Global Home
Obchodné správy  |  utorok, 7. decembra 2021
Médiá

Program BASF, ktorý umožní poľnohospodárom znížiť emisie

  • Nový program pomôže pestovateľom na celom svete hospodáriť udržateľnejšie.
  • Cieľom programu je zároveň podporiť zníženie emisií z pestovania pšenice, sóje, ryže, repky olejnej a kukurice o 30 % na tonu do roku 2030.
  • Spoločnosť BASF plánuje spustiť program vo fázach od roku 2022.

Bratislava, Slovensko – 7.decembra 2021 – Poľnohospodárstvo je zodpovedné za približne 20 % celosvetových emisií CO2, takže zníženie poľnohospodárskych emisií môže významne prispieť k ochrane klímy. Spoločnosť BASF v tejto oblasti prichádza s novou iniciatívou. Od roku 2022 plánuje vo fázach spustiť program na podporu pestovateľov, nazvaný Global Carbon Farming Program. 

„Nový program sa bude tiež opierať o komplexné portfólio spoločnosti BASF. To pomôže pestovateľom prijímať rozhodnutia na základe presných údajov, monitorovať udržateľné postupy, a tak minimalizovať emisie z poľnohospodárskej výroby a viazať väčší objem uhlíka v pôde,“ hovorí Johannes Weimer, riaditeľ divízie Poľnohospodárske riešenia pre Českú republiku a Slovenskú republiku.

Zavedením programu sleduje spoločnosť BASF aj svoj vlastný klimatický cieľ: znížiť uhlíkovú stopu pestovania pšenice, sóje, ryže, repky olejnej a kukurice o 30 % na tonu plodín vyprodukovaných do roku 2030.

Spoločnosť BASF nedávno spustila viacročné terénne pokusy, ktoré sa zameriavajú na udržateľné poľnohospodárske postupy, viazanie uhlíka v pôde a znižovanie emisií na úrovni pestovateľov. Výsledky testov sa prejavia v aktualizovanej ponuke, ktorej cieľom je čo najviac využiť inovatívne technológie spoločnosti BASF, akou je digitálna poľnohospodárska platforma xarvio® alebo medzinárodne uznávaný nástroj na hodnotenie udržateľnosti AgBalance®.

Okrem toho, spoločnosť BASF vytvorí do budúcnosti globálny rámec, ktorý umožní poľnohospodárom získať uhlíkové kredity od uznávaných certifikačných spoločností a ako sekundárny zdroj príjmov ich bude stimulovať k ďalším emisným úsporám.

 

O divízii BASF Poľnohospodárske riešenia

S rapídne rastúcou populáciou sa svet stáva závislejším na našej schopnosti rozvíjať a udržovať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a zdravé životné prostredie. Našou úlohou je spoločne to dosiahnuť vďaka spolupráci s poľnohospodármi, odborníkmi v poľnohospodárstve, expertmi na ochranu proti škodcom a ďalšími zainteresovanými stranami. Práve preto investujeme do výskumu a vývoja a širokého portfólia, vrátane osív a šľachtiteľského materiálu, chemickej a biologickej ochrany plodín, hospodárenia s pôdou, zdravia rastlín, ochrany proti škodcom a digitálneho poľnohospodárstva. Vďaka odborníkom v laboratóriách, teréne, kanceláriách i výrobe môžeme spájať inovatívne zmýšľanie s pragmatickými krokmi a vytvárať nápady, ktoré v skutočnom svete naozaj fungujú – pre poľnohospodárov, spoločnosť aj planétu. V roku 2020 tvoril predajný obrat divízie BASF Poľnohospodárske riešenia 7,7 miliardy eur. Viac informácii môžete nájsť na stránkach www.agro.basf.sk alebo prostredníctvom našich kanálov na sociálnych sieťach.

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 110 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2020 dosiahla BASF obrat 59 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2020 mala spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 148 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

 

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia utorok, 7. decembra 2021