Regionálne správy
Slovensko
Médiá

BASF predstavuje inovácie pre udržateľné poľnohospodárstvo

  • Spoločnosť BASF Slovensko uvedie na jar 2021 inovatívnu účinnú látku Revysol® v podobe nových fungicídnych riešení Revycare® + Flexity®   Pack a Osiris® Duo Pack určených pre ošetrenie obilnín

Bratislava, Slovensko – 11. novembra 2020 – V súčasnosti poľnohospodári čelia mnohým výzvam. Narastajúci tlak legislatívnych obmedzení zmenšuje dostupnosť účinných látok, ktoré sú použiteľné pre chemickú ochranu rastlín. Podľa odhadov po roku 2022 zostane na európskom trhu k dispozícii len 13 % aktuálne registrovaných a komerčne používaných účinných látok.

Preto spoločnosť BASF predstavuje svoj plán inovácií pre slovenský trh so zameraním na pestovanie obilnín. V súlade s firemnou stratégiou sa divízia Poľnohospodárske riešenia stále viac zameriava na portfólio, ktoré poľnohospodárom umožňuje dosiahnuť rovnováhu medzi poľnohospodárskou produktivitou, ochranou životného prostredia a nárokmi spotrebiteľov.

„Aby sme do roku 2050 nasýtili populáciu 9,7 miliárd ľudí, musíme podľa odhadov zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva o 50 %. Súčasne však poľnohospodárstvo čelí výzvam, ako sú zmena klímy, obmedzené množstvo ornej pôdy a neustále sa meniace spoločenské požiadavky,“ uvádza František Kocka, vedúci predaja divízie Poľnohospodárske riešenia v BASF Slovensko spol. s r.o.

Rastliny s vyšším výnosom, lepšou odolnosťou voči stresu a nižšou uhlíkovou stopou

Jedným z príkladov inovatívneho potenciálu BASF sú plánované riešenia pre obilniny, vďaka ktorým majú plodiny preukázateľne vyššie výnosy i lepšiu odolnosť voči teplu a suchu, vyžadujú menej vody či prípravkov na ochranu rastlín a celkovo prispievajú k bohatšej úrode pri plnom zachovaní princípov udržateľnosti a šetrnosti.

BASF na začiatku roka 2021 uvedie na slovenský trh svoju novú účinnú látku Revysol® (chemický názov mefentrifluconazole). Revysol®, prvý izopropanolový azol registrovaný pre použitie v pšenici a jačmeni, je zároveň tiež prvý z tejto skupiny azolov, ktorý bol uvedený na trh. Poľnohospodárom umožňuje znižovať aplikačné dávky a šetriť zdroje, pričom vykazuje vynikajúcu biologickú účinnosť proti patogénom. Vďaka riešeniam na báze účinnej látky Revysol® poľnohospodári tiež získavajú väčšiu nezávislosť od nepriaznivých podmienok, ako sú dážď, nízke teploty alebo extrémne slnečné žiarenie. Fungicídy na báze účinnej látky Revysol®, Osiris® Duo Pack a Revycare® + Flexity®   Pack, boli registrované pre použitie na Slovensku od nasledujúcej jari.

„Pre poľnohospodársky sektor je to skvelá správa. Zavedenie prípravkov s účinnou látkou Revysol® prichádza v kritickej dobe, kedy poľnohospodári čelia stále náročnejším výzvam a prípravky sú podrobované neustále prísnejším kritériám. Preto túto novinku nazývame revylúciou,“ uvádza František Kocka. „Naše revylučné riešenia – Osiris® Duo Pack a Revycare® + Flexity®   Pack – vykazujú skvelé výsledky v oblasti kuratívneho účinku proti chorobám i dlhodobej prevencie. V porovnaní s konvenčnými azolmi teda prinášajú vyššiu úroveň účinnosti proti chorobám,“ dodáva František Kocka.

O divízii BASF Poľnohospodárske riešenia

S rapídne rastúcou populáciou sa svet stáva stále závislejším na našej schopnosti rozvíjať a udržiavať udržateľné poľnohospodárstvo a zdravé životné prostredie. Spoločne s poľnohospodármi, poľnohospodárskymi odborníkmi, expertmi na ochranu proti škodcom a ďalšími zainteresovanými stranami to pomáhame dosiahnuť. Práve preto investujeme do robustnej siete výskumu a vývoja a širokého portfólia, vrátane osív a šľachtiteľského materiálu, chemickej a biologickej ochrany plodín, hospodárenia s pôdou, zdravia rastlín, ochrany proti škodcom a digitálneho poľnohospodárstva. Vďaka odborníkom v laboratóriách, teréne, kanceláriách i výrobe môžeme spájať inovatívne zmýšľanie s pragmatickými krokmi a vytvárať myšlienky, ktoré v skutočnom svete naozaj fungujú – pre poľnohospodárov, spoločnosť i planétu. V roku 2019 tvoril obrat predaja tejto divízie 7,8 miliardy eur. Viac informácií môžete nájsť na stránkach www.agriculture.basf.com alebo prostredníctvom našich kanálov na sociálnych sieťach.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 117 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2019 dosiahla BASF obrat 59 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2019 mala spoločnosť BASF na Slovensku 180 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 130 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk. 

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej a Českej republike
Developing a new fungicide

Vývoj nového fungicídu

BASF uvedie na slovenský trh inovatívnu účinnú látku Revysol® 

Účinnok inovácie Revysol® priamo na obilí

Posledná aktualizácia Streda, 11. novembra 2020