Firemné a finančné správy  |  sobota, 21. decembra 2019
Slovensko
Médiá

Fondy Lone Star nadobudnú divíziu Construction Chemicals spoločnosti BASF

Dnes, BASF a pobočka súkromnej investičnej firmy Lone Star s celosvetovou pôsobnosťou, podpísali kúpnu zmluvu o akvizícii obchodnej divízie BASF Construction Chemicals. Kúpna cena na bezhotovostnom a bezdlhovom základe je 3,17 miliárd eur. Ukončenie transakcie sa očakáva v treťom kvartáli roku 2020, podliehajúc súhlasu príslušných orgánov hospodárskej súťaže.

„Naším cieľom bolo nájsť nový domov pre našu obchodnú divíziu Construction Chemicals, kde môže plne využiť svoj potenciál,“ povedala Saori Dubourg, členka predstavenstva BASF SE zodpovedná za divíziu Construction Chemicals. „Pod záštitou spoločnosti Lone Star sa tím Construction Chemicals môže sústrediť na svoj rast s prístupom špecifickým pre daný priemysel.”

„BASF divízia Construction Chemicals výborne zapadá do nášho portfólia a dopĺňa naše investície v oblasti stavebných materiálov,” povedal Donald Quintin, prezident Európy v spoločnosti Lone Star. „Vysoko si ceníme celým odvetvím uznávané znalosti a kompetencie BASF odborníkov z divízie Construction Chemicals, podporované silnými výsledkami v oblasti inovatívnych výrobkov a presvedčivým výskumným a vývojovým programom. Tešíme sa, že spoločne budeme pokračovať v podnikateľskom prístupe zameranom na rast.“

BASF divízia Construction Chemicals prevádzkuje s viac ako 7 000 zamestnancami výrobné a obchodné pobočky vo viac než 60 krajinách a v roku 2018 dosiahla obrat približne vo výške 2,5 miliardy eur.

Podpísanie zmluvy má okamžitý vplyv na vykazovanie skupiny BASF: spätne, od 1. januára 2019, už nebudú tržby a zisky divízie Construction Chemicals súčasťou tržieb, zisku pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) a zisku z prevádzkovej činnosti (EBIT) pred započítaním špeciálnych položiek skupiny BASF. Údaje za predchádzajúci rok sa zodpovedajúcim spôsobom upravia (prepočítané tržby skupiny BASF za rok 2018: 60,2 miliárd eur; upravený ukazovateľ EBITDA: 8,970 miliárd eur; EBIT pred započítaním špeciálnych položiek: 6,281 miliárd eur). Až do ukončenia akvizície bude zisk vykazovaný vo výnosoch po zdanení skupiny BASF ako samostatná položka (“Príjem po zdanení z ukončených činností”).

O spoločnosti Lone Star

Lone Star je súkromná investičná spoločnosť, ktorá celosvetovo investuje do nehnuteľností, kapitálových, úverových a iných finančných aktív. Od založenia prvého fondu v roku 1995, spoločnosť Lone Star pripravila 20 súkromných investičných fondov s celkovými kapitálovými záväzkami v hodnote približne 85 miliárd amerických dolárov. Ako vedúci súkromný kapitálový investor v oblasti stavebných materiálov a súvisiacich odvetví, Lone Star má rozsiahle medzinárodné skúsenosti v tomto sektore so silným portfóliom investícií v Európe aj Severnej Amerike. Viac informácií o spoločnosti Lone Star nájdete na www.lonestarfunds.com.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, ochranu životného prostredia a sociálnu zodpovednosť. Približne 122 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach takmer na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2018 dosiahla BASF obrat okolo 63 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), a ako American Depositary Receipts tiež v USA (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz predstavenstva spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej a Českej republike
Posledná aktualizácia sobota, 21. decembra 2019