Global Home
Regionálne správy  |  streda, 11. novembra 2020
Médiá

BASF predstavuje inovácie pre udržateľné poľnohospodárstvo

  • Spoločnosť BASF Slovensko uvedie na jar 2021 inovatívnu účinnú látku Revysol® v podobe nových fungicídnych riešení Revycare® + Flexity®   Pack a Osiris® Duo Pack určených pre ošetrenie obilnín

Bratislava, Slovensko – 11. novembra 2020 – V súčasnosti poľnohospodári čelia mnohým výzvam. Narastajúci tlak legislatívnych obmedzení zmenšuje dostupnosť účinných látok, ktoré sú použiteľné pre chemickú ochranu rastlín. Podľa odhadov po roku 2022 zostane na európskom trhu k dispozícii len 13 % aktuálne registrovaných a komerčne používaných účinných látok.

Preto spoločnosť BASF predstavuje svoj plán inovácií pre slovenský trh so zameraním na pestovanie obilnín. V súlade s firemnou stratégiou sa divízia Poľnohospodárske riešenia stále viac zameriava na portfólio, ktoré poľnohospodárom umožňuje dosiahnuť rovnováhu medzi poľnohospodárskou produktivitou, ochranou životného prostredia a nárokmi spotrebiteľov.

„Aby sme do roku 2050 nasýtili populáciu 9,7 miliárd ľudí, musíme podľa odhadov zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva o 50 %. Súčasne však poľnohospodárstvo čelí výzvam, ako sú zmena klímy, obmedzené množstvo ornej pôdy a neustále sa meniace spoločenské požiadavky,“ uvádza František Kocka, vedúci predaja divízie Poľnohospodárske riešenia v BASF Slovensko spol. s r.o.

Rastliny s vyšším výnosom, lepšou odolnosťou voči stresu a nižšou uhlíkovou stopou

Jedným z príkladov inovatívneho potenciálu BASF sú plánované riešenia pre obilniny, vďaka ktorým majú plodiny preukázateľne vyššie výnosy i lepšiu odolnosť voči teplu a suchu, vyžadujú menej vody či prípravkov na ochranu rastlín a celkovo prispievajú k bohatšej úrode pri plnom zachovaní princípov udržateľnosti a šetrnosti.

BASF na začiatku roka 2021 uvedie na slovenský trh svoju novú účinnú látku Revysol® (chemický názov mefentrifluconazole). Revysol®, prvý izopropanolový azol registrovaný pre použitie v pšenici a jačmeni, je zároveň tiež prvý z tejto skupiny azolov, ktorý bol uvedený na trh. Poľnohospodárom umožňuje znižovať aplikačné dávky a šetriť zdroje, pričom vykazuje vynikajúcu biologickú účinnosť proti patogénom. Vďaka riešeniam na báze účinnej látky Revysol® poľnohospodári tiež získavajú väčšiu nezávislosť od nepriaznivých podmienok, ako sú dážď, nízke teploty alebo extrémne slnečné žiarenie. Fungicídy na báze účinnej látky Revysol®, Osiris® Duo Pack a Revycare® + Flexity®   Pack, boli registrované pre použitie na Slovensku od nasledujúcej jari.

„Pre poľnohospodársky sektor je to skvelá správa. Zavedenie prípravkov s účinnou látkou Revysol® prichádza v kritickej dobe, kedy poľnohospodári čelia stále náročnejším výzvam a prípravky sú podrobované neustále prísnejším kritériám. Preto túto novinku nazývame revylúciou,“ uvádza František Kocka. „Naše revylučné riešenia – Osiris® Duo Pack a Revycare® + Flexity®   Pack – vykazujú skvelé výsledky v oblasti kuratívneho účinku proti chorobám i dlhodobej prevencie. V porovnaní s konvenčnými azolmi teda prinášajú vyššiu úroveň účinnosti proti chorobám,“ dodáva František Kocka.

O divízii BASF Poľnohospodárske riešenia

S rapídne rastúcou populáciou sa svet stáva stále závislejším na našej schopnosti rozvíjať a udržiavať udržateľné poľnohospodárstvo a zdravé životné prostredie. Spoločne s poľnohospodármi, poľnohospodárskymi odborníkmi, expertmi na ochranu proti škodcom a ďalšími zainteresovanými stranami to pomáhame dosiahnuť. Práve preto investujeme do robustnej siete výskumu a vývoja a širokého portfólia, vrátane osív a šľachtiteľského materiálu, chemickej a biologickej ochrany plodín, hospodárenia s pôdou, zdravia rastlín, ochrany proti škodcom a digitálneho poľnohospodárstva. Vďaka odborníkom v laboratóriách, teréne, kanceláriách i výrobe môžeme spájať inovatívne zmýšľanie s pragmatickými krokmi a vytvárať myšlienky, ktoré v skutočnom svete naozaj fungujú – pre poľnohospodárov, spoločnosť i planétu. V roku 2019 tvoril obrat predaja tejto divízie 7,8 miliardy eur. Viac informácií môžete nájsť na stránkach www.agriculture.basf.com alebo prostredníctvom našich kanálov na sociálnych sieťach.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 117 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2019 dosiahla BASF obrat 59 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2019 mala spoločnosť BASF na Slovensku 180 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 130 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk. 

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Revysol, which BASF launched in 2018, is a highly effective fungicide that not only meets the strict legal requirements but is also practical to use and uniquely flexible. It was developed by a diverse team of experts, among them Dr. Klaas Lohmann, Principal Scientist for Fungicide Chemistry (left), and Dr. Martin Dust, Head of Global Regulatory Affairs Fungicides (right). Here, they examine young wheat plants growing in the fungicide greenhouse at Limburgerhof, Germany.

Vývoj nového fungicídu

BASF uvedie na slovenský trh inovatívnu účinnú látku Revysol®