Global Home
Firemné a finančné správy  |  streda, 4. marca 2020
Médiá

Nové zameranie spoločnosti BASF posilní program inovácií v oblasti poľnohospodárstva o 25 %

  • Bohatý program inovácií v oblasti poľnohospodárstva s predpokladaným najvyšším predajným potenciálom na úrovni viac ako 7,5 miliardy eur
  • Inovatívne riešenia na zaistenie rovnováhy medzi produktivitou poľnohospodárstva, ochranou životného prostredia a potrebami spoločnosti
  • Väčšie zameranie na výskum a vývoj s cieľom podporiť stratégiu spoločnosti BASF v oblasti poľnohospodárstva

Spoločnosť BASF oznámila zvýšenie predpokladaného maximálneho predajného potenciálu svojho programu inovácií v oblasti riešení pre poľnohospodárstvo na viac ako 7,5 miliardy eur. Do roku 2029 spoločnosť odštartuje viac než 30 projektov v oblastiach ako sú nové osivá a odrody, chemická a biologická ochrana plodín, digitálne produkty a nové prípravky, ktoré rozšíria aktuálnu ponuku. Spoločnosť BASF v súlade so svojou stratégiou v oblasti poľnohospodárstva zvyšuje zameranie na prepojené riešenia pre poľnohospodárov, ktoré zabezpečia rovnováhu medzi poľnohospodárskou produktivitou, ochranou životného prostredia a spoločenskými potrebami. Stavať bude na vysokej miere investícií, ktoré v ostatných rokoch smerovala do výskumu a vývoja poľnohospodárskych riešení, s plánovanými výdavkami na rok 2020 približne na úrovni predchádzajúceho roka. Spoločnosť BASF len v roku 2019 vynaložila 879 miliónov eur na výskum a vývoj v rámci divízie Poľnohospodárske riešenia, čo predstavuje približne 11 % predaja v tomto segmente.

„Poľnohospodárstvo je pre náš život také zásadné, že má významný vplyv na každého jednotlivca. Preto musíme riešiť environmentálne, klimatické aj spoločenské výzvy, ktoré sú každým dňom naliehavejšie. V spoločnosti BASF sme otvorení všetkým skvelým a novým nápadom, ktoré nám pomôžu podporiť udržateľné inovácie v oblasti poľnohospodárstva a vytvárať hodnotu pre spoločnosť. Naším cieľom je nachádzať praktické riešenia, ktoré umožnia pestovanie plodín s vyššími výnosmi a väčšou odolnosťou voči stresu, znížia uhlíkovú stopu poľnohospodárstva a zároveň zvýšia biodiverzitu,“ uviedol Vincent Gros, riaditeľ divízie Poľnohospodárske riešenia spoločnosti BASF. „Máme vynikajúci program inovácií a neustále investujeme do identifikácie a vývoja produktov a riešení, ktoré sú prospešné pre poľnohospodárov aj životné prostredie.“

Väčšie zameranie na výskumno-vývojové projekty

Vedúce postavenie spoločnosti BASF v oblasti udržateľného poľnohospodárstva vychádza z aktívneho riadenia portfólia výskumu a vývoja a kritérií udržateľnosti, ktoré sú v plnej miere integrované do celého procesu. „Naša nová stratégia v oblasti inovácií kladie ešte väčší dôraz na konkrétne systémy poľnohospodárskych plodín. Aplikujeme všetky dostupné vedecké technológie na vývoj udržateľných riešení, ktoré budú spĺňať dlhodobé hospodárske, ekologické a spoločenské potreby,“ uviedol Peter Eckes, riaditeľ divízie výskumu BASF v oblasti biologických vied.

Zníženie uhlíkovej stopy vďaka výnosnejším plodinám odolným voči stresu

V snahe úspešne čeliť súčasným výzvam poľnohospodárov sa program inovácií spoločnosti BASF zameriava na nové technológie a riešenia pre strategické zákaznícke segmenty a štyri systémy plodín:

·       sója, kukurica, bavlna

·       pšenica, repka (repka olejná), slnečnica

·       ryža

·       ovocie a zelenina.

Jasný príklad inovačnej sily spoločnosti BASF v oblasti výskumu a vývoja vidno v jej presvedčivých projektoch inovačného programu v oblasti systému plodín, kam patrí pšenica, repka (repka olejná), slnečnica – čím sa zameriava na trh v hodnote približne 12 miliárd eur. Na tomto trhu vyvíja inovatívne riešenia pre poľnohospodárstvo odolné voči zmenám klímy s vyššími výnosmi, ako aj plodiny odolné voči suchu, ktoré vyžadujú menej zdrojov, ako je voda či produkty na ochranu rastlín. Poľnohospodárom umožňujú udržateľne zvyšovať výnosy a súčasne znižovať potrebu obrábania pôdy, vďaka čomu sa minimalizuje erózia pôdy aj emisie skleníkových plynov. Ako príklady môžeme uviesť:

·      Osivá a odrody: technológie InVigor® na ochranu pred praskaním šešúľ a zvýšenie odolnosti voči nádorovitosti kapustovitých rastlín pre repku od spoločnosti BASF pomôžu ochrániť výnosový potenciál pred výskytom nádorovitosti kapustovitých rastlín a prinesú pestovateľom vyššiu flexibilitu pri zbere. Okrem toho spoločnosť pre túto sezónu práve uviedla na trh repku „300 series“ InVigor, ktorá obsahuje tri nové hybridy; pestovateľom ponúka zlepšenie v oblasti úrody, ochranu pred praskaním šešúľ alebo odolnosť voči nádorovitým ochoreniam kapustovitých rastlín. Spoločnosť BASF je zároveň lídrom v odvetví vďaka zavedeniu odporúčaní pre cieľovú populáciu rastlín s názvom InVigor RATE s podporou inovatívneho výsevu, čím chce u semena tejto repky dosiahnuť ďalšiu optimalizáciu výkonnosti.

V polovici tohto desaťročia spoločnosť BASF uvedie na trh repku LibertyLink®, ktorá sa môže pestovať aj v náročnejších podmienkach. Poskytne tak nové možnosti rotácie pestovateľom pšenice v suchších oblastiach Severnej Ameriky, kde sa z bežnej repky v dôsledku stresu zo sucha a horúčav, stala menej životaschopná plodina.

Narastajúci celosvetový dopyt po pšenici si vyžaduje značné investície do inovácií. Spoločnosť BASF stojí na čele vývoja osív hybridnej pšenice, ktoré by mali prísť na trh niekedy v polovici tohto desaťročia. Hybridná pšenica od spoločnosti BASF prinesie transformačnú zmenu spôsobu výroby pšenice a poľnohospodárom v Severnej Amerike a Európe poskytne osivo na optimalizáciu úrod, stabilizáciu výroby a zvýšenie kvality zrna. Koncepcia hybridnej pšenice okrem toho poskytne nové príležitosti aj šľachtiteľom; budú mať možnosť upravovať a vylepšovať vlastnosti rastlín tak, aby čo najviac prispeli k riešeniu environmentálnych problémov budúcnosti.

·      Herbicídy: Aby mali poľnohospodári na celom svete naďalej prístup k efektívnemu riešeniu problémov s burinami, spoločnosť BASF vyvinula dve nové herbicídne účinné látky s názvom Luximo® a Tirexor®. Obe poskytnú pestovateľom pšenice od roku 2020 nové možnosti riešenia problému s ťažko kontrolovateľnými trávami a širokolistými burinami. Spoločnosť BASF okrem toho pracuje na ďalšom spôsobe riešenia problému s burinami odolnými voči herbicídom, ako aj na pestovateľských postupoch, ktoré znižujú uhlíkovú stopu, ako je napríklad bezorbové poľnohospodárstvo.

·      Fungicídy: Spoločnosť BASF nedávno uviedla na trh Revysol®, novú účinnú fungicídnu látku, ktorá spĺňa najvyššie regulačné normy a ponúka vynikajúci biologický účinok voči celej škále ťažko kontrolovateľných patogénov. Okrem toho je k dispozícii nová fungicídna účinná látka Pavecto®, vyvinutá v spolupráci so spoločnosťou Sumitomo Chemical, ktorá poskytne pestovateľom jedinečný nástroj na riadenie odolnosti plodín. Spoločnosť BASF klasifikovala produkty na báze látok Pavecto a Revysol ako tzv. „akceleračné“ produkty, pretože významne prispievajú k udržateľnosti v hodnotovom reťazci. Divízia Poľnohospodárske riešenia spoločnosti BASF aktívne riadi svoje portfólio smerom k udržateľným riešeniam, ktoré majú významne prispieť k dosiahnutiu predajného cieľa skupiny BASF do roku 2025, ktorý by v prípade udržateľných „Accelerator“ produktov mal dosiahnuť hodnotu 22 miliárd eur.

·      Insekticídy: V záujme rozširovania svojho portfólia s insekticídmi a s cieľom ponúknuť ďalšie riešenia vyvinula spoločnosť BASF spolu so spoločnosťou Mitsui Chemicals Agro, Inc. novú účinnú látku Broflanilide. Na trh bude uvedená od roku 2020 a pomôže poľnohospodárom chrániť špeciálne a poľné plodiny pred škodlivým hmyzom, ako je napríklad pásavka zemiaková. Aplikácie na ošetrenie osiva s účinnou látkou Broflanilide sa budú predávať pod obchodnou značkou Teraxxa™ a budú zamerané na ťažko zvládnuteľné drôtovce v obilninách. Spolu s insekticídom Inscalis®, ktorý bol uvedený na trh iba nedávno, je Broflanilide súčasťou novej vlny inovácií v oblasti insekticídov, ktoré spoločnosť uvedie na trh v priebehu tohto desaťročia.

Spoločnosť BASF okrem toho vyvíja komplexné portfóliá inovácií naprieč celými systémami pestovania plodín aj pre ďalšie strategické plodiny. Patrí sem osem účinných látok, ako aj jedinečné odrody a vysoko odolné semená v sóji, repke, bavlne a zelenine.

Digitalizácia podporuje moderné poľnohospodárstvo

Pestovatelia využívajúci digitálne produkty od spoločnosti BASF, ktoré sa predávajú pod značkou xarvio® Digital Farming Solutions, môžu dosiahnuť vyššie výnosy s menším množstvom prírodných zdrojov a prostriedkov na pestovanie. V rámci najnovšieho obchodného modelu spoločnosti BASF s názvom xarvio® HEALTHY FIELDS, ktorý je založený na digitálnych výsledkoch, môžu poľnohospodári využívať výhody transparentnej služby ochrany plodín špecifickej pre konkrétne pole a sezónu, nižšej pracovnej záťaže vďaka externým dodávateľom poprašovacích služieb, monitorovania v reálnom čase ako aj záruky výnosov na svojich poliach. Digitálne produkty xarvio® umožňujú presnejšiu aplikáciu produktov na ochranu plodín, riadenie živín, automatizované ochranné zóny a monitorovanie biodiverzity. V súčasnosti pomáhajú viac ako 2,5 miliónom poľnohospodárom vo viac než 120 krajinách sveta znižovať environmentálnu záťaž pestovania plodín a zlepšovať produkciu potravín vo svete.

Potenciál programu inovácií spoločnosti BASF sa však netýka iba poľnohospodárskych statkov: prostredníctvom programu udržateľnosti bavlny s názvom e3® Sustainability Cotton Program spoločnosť pomáha pestovateľom v Spojených štátoch amerických uspokojovať dopyt koncových spotrebiteľov po sledovateľnejších a udržateľnejších dodávateľských reťazcoch v oblasti módneho priemyslu. Spolupráca s partnermi v rámci hodnotového reťazca umožňuje sledovať bavlnu e3® – konkrétne bavlnu vypestovanú z osiva BASF produktov Fibermax®Stoneville® – od pestovateľa až po obchodníka a ukazuje koncovým spotrebiteľom, že ich odevy boli vyrobené prístupom „fair trade“ a spôsobom ohľaduplným k životnému prostrediu. BASF je jediná spoločnosť, ktorá poskytuje takúto mieru sledovateľnosti produktov. Uvedený program zvýšil dopyt po vláknach, ktoré spĺňajú normy e3®, v dôsledku čoho sa pestovateľom zvýšila trhová cena.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programe inovácií spoločnosti BASF v oblasti poľnohospodárstva, navštívte našu webovú stránku Inovácií.

O divízii BASF Agricultural Solutions

S rapídne rastúcou populáciou sa svet stáva závislejším na našej schopnosti rozvíjať a udržovať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a zdravé životné prostredie. Našou úlohou je spoločne to dosiahnuť vďaka spolupráci s poľnohospodármi, odborníkmi v poľnohospodárstve, expertmi na ochranu proti škodcom a ďalšími zainteresovanými stranami. Práve preto investujeme do výskumu a vývoja a širokého portfólia, vrátane osív a šľachtiteľského materiálu, chemickej a biologickej ochrany plodín, hospodárenia s pôdou, zdravia rastlín, ochrany proti škodcom a digitálneho poľnohospodárstva. Vďaka odborníkom v laboratóriách, teréne, kanceláriách i výrobe môžeme spájať inovatívne zmýšľanie s pragmatickými krokmi a vytvárať nápady, ktoré v skutočnom svete naozaj fungujú – pre poľnohospodárov, spoločnosť aj planétu. V roku 2019 tvoril predajný obrat divízie BASF Agricultural Solutions 7,8 miliardy eur. Viac informácii môžete nájsť na stránkach www.agriculture.basf.com alebo prostredníctvom našich kanálov na sociálnych sieťach.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 117 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2019 dosiahla BASF obrat 59 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2019 mala spoločnosť BASF na Slovensku 180 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 130 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

 

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia streda, 4. marca 2020