Global Home
pondelok, 6. augusta 2018
Médiá

BASF dokončila akvizíciu podnikov a aktív spoločnosti Bayer

  • Spoločnosť BASF rozširuje vlastné produkty na ochranu rastlín, biotechnologické a digitálne poľnohospodárske aktivity a vstupuje aj do oblasti osív, neselektívnych herbicídov a nematocídneho ošetrenia osív.
  • Akvizícia prinesie nové príležitosti pre inovácie a rast
  • Približne 4 500 skúsených zamestnancov sa stalo súčasťou tímu Agricultural Solutions


Spoločnosť BASF úspešne dokončila akvizíciu širokej škály podnikov a aktív spoločnosti Bayer. Táto transakcia je pre firmu strategickým doplnením ochrany rastlín, biotechnologických a digitálnych poľnohospodárskych aktivít a znamená vstup spoločnosti do oblasti osív, neselektívnych herbicídov a nematocídneho ošetrenia osiva.

„Prevzatie aktív spoločnosti Bayer je významný strategický krok, ktorý predstavuje ďalšiu pridanú hodnotu pre naše portfólio poľnohospodárskych riešení a zvyšuje náš inovačný potenciál. Celkovo zaisťuje komplexnejšiu a atraktívnejšiu ponuku pre našich zákazníkov,” uviedol Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva a riaditeľ technologickej divízie BASF SE.

„Akvizícia mení pozíciu spoločnosti BASF v oblasti poľnohospodárstva. Posilňuje naše postavenie na trhu v oblasti poľnohospodárskych riešení a vytvára nové príležitosti pre rast,“ dodala Saori Dubourg, členka predstavenstva BASF SE zodpovedná za divíziu Agricultural Solutions. „Tešíme sa na našu spoločnú cestu a srdečne vítame nových kolegov v BASF.“

BASF v októbri 2017 a v apríli 2018 uzavrela dohody o kúpe podnikov a aktív, ktoré ponúkla spoločnosť Bayer v súvislosti s akvizíciou spoločnosti Monsanto, za obstarávaciu cenu 7,6 miliardy eur. Do akvizície vstúpilo asi 4 500 zamestnancov.

Dohody zahŕňajú globálny obchod s glufosinátom amónnym, obchod s osivami vrátane šľachtiteľského materiálu, výskum, šľachtenie a ochranné známky kľúčových riadkových plodín na vybraných trhoch, podniky so zeleninovými osivami, platformu pre výskum a vývoj hybridnej pšenice, širokú škálu produktov na ošetrenie osiva, niektoré herbicídy na báze glyfosátu určené v Európe prevažne na priemyselné použitie, kompletnú platformu pre digitálne poľnohospodárstvo XarvioTM a tiež niektoré projekty v oblasti výskumu neselektívnych herbicídov a nematocídov. Tieto transakcie sú v súčasnosti kompletné okrem uzatvorenia dohody o obchode s osivami zeleniny, ktoré sa očakáva v treťom štvrťroku 2018.

Konkurenčná výhoda aj pre zákazníkov
Podľa Markusa Heldta, prezidenta divízie Agricultural Solutions, budú z akvizície ťažiť aj zákazníci BASF. „Naši zákazníci získajú prístup k ešte väčšiemu množstvu nástrojov na zvýšenie svojej úrody, zlepšenie kvality plodín a ziskovosti. Vďaka komplexným poľnohospodárskym riešeniam od výsadby až po žatvu zvýšime konkurenciu na trhu,“ dodáva. „Po niekoľkých mesiacoch príprav nepretržitého prevodu podnikov a plynulého náboru zamestnancov sme všetci nadšení, že môžeme konečne začať – ako nový tím s našimi rozšírenými obchodnými aktivitami a schopnosťami.“

BASF na zdôraznenie svojej pôsobnosti v poľnohospodárstve premenovala divíziu Crop Protection (Ochrana rastlín) na divíziu Agricultural Solutions (Poľnohospodárske riešenia).

O divízii Agricultural Solutions
So zvyšujúcim sa tempom rastu populácie je svet okolo nás stále viac závislý na našej schopnosti rozvíjať udržateľné poľnohospodárstvo a udržiavať zdravé životné prostredie. V spolupráci s poľnohospodármi, odborníkmi na poľnohospodárstvo a ochranu proti škodcom a ďalšími, je našou úlohou tomuto napomáhať. Preto spoločnosť BASF investuje do výskumu a vývoja a do rozširovania portfólia vrátane osív a šľachtiteľského materiálu, chemickej a biologickej ochrany rastlín, výživy pôdy, zdravia rastlín, ochrany proti škodcom a digitálneho poľnohospodárstva. Spolu s odbornými tímami v laboratóriu, v teréne, v kancelárii a vo výrobe prepájame inovatívne myslenie a činnosti, aby sme vytvorili kvalitné podmienky pre poľnohospodárov, spoločnosť i celú planétu. V roku 2017 realizovala divízia Agricultural Solutions tržby vo výške 5,7 miliardy eur. Ďalšie informácie nájdete na adrese http://www.agriculture.basf.com alebo na sociálnych sieťach BASF.

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 115 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2017 dosiahla BASF obrat takmer 64,5 miliardy eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2017 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a dosiahla obrat vo výške 170 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
BASF dokončila akvizíciu celého radu podnikov a aktív spoločnosti Bayer vrátane obchodov s osivami repky olejnej v Kanade

BASF dokončila akvizíciu celého radu podnikov a aktív spoločnosti Bayer vrátane obchodov s osivami repky olejnej v Kanade

Posledná aktualizácia pondelok, 6. augusta 2018