Global Home
Regionálne správy  |  streda, 20. novembra 2019
Médiá

Nový bezplatný vzdelávací program pre 600 stredoškolákov zo Slovenska

  • Stredoeurópsky vedecký program Chemgeneration už aj na Slovensku
  • Program tvoria bezplatné interaktívne semináre, ktoré vzdelávajú študentov o význame chémie a prírodných vied pri budovaní trvalo udržateľnej budúcnosti
  • Praktické experimenty zamerané na dosiahnutie nulového odpadu
  • Dlhodobý záväzok a partnerstvo medzi Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach a chemickou spoločnosťou BASF
     

Košice, 20. novembra 2019 – Chemická spoločnosť BASF v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach dnes slávnostne predstavili nový vzdelávací program Chemgeneration o trvalo udržateľnom rozvoji. Program je k dispozícii bezplatne počas celého školského roka pre všetkých študentov stredných škôl priamo na pôde FMMR v Košiciach s ročnou kapacitou približne 600 študentov.

 

„Učenec v laboratóriu nie je len odborník, je to dieťa, ktoré pozerá na vedu ako na rozprávku. Vidí vo vede krásu,... mám nesmiernu radosť že krásu vedy nájdu študenti práve na našej fakulte, Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach s podporou spoločnosti BASF“ uviedla pani dekanka fakulty doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

 

Vzdelávací program Chemgeneration je interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu, zapojiť študentov stredných škôl do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť jej úlohe pri budovaní trvalo udržateľnej budúcnosti. Zároveň im poskytuje príležitosť zúčastniť sa na praktických experimentoch a vidieť nekonečné možnosti, ktoré dokáže veda ponúknuť pri riešení drobných každodenných problémov, ako aj najväčších svetových výziev a samotnej záchrane planéty.

 

Spoločnosť BASF v súčasnosti organizuje tento program v 7 krajinách strednej a východnej Európy a to v spolupráci s najvýznamnejšími vedeckými inštitúciami vrátane Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.

 

„Vedu a vzdelávanie na Slovensku podporujeme už osem rokov. V rámci zastrešujúceho projektu Chemgeneration sme v minulosti realizovali obľúbené edukatívne programy Mesto budúcnosti, Reťazová reakcia a Hrdinovia budúcnosti a prostredníctvom nich sme popularizovali chémiu a vedu ako spôsob zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja a zachovania kvalitného životného prostredia budúcim generáciám. Tentokrát sme sa rozhodli zmeniť formát programu a stredným školám dlhodobo poskytnúť stály priestor, kde sa môžu zoznamovať s vedou praktickým spôsobom. Slovensko je v poradí piata krajina strednej Európy, kde sme tento nový vzdelávací program implementovali. Tešíme sa, že vďaka partnerstvu s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej Univerzity v Košiciach prinášame program Chemgeneration na Slovensko a veríme, že oň pedagógovia aj študenti prejavia záujem,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko.

 

Program pozostáva z 90-minútových seminárov, ktorých súčasťou sú prezentácie a experimenty na konkrétnu tému. Tento rok je to Cirkulárna ekonomika – dosiahnutie nulového odpadu. Táto téma je zvolená s konkrétnym cieľom – zvýšiť povedomie študentov o obehovom hospodárstve[1]. Študenti sa prostredníctvom štyroch experimentov naučia, ako funguje chémia v praxi, mimo školských tried a učebníc. Vytvoria si vlastný systém na filtráciu vody, naučia sa recyklovať starý papier, oddeliť zmes kovov a zistia, ako je možné rozložiť plastové materiály v priebehu niekoľkých týždňov. Taktiež budú skúmať, či existujú alternatívy k nadmernému využívaniu prírodných zdrojov planéty. Účasť na programe podnieti ich tvorivosť a vedecké nadanie. Maximálna kapacita tohto seminára je 20 študentov.

 

O vedeckom programe Chemgeneration:

Vedecký program Chemgeneration je interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu na stredných školách (študenti vo veku 14 až 19 rokov). Autorom projektu je chemická spoločnosť BASF, ktorá po prvýkrát na Slovensku spúšťa tento interaktívny program v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Program sa koná vo vybraných dňoch počas celého školského roka v priestoroch FMMR na ulici  Park Komenského č. 19, miestnosť č. 135, 1. poschodie.

Tohtoročná téma je zameraná na obehové hospodárstvo, s ktorým sú spojené štyri chemické pokusy. Seminár trvá 90 minút, maximálna kapacita laboratória je 20 miest a účasť na seminári je bezplatná. Študenti dostanú všetky potrebné pomôcky a budú sa im venovať vyškolení odborníci. Pedagógovia môžu prihlásiť svoje triedy prostredníctvom webovej stránky projektu chemgeneration.com.
 

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, ochranu životného prostredia a sociálnu zodpovednosť. Približne 122 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach takmer na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2018 dosiahla BASF obrat okolo 63 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), a ako American Depositary Receipts tiež v USA (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.
 

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už viac ako 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2018 mala spoločnosť BASF na Slovensku 195 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 160 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.
 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (FMMR TUKE)

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (pôvodne Hutnícka fakulta) je súčasťou Technickej univerzity v Košiciach už 67 rokov. Široké spektrum vedecko-výskumnej činnosti ako aj ponuka študijných odborov a programov orientovaných na tri nosné oblasti: materiály, metalurgiu a recykláciu boli v roku 2017 zakomponované aj do zmeny názvu fakulty.

Fakulta si plne uvedomuje, že kvalita vzdelávania a príprava absolventov pre potreby praxe sa nezaobíde bez spolupráce priemyselnými partnermi. Preto podporu spoločnosti BASF v podobe vzdelávacieho projektu Chemgeneration vítame. Veríme, že týmto partnerstvom otvárame dvere študentom stredných škôl a ponúkame im možnosť overiť si teoretické vedomosti z prírodovedných predmetov cestou experimentov, čo súbežne s našimi dlhoročnými aktivitami a projektmi napomôže k zvýšeniu ich záujmu o chémiu. Sme presvedčení, že nielen tento projekt, ale aj perspektívna spolupráca so spoločnosťou BASF bude veľkým a pozitívnym krokom k zviditeľneniu kvalitného štúdia na našej fakulte, keďže práve absolventi technických odborov sú kľúčoví pre udržanie konkurencieschopnosti nielen na slovenskom, ale aj na zahraničnom trhu práce. Bližšie informácie o Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie sú dostupné na stránke fmmr.tuke.sk.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia streda, 20. novembra 2019