Global Home
Obchodné správy  |  štvrtok, 30. mája 2019
Médiá

BASF a Paxis spolupracujú na vývoji inovatívnych materiálov pre novú technológiu 3D tlače

  • Fotopolymérne materiály od spoločnosti BASF pre pokročilé výrobné aplikácie spĺňajú podmienky včasného vstupu do vývoja novej technológie WAV™
  • Reaktívny uretánový fotopolymér Ultracur3D ST 45 od spoločnosti BASF spĺňa požiadavky funkčných aplikácií                                                                                                       

Spoločnosť BASF 3D Printing Solutions bude poskytovať inovatívne aditívne výrobné materiály pre novú technológiu WAV™ od spoločnosti Paxis LLC. Tá je aktuálne vo vývoji a je určená na to, aby spĺňala potreby používateľov v oblasti aditívnej výroby, pokročilých, ako aj tradičných výrobných trhov. Proces WAV™ (Wave Applied Voxel) bol vytvorený s dôrazom na koncového používateľa v snahe riešiť problémy so zachyteným objemom v rámci súčasných technológií na báze kvapalných živíc.

„Kombinácia materiálov od spoločnosti BASF a systému spoločnosti Paxis bude znamenať revolúciu v tom, ako sa budú koncové aplikácie navrhovať, vyrábať a integrovať do výroby,“ vyhlásil Arnaud Guedou, obchodný riaditeľ divízie Fotopolymérnych riešení spoločnosti BASF 3D Printing Solutions. „S novou technológiou WAV™ rozširuje spoločnosť Paxis možnosti využitia aditívnej výroby na oveľa širší rozsah, než umožňujú súčasné technológie. A čo viac, zariadenia aj procesy je možné prispôsobiť požiadavkám, ktoré boli v oblasti aditívnej výroby doposiaľ nepredstaviteľné. Inovatívne fotopolymérne materiály BASF sú pre technológiu WAV™ od Paxis dokonalou voľbou.“

Reaktívny uretánový fotopolymér pre náročné aplikácie od spoločnosti BASF s názvom Ultracur3D ST 45 má spĺňať požiadavky funkčných aplikácií z hľadiska vysokej presnosti a mechanickej pevnosti tam, kde súčasné materiály pre 3D tlač často dosahujú hranice svojich možností. Ultracur3D ST 45 možno použiť na výrobu vysoko odolných funkčných dielov pomocou širokej škály zariadení, ako je stereolitografia (SLA), digitálne spracovanie svetla (DLP) či displej z tekutých kryštálov (LCD).

Hlavným zameraním spoločnosti Paxis sú aplikácie komerčných výrobcov v leteckom a automobilovom priemysle, v odvetví lekárstva a zubného lekárstva, ako aj identifikácia potenciálnych vertikálnych trhov v rámci pokročilej výroby, ktoré boli doteraz ignorované z dôvodu obmedzenosti existujúcich technológií.

Komerční výrobcovia budú môcť využívať výhody škálovateľnosti veľkosti a rýchlosti, ktoré boli v súčasných systémoch aditívnej výroby na báze živíc doposiaľ neznáme. Starostlivo vybrané spoločnosti budú počas raných fáz vývoja hardvéru a produktov prizvané k úzkej spolupráci s priemyselnými výrobcami, aby s nimi pracovali na riešeniach ich požiadaviek na aplikáciu. Adaptabilita na konkrétne potreby komerčných výrobcov v spojení so systémom schopným omnoho väčšej škálovateľnosti urýchli aditívnu výrobu nad rámec hromadných úprav podľa želania s cieľom otvoriť nové, dosiaľ nevyužité vertikálne trhy.

„Párovanie inovatívnych materiálov v najranejších fázach vývoja technológie WAV™ je rozhodujúce pre uspokojenie potrieb koncových používateľov – teda komerčných výrobcov,“ vysvetľuje Mike Littrell, generálny riaditeľ, spoluvynálezca technológie WAV™ a zakladateľ spoločnosti Paxis LLC. „Materiál sa príliš často upravuje tak, aby fungoval v rámci možností existujúcich technológií. Prostredníctvom nášho programu včasného prístupu chceme v najranejších fázach vývoja produktov spolupracovať s progresívnymi výrobcami materiálov, ako je spoločnosť BASF, ako aj s komerčnými výrobcami, aby sme posúvali hranice schopností systému a vytvárali budúce vylepšenia hardvéru. Vývoj materiálov pred spustením technológie WAV™ umožní koncovým používateľom rýchlo integrovať túto technológiu do svojich operácií.“

„Spolupráca spoločností BASF a Paxis sprístupní zákazníkom modulárnu technológiu aditívnej výroby, či už vyrábajú veľké množstvá malých súčiastok, malé množstvá veľmi veľkých dielov, alebo čokoľvek medzi tým,“ hovorí Oleksandra Korotchuková, riaditeľka spoločnosti BASF 3D Printing Solutions pre rozvoj obchodu. „Kombinácia materiálov od spoločnosti BASF a technológie WAV™ od spoločnosti Paxis bude znamenať revolúciu v tom, ako sa budú koncové aplikácie navrhovať, vyrábať a integrovať do škálovateľnej výroby.“

O spoločnosti BASF 3D Printing Solutions

Spoločnosť BASF 3D Printing Solutions GmbH so sídlom v nemeckom meste Heidelberg je plne vlastnená dcérska spoločnosť spoločnosti BASF New Business GmbH. Zameriava sa na vytváranie a rozširovanie obchodnej činnosti s materiálmi, systémovými riešeniami, komponentmi a službami pre 3D tlač. Spoločnosť BASF 3DPS je organizovaná do štruktúr podobných startupom s cieľom slúžiť zákazníkom na dynamickom trhu s 3D tlačou. Úzko spolupracuje s celosvetovými výskumnými platformami a aplikačnými technológiami rôznych oddelení spoločnosti BASF, ako aj s poprednými výskumnými ústavmi, univerzitami a priemyselnými partnermi. Potenciálnymi zákazníkmi sú predovšetkým spoločnosti, ktoré chcú používať 3D tlač na priemyselnú výrobu; k typickým odvetviam patrí automobilový priemysel, letectvo a spotrebný tovar.

Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.basf-3dps.com.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, ochranu životného prostredia a sociálnu zodpovednosť. Približne 122 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach takmer na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2018 dosiahla BASF obrat okolo 63 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), a ako American Depositary Receipts tiež v USA (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už viac ako 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2018 mala spoločnosť BASF na Slovensku 195 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 160 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia štvrtok, 30. mája 2019