníku príspevkov. Projektom Interaktívnej konferencie sa naštartoval cyklus vysoko erudovaných konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň majú za cieľ napomôcť k udržaniu vzdelanostnej úrovne ako i k zefektívneniu štúdia našej mladej vedeckej obce.

OZ Preveda vyhlasuje v každom ročníku víťazov jednotlivých sekcií, ako i celkového víťaza konferencie, ktorému udeľuje tzv. cenu PREVEDY. Hlavnou výhrou aktuálneho VIII. ročníka Interaktívnej konferencie je i tentokrát účelovo viazaná finančná podpora na rozvíjanie vedeckých cieľov víťaza, ktorú do súťaže venovala spoločnosť BASF, generálny partner projektu.

Pri príležitosti 10. výročia občianskeho združenia organizátori konferencie ozvláštnili aktuálny ročník o ďalšie prestížne ocenenie tímových hráčov. Kvalitný vedecký tím a spolupráca sú alfou a omegou pre úspešné zvládnutie akejkoľvek i najnáročnejšej vedeckej problematiky. OZ Preveda dlhoročne smeruje svoje aktivity k možnostiam získania nových zaujímavých spoluprác, ktoré umožnia jednotlivým tímom získať významné informácie a vysoko hodnotné výsledky. „Pri príležitosti 10-tich rokov pôsobenia OZ Preveda sme sa preto rozhodli oceniť „špeciálnou cenou“ autorský tím, ktorého príspevok vznikol na základe úspešnej spolupráce a spoločne prezentuje zaujímavý a vysoko kvalitný výskum,“ povedal Ing. Miroslav Ferko, predseda Občianskeho združenia PREVEDA.

„Už piaty rok stojíme po boku občianskeho združenia v pozícii generálneho partnera a finančne podporujeme mladých vedcov v ich pozoruhodnej a náročnej ceste za poznaním s cieľom prispievať k zlepšeniu spoločnosti. V BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť a sme presvedčení, že práve ich kontinuálna a dlhodobá podpora je kľúčová pri dosahovaní vytýčených cieľov. Aj tento rok sa tešíme na všetky zaslané vedecké práce a vopred ďakujeme účastníkom konferencie za ich snahu a prínos,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

„Spolupráca Občianskeho združenia Preveda so spoločnosťou BASF je výborná ukážka ako efektívne a priamo podporiť vedecké snaženie mladej vedeckej obce. Vytvorenie vhodných podmienok pre výskum a experimentálnu prácu je základný pilier pre následnú prezentáciu dosiahnutých špičkových výsledkov. Účastníci konferencie sa každoročne prezentujú vysoko hodnotnými odbornými štúdiami a odvádzajú kus úctyhodnej a kvalitnej práce, za čo im patrí obrovský obdiv a uznanie. Veríme, že tento moderný spôsob vzdelávania ponúkne opäť množstvo skvelých originálnych prác a zaujímavých diskusií. Jednotlivé príspevky sa kumulujú v stále narastajúcej databáze abstraktov v elektronickom zborníku, ktorý ponúka nespočetné množstvo aktuálnych a užitočných vedeckých informácií,“ dodal Ing. M. Ferko z Občianskeho združenia PREVEDA.

Interaktívne prostredie konferencie je otvorené odbornej, ale i širokej verejnosti. Každý návštevník môže využiť tento priestor moderného vzdelávania, zapojiť sa do odbornej diskusie, hodnotenia ako i do procesu vytvárania nových zaujímavých spoluprác. Prostredie interaktívnej konferencie je k dispozícii na web stránke: www.preveda.sk

O Občianskom združení PREVEDA
Občianske združenie PREVEDA vzniklo spojením ľudí, ktorí majú snahu pretvárať spoločnosť, v ktorej žijeme, za účelom prispieť v čo najväčšej miere k jej zlepšeniu, poukázať na jej nedostatky a spoločne sa pokúšať o ich riešenie. Sme nápomocní v oblasti vzdelávania, kultúry, osvety, sociálnej výchovy. Máme ambície osloviť prevažne mladšiu generáciu, ľudí ktorí majú podobné zmýšľanie a už v rannom veku im napomôcť k ich osobnému rozvoju, k ich budúcemu úspechu, vzdelaniu a všeobecnému prehľadu, na čo najvyššej úrovni. Rok 2016 je pre združenie významný nie len z hľadiska 10-teho výročia, teší nás i nominácia organizátorov podujatia na jedno z najprestížnejších ocenení v rámci Slovenskej Akadémie Vied SR, cenu SAV za popularizáciu vedy. Viac informácií na www.preveda.sk/conference

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 112 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2015 dosiahla BASF obrat viac ako 70 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2015 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2015 dosiahla obrat vo výške 142 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia pondelok, 16. mája 2016