Global Home
Obchodné správy  |  utorok, 25. februára 2020
Médiá

Digitálna platforma xarvio™ predstavuje nové vlastnosti produktu FIELD MANAGER pre rok 2020

  • Nové prvky súvisiace so živinami a manažmentom ochranných zón
  • Produkt xarvio™ FIELD MANAGER už používa viac ako 17 000 poľnohospodárov na celom svete na viac ako dvoch miliónoch hektároch obhospodarovanej pôdy
  • Vyššia návratnosť investície a udržateľnejšie poľnohospodárstvo


Produkt digitálneho poľnohospodárstva xarvio™ FIELD MANAGER od spoločnosti BASF zaznamenal silný rok 2019, počas ktorého pomohol viac ako 17 000 poľnohospodárom na viac než 2 miliónoch hektároch polí. Na základe rozsiahlej spätnej väzby zákazníkov aplikácia teraz predstavuje nové vlastnosti pre rok 2020. Patrí sem manažment živín pre špecifické zóny poľa vrátane ich načasovania a dávkovania, mapa aplikácie s automaticky integrovanými ochrannými zónami a bezdrôtové napojenie na stroje. Okrem toho xarvio™ FIELD MANAGER ponúka aj funkcie, ktoré poľnohospodárom a ich poradcom umožňujú lepšie spolupracovať priamo v programe. Všetky nové vlastnosti sú pre poľnohospodárov na celom svete dostupné prostredníctvom mobilných zariadení. Na Slovensku budú k dispozícii od roku 2021.

Nové vlastnosti produktu dopĺňajú už tak rozsiahlu škálu služieb, medzi ktoré patrí i poskytovanie informácií o špecifických zónach v reálnom čase, ako napríklad detailné štádium rastu plodín a mobilné upozornenie na mieru rizika chorôb a napadnutie škodcom na konkrétnom poli, ktoré sa vyhodnocuje na základe rizikových modelov trhu testovaných 25 rokov.

V roku 2019 pomohol produkt xarvio FIELD MANAGER poľnohospodárom dosiahnuť na poliach vyššie návratnosti investícií. Napríklad v sezóne 2017/2018 dosiahli európski farmári, ktorí chránili svoje polia proti chorobám na základe odporúčania programu, v priemere o 32 eur na hektár viac ako poľnohospodári využívajúci štandardný režim ochrany s tromi aplikáciami fungicídov. „Bolo úžasné vidieť, koľko poľnohospodárov v uplynulom roku začalo využívať digitálne poľnohospodárstvo a výsledky ich presvedčili hneď po prvej sezóne. Keď vidíme, že náš program zákazníkom účinne zvyšuje zisky a šetrí čas, povzbudzuje nás to v ďalšom vývoji digitálnych optimalizačných algoritmov pre produkciu plodín,“ vysvetľuje Joseph Allendorf, produktový manažér pre xarvio FIELD MANAGER.

Andree-Georg Girg, globálny vedúci komerčných operácií digitálneho poľnohospodárstva spoločnosti BASF dodáva: „Spoločne s rastúcim počtom produktov a služieb produktu xarvio si kladieme za cieľ ešte viac v roku 2020 transformovať oblasť digitálneho poľnohospodárstva a naďalej pomáhať farmárom dosahovať vyššiu ziskovosť a väčšiu udržateľnosť poľnohospodárskeho prostredia.“

Tento rok uvedie BASF na trh svoj najnovší produkt xarvio HEALTHY FIELDS – najprv ho predstaví v Nemecku a následne i v ďalších krajinách. Zákazníci v tomto programe získajú plne funkčný nástroj pre manažment chorôb v špecifických zónach poľa a záruku pestovania zdravých plodín. „Skúsený zmluvný dodávateľ bude realizovať stratégiu ochrany plodín, ktorú navrhne program xarvio FIELD MANAGER. Poľnohospodár je tak zbavený komplexných úkonov a môže transparentne sledovať každý krok. Ak bude na konci sezóny poškodenie listov v súvislosti s chorobou rozsiahlejšie než bolo vopred dohodnuté, poľnohospodár obdrží kompenzáciu,“ uviedol Girg.

Prehľad najnovších prvkov xarvio FIELD MANAGER pre každú krajinu nájdete na https://www.xarvio.com/global/en/FIELD-MANAGER.html

O xarvio™ Digital Farming Solutions

xarvio stojí v čele digitálnej transformácie poľnohospodárskej optimalizácie produkcie plodín. xarvio ponúka digitálne produkty vychádzajúce z vedúcej globálnej platformy modelu poľnohospodárskych plodín, ktorý poskytuje nezávislé agronomické poradenstvo pre špecifické zóny poľa, čo poľnohospodárom umožňuje produkovať plodiny efektívnejšie a udržateľnejšie. Produkty xarvio SCOUTING, FIELD MANAGER a HEALTHY FIELDS používajú poľnohospodári vo viac ako 100 krajinách sveta.

O divízii BASF Agricultural Solutions

S rapídne rastúcou populáciou sa svet stáva závislejším na našej schopnosti rozvíjať a udržovať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a zdravé životné prostredie. Našou úlohou je spoločne to dosiahnuť vďaka spolupráci s poľnohospodármi, odborníkmi v poľnohospodárstve, expertmi na ochranu proti škodcom a ďalšími zainteresovanými stranami. Práve preto investujeme do výskumu a vývoja a širokého portfólia, vrátane osív a šľachtiteľského materiálu, chemickej a biologickej ochrany plodín, hospodárenia s pôdou, zdravia rastlín, ochrany proti škodcom a digitálneho poľnohospodárstva. Vďaka odborníkom v laboratóriách, teréne, kanceláriách i výrobe môžeme spájať inovatívne zmýšľanie s pragmatickými krokmi a vytvárať nápady, ktoré v skutočnom svete naozaj fungujú – pre poľnohospodárov, spoločnosť aj planétu. V roku 2018 tvoril predajný obrat divízie BASF Agricultural Solutions 6,2 miliardy eur. Viac informácii môžete nájsť na stránkach www.agriculture.basf.com alebo prostredníctvom našich kanálov na sociálnych sieťach.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, ochranu životného prostredia a sociálnu zodpovednosť. Približne 122 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach takmer na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2018 dosiahla BASF obrat okolo 63 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), a ako American Depositary Receipts tiež v USA (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už viac ako 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2018 mala spoločnosť BASF na Slovensku 195 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 160 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia utorok, 25. februára 2020