Global Home
streda, 28. júna 2017
Médiá

Poznáme víťazov IX. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2017

Bratislava, 28. júna 2017 - Občianske združenie PREVEDA slávnostne vyhlásilo výsledky IX. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Inovatívnym spôsobom realizovaná konferencia zameraná na vybrané odbory prírodných, lekárskych a chemických vied priniesla v aktuálnom ročníku vyše 200 skvelých vedeckých štúdií. Globálna chemická spoločnosť BASF, generálny partner projektu, už po šiestykrát v rade poskytla absolútnemu víťazovi konferencie hlavnú cenu, finančnú podporu na rozvoj jeho vedeckých cieľov.

Tohtoročný celkový víťaz sa stal a cenu Prevedy získal odborný asistent pôsobiaci na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, MVDr. Ľuboš Korytár, PhD s prácou pod názvom „Monitoring hniezdneho spoločenstva vtákov na Ornitologickom stacionári Drienovec v roku 2016“. Aktuálne je aktívnym členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti (BirdLife Slovensko) a Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (SON). Je licencovaný krúžkovateľ vtáctva pre územia Slovenskej republiky a Maďarska. V rámci odborných aktivít sa venuje praktickej ochrane voľne žijúceho vtáctva a netopierov a verejnej popularizácii tejto tematiky. Spolupodieľa sa na riešení viacerých výskumných grantov zameraných na sledovanie cirkulácie pôvodcov infekčných ochorení u vtákov a netopierov.

„Vysoký počet prihlásených odborných prác a neustály záujem o vedeckú činnosť nás utvrdzuje, že naša dlhodobá podpora vzdelávania mladých v oblasti prírodných vied má svoje opodstatnenie. Veľmi nás teší, že hlavná cena putuje na podporu systematického výskumu vtáctva, nakoľko aj BASF aktívne prispieva k zachovaniu a skvalitňovaniu biodiverzity a podporuje trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

OZ Preveda dlhoročne smeruje svoje aktivity k vzdelanostnej podpore mladých. Tentokrát bol v rámci vyhodnotenia projektu prezentovaný nový projekt pod názvom „Nájdi v sebe Vedca“, ktorého hlavnou myšlienkou bolo priviesť študentov ZŠ k vede a získať ich záujem o poznanie. Projekt sa uskutočnil ako nultý ročník v rámci štyroch ústavov SAV (Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústavu pre výskum srdca, SAV, Ústavu polymérov SAV a Chemického ústavu SAV).

Slávnostné udelenie cien v Austria Trend hoteli, Bratislava, bolo opätovne umocnené zaujímavým sprievodným programom, v ktorom hlavnú úlohu zohrávala prednáška vynikajúcej archeologičky, Mgr. Veroniky Dubcovej. Už samotná téma podujatia „Tajomstvá Prevedy“ predurčovala k širokej diskusii s cieľom nazrieť do tajov odhaľovania záhad a vedeckých poznatkov v oblasti stále neprebádanej a plnej nevšedných zážitkov. Hosť podujatia, Mgr. Veronika Dubcová študovala klasickú archeológiu na Trnavskej Univerzite a egyptológiu na Viedenskej Univerzite. Je členkou správnej rady Nadácie Aigyptos a aktuálne študuje PhD vo Viedni. Je špecialistkou na archeológiu a dejiny bronzovej v Egejde a východnom Stredomorí, na medzikultúrne kontakty a na dejiny a materiálnu kultúru Novej ríše v Egypte.

Vedecké prednášky, vysoká kvalita prihlásených odborných prác účastníkov konferencie, diskusná interakcia, ako aj priateľská atmosféra spoločne poukázali na vysokú odbornosť, kvalitu študovaných problematík, ako aj záujem o túto originálnu formu prezentácie vedeckých štúdií a ich predkladateľov.

„Spolupráca Občianskeho združenia Preveda s generálnym partnerom spoločnosťou BASF a ďalšími partnermi projektu je výborná ukážka ako efektívne a priamo podporiť vedecké snaženie mladej vedeckej obce. Vytvorenie vhodných podmienok pre výskum a experimentálnu prácu je základný pilier pre následnú prezentáciu dosiahnutých špičkových výsledkov. Účastníci konferencie sa každoročne prezentujú vysoko hodnotnými odbornými štúdiami a odvádzajú kus úctyhodnej a kvalitnej práce, za čo im patrí obrovský obdiv a uznanie. Veríme, že tento moderný spôsob vzdelávania ponúkol opäť množstvo skvelých originálnych prác a zaujímavých diskusií. Jednotlivé príspevky sa kumulujú v stále narastajúcej databáze abstraktov v elektronickom zborníku (www.abstracts.preveda.sk), ktorý ponúka nespočetné množstvo aktuálnych a užitočných vedeckých informácií,“ dodal Ing. M. Ferko z Občianskeho združenia PREVEDA.

O Občianskom združení PREVEDA
Občianske združenie PREVEDA vzniklo spojením ľudí, ktorí majú snahu pretvárať spoločnosť, v ktorej žijeme, za účelom prispieť v čo najväčšej miere k jej zlepšeniu, poukázať na jej nedostatky a spoločne sa pokúšať o ich riešenie. Sme nápomocní v oblasti vzdelávania, kultúry, osvety, sociálnej výchovy. Máme ambície osloviť prevažne mladšiu generáciu, ľudí ktorí majú podobné zmýšľanie a už v rannom veku im napomôcť k ich osobnému rozvoju, k ich budúcemu úspechu, vzdelaniu a všeobecnému prehľadu, na čo najvyššej úrovni. Sme veľmi radi, že bolo možné opäť stráviť príjemné chvíle v prítomnosti mladých ambicióznych a nadaných mladých ľudí. Množstvo skvelých príspevkov prihlásených v rámci aktuálneho ročníka nás posúva ďalej a je zadosťučinením za minuloročné prestížne ocenenie členov realizačného tímu OZ Preveda cenou SAV za popularizáciu vedy.

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 114 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2016 dosiahla BASF obrat okolo  58 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2016 mala spoločnosť BASF na Slovensku 189 zamestnancov a v roku 2016 dosiahla obrat vo výške 153 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia streda, 28. júna 2017