Global Home
Firemné a finančné správy  |  utorok, 1. júna 2021
Médiá

Spoločnosti BASF a RWE plánujú spoluprácu na nových technológiách na ochranu klímy

  • Zelená elektrina a inovatívne výrobné technológie môžu premeniť chemický závod v Ludwigshafene na vzor klimaticky šetrnej chemickej výroby.
  • Pobrežná veterná elektráreň s kapacitou 2 GW zaistí BASF od roku 2030 zelenú elektrinu na výrobné procesy bez CO2
  • Predbežná zmluva sa zameriava na klimaticky neutrálny chemický priemysel a výrobu vodíka bez CO2

 

Spoločný projekt RWE a BASF sa má stať vzorom udržateľnej priemyselnej výroby. Cieľom je elektrifikácia procesov na výrobu základných chemikálií, ktorá v súčasnosti prebieha na báze fosílnych palív. Projekt počíta s novou pobrežnou veternou elektrárňou s kapacitou 2 gigawatty (GW), ktorá by chemickému závodu v Ludwigshafene poskytovala zelenú elektrinu a umožňovala bezemisnú výrobu vodíka.

 

Vďaka uvedeným plánom by sa mohlo zabrániť ročnému úniku približne 3,8 milióna metrických ton emisií CO2 do ovzdušia, z čoho 2,8 milióna ton pripadá priamo na závod BASF v Ludwigshafene. Na urýchlenie spoločného projektu podpísali generálni riaditelia spoločností BASF a RWE predbežnú zmluvu o rozsiahlej spolupráci pri vytváraní ďalších kapacít pre elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov a využívanie inovatívnych technológií na ochranu podnebia.

 

„Spoločne chceme urýchliť prechod na uhlíkovo neutrálny chemický priemysel,“ uviedol Dr. Markus Krebber, generálny riaditeľ RWE. „Bez dostupnosti dostatočného objemu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov za konkurenčné ceny by transformácia chemického priemyslu nebola možná! Veríme, že v spolupráci s RWE ako poprednou spoločnosťou v oblasti výroby energie sa nám to podarí,“ doplnil Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva BASF SE.

 

Tento projekt je jasný dôkaz toho, ako je v chemickom priemysle možné zosúladiť ochranu podnebia s konkurencieschopnosťou. Na výstavbu veternej elektrárne nebudú potrebné žiadne dotácie z verejných zdrojov. Spojenie novej pobrežnej veternej elektrárne s priemyselným zákazníkom formátu BASF, ktorý na tomto základe prevedie svoju výrobu na zelenú elektrinu a vodík, bude v Nemecku prvým prípadom tohto druhu. Realizácia plánu si bude vyžadovať vhodný regulačný rámec.

 

Spoločnosť RWE AG

RWE je jednou z popredných svetových spoločností v oblasti obnoviteľnej energie. Disponuje kapacitou približne 11 gigawattov na báze energie z obnoviteľných zdrojov vrátane vodnej energie a biomasy, ako aj vysoko efektívnou flotilou na zemný plyn a venuje sa medzinárodnému obchodu s energiou. Túto pozíciu chce rozšíriť investovaním do pobrežných veterných elektrární, fotovoltiky a technológií uskladňovania energie. Ako hnacia sila transformácie energetiky sa tiež sústreďuje na inovatívne projekty, ako sú plávajúce pobrežné elektrárne či výroba a využívanie vodíka. Spoločnosť zároveň zodpovedne vyraďuje z prevádzky jadrovú energiu a uhlie. Pre oba tieto zdroje energie vláda stanovila plány na postupné vyraďovanie z činnosti. Spoločnosť RWE má v portfóliu celkovo približne 41 gigawattov výrobnej kapacity a na celom svete zamestnáva asi 20-tisíc ľudí. Spoločnosť má jasnú ambíciu: do roku 2040 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Na ceste k tejto méte si stanovila ambiciózne ciele pre všetky činnosti, pri ktorých vznikajú emisie skleníkových plynov. Renomovaná Iniciatíva pre vedecky podložené ciele (SBTi) vedecky potvrdila, že tieto ciele znižovania emisií sú v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 110 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2020 dosiahla BASF obrat 59 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2020 mala spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 148 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia utorok, 1. júna 2021