pondelok, 6. augusta 2018
Slovensko
Médiá

BASF dokončila akvizíciu podnikov a aktív spoločnosti Bayer

  • Spoločnosť BASF rozširuje vlastné produkty na ochranu rastlín, biotechnologické a digitálne poľnohospodárske aktivity a vstupuje aj do oblasti osív, neselektívnych herbicídov a nematocídneho ošetrenia osív.
  • Akvizícia prinesie nové príležitosti pre inovácie a rast
  • Približne 4 500 skúsených zamestnancov sa stalo súčasťou tímu Agricultural Solutions


Spoločnosť BASF úspešne dokončila akvizíciu širokej škály podnikov a aktív spoločnosti Bayer. Táto transakcia je pre firmu strategickým doplnením ochrany rastlín, biotechnologických a digitálnych poľnohospodárskych aktivít a znamená vstup spoločnosti do oblasti osív, neselektívnych herbicídov a nematocídneho ošetrenia osiva.

„Prevzatie aktív spoločnosti Bayer je významný strategický krok, ktorý predstavuje ďalšiu pridanú hodnotu pre naše portfólio poľnohospodárskych riešení a zvyšuje náš inovačný potenciál. Celkovo zaisťuje komplexnejšiu a atraktívnejšiu ponuku pre našich zákazníkov,” uviedol Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva a riaditeľ technologickej divízie BASF SE.

„Akvizícia mení pozíciu spoločnosti BASF v oblasti poľnohospodárstva. Posilňuje naše postavenie na trhu v oblasti poľnohospodárskych riešení a vytvára nové príležitosti pre rast,“ dodala Saori Dubourg, členka predstavenstva BASF SE zodpovedná za divíziu Agricultural Solutions. „Tešíme sa na našu spoločnú cestu a srdečne vítame nových kolegov v BASF.“

BASF v októbri 2017 a v apríli 2018 uzavrela dohody o kúpe podnikov a aktív, ktoré ponúkla spoločnosť Bayer v súvislosti s akvizíciou spoločnosti Monsanto, za obstarávaciu cenu 7,6 miliardy eur. Do akvizície vstúpilo asi 4 500 zamestnancov.

Dohody zahŕňajú globálny obchod s glufosinátom amónnym, obchod s osivami vrátane šľachtiteľského materiálu, výskum, šľachtenie a ochranné známky kľúčových riadkových plodín na vybraných trhoch, podniky so zeleninovými osivami, platformu pre výskum a vývoj hybridnej pšenice, širokú škálu produktov na ošetrenie osiva, niektoré herbicídy na báze glyfosátu určené v Európe prevažne na priemyselné použitie, kompletnú platformu pre digitálne poľnohospodárstvo XarvioTM a tiež niektoré projekty v oblasti výskumu neselektívnych herbicídov a nematocídov. Tieto transakcie sú v súčasnosti kompletné okrem uzatvorenia dohody o obchode s osivami zeleniny, ktoré sa očakáva v treťom štvrťroku 2018.

Konkurenčná výhoda aj pre zákazníkov
Podľa Markusa Heldta, prezidenta divízie Agricultural Solutions, budú z akvizície ťažiť aj zákazníci BASF. „Naši zákazníci získajú prístup k ešte väčšiemu množstvu nástrojov na zvýšenie svojej úrody, zlepšenie kvality plodín a ziskovosti. Vďaka komplexným poľnohospodárskym riešeniam od výsadby až po žatvu zvýšime konkurenciu na trhu,“ dodáva. „Po niekoľkých mesiacoch príprav nepretržitého prevodu podnikov a plynulého náboru zamestnancov sme všetci nadšení, že môžeme konečne začať – ako nový tím s našimi rozšírenými obchodnými aktivitami a schopnosťami.“

BASF na zdôraznenie svojej pôsobnosti v poľnohospodárstve premenovala divíziu Crop Protection (Ochrana rastlín) na divíziu Agricultural Solutions (Poľnohospodárske riešenia).

O divízii Agricultural Solutions
So zvyšujúcim sa tempom rastu populácie je svet okolo nás stále viac závislý na našej schopnosti rozvíjať udržateľné poľnohospodárstvo a udržiavať zdravé životné prostredie. V spolupráci s poľnohospodármi, odborníkmi na poľnohospodárstvo a ochranu proti škodcom a ďalšími, je našou úlohou tomuto napomáhať. Preto spoločnosť BASF investuje do výskumu a vývoja a do rozširovania portfólia vrátane osív a šľachtiteľského materiálu, chemickej a biologickej ochrany rastlín, výživy pôdy, zdravia rastlín, ochrany proti škodcom a digitálneho poľnohospodárstva. Spolu s odbornými tímami v laboratóriu, v teréne, v kancelárii a vo výrobe prepájame inovatívne myslenie a činnosti, aby sme vytvorili kvalitné podmienky pre poľnohospodárov, spoločnosť i celú planétu. V roku 2017 realizovala divízia Agricultural Solutions tržby vo výške 5,7 miliardy eur. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.agriculture.basf.com alebo na sociálnych sieťach BASF.

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 115 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2017 dosiahla BASF obrat takmer 64,5 miliardy eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2017 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a dosiahla obrat vo výške 170 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
BASF dokončila akvizíciu celého radu podnikov a aktív spoločnosti Bayer vrátane obchodov s osivami repky olejnej v Kanade

BASF dokončila akvizíciu celého radu podnikov a aktív spoločnosti Bayer vrátane obchodov s osivami repky olejnej v Kanade

Vďaka akvizícii získala BASF aj kľúčové osivá poľných plodín, ako je napríklad bavlna

Vďaka akvizícii získala BASF aj kľúčové osivá poľných plodín, ako je napríklad bavlna

Dokončenie transakcie znamená vstup BASF na trh s osivami vrátane sóje, repky a bavlny

Dokončenie transakcie znamená vstup BASF na trh s osivami vrátane sóje, repky a bavlny

Posledná aktualizácia pondelok, 6. augusta 2018