Global Home
Firemné a finančné správy  |  utorok, 18. augusta 2020
Médiá

BASF určí uhlíkovú stopu pre každý zo svojich 45 000 produktov

  • BASF ako prvá chemická spoločnosť poskytne transparentné emisné údaje pre celé svoje produktové portfólio
  • BASF investuje 60 % rozpočtu na výskum a vývoj do inovatívnych a ekologicky šetrných riešení, ktoré nachádzajú odbytiská aj na Slovensku

Bratislava – 18. augusta 2020 – BASF ako prvá chemická spoločnosť na svete sprístupní údaje o uhlíkovej stope všetkých svojich produktov od úplného počiatku výrobného procesu až do momentu, kedy sa výrobok dostáva do rúk zákazníka.

„Udržateľnosť a digitalizácia tvoria základné stavebné kamene našej firemnej stratégie. Presné a transparentné určenie uhlíkovej stopy je prínosné pre našich zákazníkov, ktorí sa stále intenzívnejšie zaoberajú otázkou ochrany klímy. Predstavuje totiž efektívny nástroj pre znižovanie emisií v rámci celého hodnotového reťazca,“ vysvetľuje Filip Dvořák, Country Manager spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

Spoločnosť BASF začala s určovaním uhlíkovej stopy svojich produktov už v roku 2007 a vďaka vlastnému digitálnemu riešeniu je schopná tieto hodnoty vypočítať pre každý zo svojich približne 45 000 produktov. BASF sprístupní tieto údaje počas nasledujúcich mesiacov vo vybraných segmentoch. Do konca roka 2021 potom dáta zverejní pre svoje celé produktové portfólio.

Tento krok je ďalším z mnohých opatrení, ktorými BASF napĺňa cieľ udržať rast produkcie až do roku 2030 s konštantným celkovým objemom emisií a zároveň obhájiť svoju pozíciu technologického lídra. Značný úspech v oblasti udržateľnosti dosiahla BASF už v rozmedzí rokov 1990 a 2018, kedy stlačila vlastné emisie skleníkových plynov v absolútnom množstve o 50 % a špecifické emisie dokonca o 75 %.

V ostatných rokoch BASF zavádza technológie umožňujúce prechod na cirkulárnu ekonomiku. Okrem iného ide o metódu pridávania obnoviteľných zdrojov do súčasných výrobných postupov alebo chemickú recykláciu plastov. „Oba tieto projekty kombinujú ekonomický, spoločenský a environmentálny prínos a našli už uplatnenie na trhu. Naše produkty z recyklátu či biomasy majú pritom vlastnosti úplne porovnateľné s výrobkami z fosílnych surovín,“ doplňuje Filip Dvořák.

Význam, ktorý pre BASF majú udržateľné riešenia so silným inovatívnym elementom, odrážajú investície skupiny. „V súčasnosti máme viac než 14 000 produktov tohto typu. Ich hodnota dosahuje v obrate cez 15,5 miliárd eur. Našou snahou je túto hodnotu neustále navyšovať, preto sme pre tento progresívny segment vyčlenili 60 % rozpočtu na výskum a vývoj. Tieto riešenia sa taktiež podieľajú na domácom trhu, napr. na digitalizácii poľnohospodárstva, slovenským zákazníkom dodávame štvorcestné katalyzátory či špeciálne materiály znižujúce hmotnosť, a tým i spotrebu automobilu,“ uzatvára Filip Dvořák.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 117 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2019 dosiahla BASF obrat 59 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2019 mala spoločnosť BASF na Slovensku 180 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 130 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk. 

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike