Global Home
Firemné a finančné správy  |  pondelok, 14. októbra 2019
Médiá

BASF investuje do spoločnosti Quantafuel na podporu chemickej recyklácie zmiešaného plastového odpadu

  • Táto investícia predstavuje pre BASF dôležitý medzník v rámci projektu ChemCyclingTM a ďalší krok smerom k cirkulárnej ekonomike
  • BASF má predkupné právo na chemicky recyklovaný pyrolitický olej a očistené uhľovodíky zo závodu spoločnosti Quantafuel v dánskom meste Skive
  • Plánuje sa spoločný vývoj procesu výroby produktov na báze očistených uhľovodíkov

Ludwigshafen, Nemecko a Oslo, Nórsko, 14. október 2019 – Spoločnosť BASF SE („BASF“) sa chystá investovať 20 miliónov eur do firmy Quantafuel sídliacej v nórskom meste Oslo, ktorá sa špecializuje na pyrolýzu zmiešaného plastového odpadu a čistenie pyrolitického oleja. Investícia sa zrealizuje upísaním nových akcií a poskytnutím konvertibilného úveru. Partneri zamýšľajú spoločnými silami rozvinúť technológiu chemickej recyklácie spoločnosti Quantafuel, ktorá pozostáva z integrovaného procesu pyrolýzy a čistenia. Ich cieľom je optimalizovať výstup tak, aby sa mohol použiť ako východisková surovina pri chemickej výrobe. Quantafuel plánuje v druhom kroku poskytnúť licenciu na spoločne vyvinutú technológiu ďalším stranám.

Vo štvrtom kvartáli 2019 pripravuje Quantafuel v dánskom meste Skive spustenie závodu na pyrolýzu a čistenie s kapacitou približne 16 000 ton ročne. Na základe investičnej dohody bude mať BASF minimálne počas 4 rokov od spustenia výroby v Skive predkupné právo na všetok pyrolitický olej a očistené uhľovodíky pochádzajúce z tohto závodu. Spoločnosť BASF použije tieto sekundárne suroviny v rámci svojho projektu ChemCyclingTM, aby s vybranými zákazníkmi vybudovala trh s chemicky recyklovanými plastmi. V prevádzke spoločnosti BASF v Ludwigshafene sa recyklované suroviny začlenia do výrobného systému Verbund, kde čiastočne nahradia fosílne zdroje. Keď závod spoločnosti Quantafuel v Dánsku dosiahne plnú kapacitu, BASF plánuje poslať vybraným zákazníkom prvé objemy komerčných dodávok produktov CcycledTM, t. j. produktov založených na chemicky recyklovanom plastovom odpade. S cieľom zvyšovať obchodnú ponuku, obe strany ďalej plánujú budovať závody v spoločnom vlastníctve na výrobu očistených uhľovodíkov prostredníctvom chemickej recyklácie.

„Táto investícia podčiarkuje snahy spoločnosti BASF o trvalo udržateľné využívanie zdrojov a vytvorenie modelu cirkulárnej ekonomiky pre plasty,“ povedal Hartwig Michels, prezident divízie Petrochemicals, BASF. „Toto partnerstvo navyše predstavuje prvý krok k vybudovaniu širokej dodávateľskej základne pre produkty Ccycled. Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom pomôcť dosiahnuť stanovené ciele v oblasti trvalej udržateľnosti.“

„Prirodzene, sme poctení, že sa spoločnosť BASF rozhodla investovať finančné aj ľudské zdroje do nášho úsilia stať sa poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti recyklácie širokého spektra zmiešaného plastového odpadu pomocou nášho unikátneho čistiaceho postupu,“ uviedol Kjetil Bøhn, generálny riaditeľ spoločnosti Quantafuel. „Náš dlhoročný strategický partner Vitol S.A, ktorý je najväčšou nezávislou obchodnou spoločnosťou v oblasti energetiky na svete, súhlasil s otvorením našej súčasnej spolupráce, aby sa umožnila aj kooperácia medzi BASF a Quantafuel. Teraz máme potrebný základ na vytvorenie výrobnej kapacity v takom rozsahu, ktorý by mohol významným spôsobom ovplyvniť celosvetový problém v oblasti životného prostredia, akým je odpadový plast.“

Koncom roka 2018 spustila spoločnosť BASF vlastný projekt ChemCycling, s cieľom spracovávať recyklované suroviny získané z plastového odpadu vyprodukovaného v rámci svojho výrobného systému Verbund. Firma BASF spoločne so zákazníkmi z rôznych odvetví už vytvorila prvé prototypy produktov založené na chemicky recyklovanom plastovom odpade – vrátane potravinových obalov, na ktoré sa vzťahujú obzvlášť prísne kvalitatívne a hygienické normy. Príslušný podiel recyklovanej suroviny sa k finálnemu produktu priradí pomocou certifikovaného prístupu založeného na hmotnostnej bilancii.

Aby sa mohol naplno rozvinúť trh s chemicky recyklovanými produktmi, bude potrebné vyriešiť nielen technické problémy, ale aj regulačné otázky. „Z regulačného hľadiska musia orgány v širšej miere zaviesť technologicky otvorenú definíciu recyklácie, aby sa použitie chemických recyklačných postupov mohlo započítavať do recyklačných cieľov,“ vyhlásil Michels. „Navyše, stimuly pre obsah recyklovaného materiálu by sa mali vzťahovať rovnako na všetky druhy recyklácie a potrebujeme tiež, aby sa úplne prijali prístupy založené na hmotnostnej bilancii.“

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, ochranu životného prostredia a sociálnu zodpovednosť. Približne 122 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach takmer na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2018 dosiahla BASF obrat okolo 63 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), a ako American Depositary Receipts tiež v USA (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už viac ako 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2018 mala spoločnosť BASF na Slovensku 195 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 160 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

O spoločnosti Quantafuel

Quantafuel je nórska technologická energetická spoločnosť, ktorej cieľom je ukončiť nehospodárne a neudržateľné narábanie so zdrojmi našej planéty. Spoločnosť Quantafuel, čerpajúca z 50-ročných skúseností v odvetví a viac ako 10 rokov vývoja, premieňa takmer všetky druhy plastového odpadu na palivá a chemikálie šetrné k životnému prostrediu, ktoré nahrádzajú ťažbu novej ropy. Od štvrtého kvartálu tohto roka plánuje spoločnosť Quantafuel v dánskom meste Skive rýchlo vybudovať výrobnú kapacitu na globálnej úrovni, ktorá by dokázala zmysluplne ovplyvniť jeden z najzávažnejších environmentálnych problémov našej doby.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia pondelok, 14. októbra 2019